http://uajcea.pgasa.dp.ua/issue/feed Український журнал будівництва та архітектури 2023-01-14T14:31:59+02:00 Elena Anatol'evna Tymoshenko mitomdnipro1997@gmail.com Open Journal Systems <p><span lang="UK">Свідоцтво про Державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації - серія</span><span lang="UK"> КВ № 24586-14526ПР Міністерства юстиції України від 09 жовтня 2020 року, ЄДРПОУ 02070772</span></p> <p><span lang="UK">Згідно з Додатком 3 до наказу Міністерства освіти і науки України від 09.02.2021 № 157 видання включене до Переліку фахових видань України (категорія "Б").</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Наказом Міністерства освіти і науки України № 157 від 09.02.2021 р. (Додаток 3) науково-практичний журнал «Український журнал будівництва та архітектури» включено до Переліку наукових фахових видань України за категорією «Б» (технічні науки) за спеціальностями 132 – матеріалознавство, 191 – архітектура та містобудування, 192 – будівництво та цивільна інженерія, 194 – гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології, 263 – цивільна безпека.</span></p> <p><em>Програмна мета та тематична спрямованість</em> — поширення інформації про наукові праці та результати науково-дослідних розробок; висвітлення досягнень діяльності вчених у галузі розвитку теорії, практики конструювання і технології будівельної техніки, систем управління, комп'ютерних систем, інформаційних технологій.</p> <p><em>Зміст Видання складають раніше ніде не опубліковані оригінальні або оглядового характеру наукові статті, наукові повідомлення і матеріали з пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки.</em></p> <p> </p> <p><strong>ISSN 2710-0367 (Print)</strong></p> <p><strong>ISSN 2710-0375 (Onlin)</strong></p> <p> </p> http://uajcea.pgasa.dp.ua/article/view/271949 ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ КРИТИЧНИХ УМОВ МІКРОКЛІМАТУ В ПРИМІЩЕННЯХ У РАЗІ ПОРУШЕНЬ РОБОТИ СИСТЕМИ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ 2023-01-14T12:15:14+02:00 А. С. БЄЛІКОВ belikov@pgasa.dp.ua І. О. КОЛЕСНИК kolesnik.inna@pgasa.dp.ua Г. О. КЛИМЕНКО klimenko.anna@pgasa.dp.ua Є. О. ЖЕЛЕЗНЯКОВ e.zheleznyakov1996@gmail.com <p>Одне з актуальних завдань в Україні сьогодні – підтримання необхідних умов мікроклімату в<br>приміщеннях. У той же час, воєнний стан та екстремальні умови, пов’язані з аварійністю систем<br>теплопостачання спричинюють виникнення критичних умов мікроклімату. Зовнішнє середовище впливає на<br>мікроклімат у приміщенні через огороджувальні конструкції. До них нлежать стіни, вікна, інші засклені<br>поверхні, покриття різних видів і підлоги, а також внутрішні конструкції, тобто перегородки і внутрішні несні<br>стіни, підлоги, засновані на міжповерхових перекриттях, тощо. Вони впливають на розподіл і коливання<br>температур в опалюваних приміщеннях. Цей вплив може залежати від розташування приміщення в периметрі<br>будівлі, його розміру, тощо. Сучасні повнозбірні та блокові будівлі масової забудови, що споруджуються за<br>типовими проектами, відрізняються від традиційних меншою масою стінових конструкцій і більшою площею<br>скління зовнішніх огороджень, що знизило їх теплотривкість [1−3]. Тому визначення критичних умов<br>мікроклімату в приміщенні у разі порушення роботи системи теплопостачання дуже актуальне. Мета статті<br>− аналіз і обґрунтування рішень щодо забезпечення необхідного рівня надійності і ефективності елементів<br>комплексу теплозабезпечення будівлі з позиції гарантованої підтримки необхідних внутрішніх теплових умов<br>порушення роботи теплопостачання. Висновки. 1. З урахуванням відключення теплозабезпечення визначено<br>критичні умови мікроклімату в житлових приміщеннях. 2. Моделювання зміни мікроклімату в приміщеннях, з<br>урахуванням конструктивно-планувальних рішень та зміни температури залежно від пори року, дозволяє<br>прогнозувати запобіжні заходи роботи устаткування в будівлях та &nbsp;зберегти &nbsp;інженерні комунікації<br>&nbsp;в&nbsp;робочому&nbsp;стані&nbsp;[4−6].</p> 2023-01-14T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2023 http://uajcea.pgasa.dp.ua/article/view/271950 РОЗРАХУНОК ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ У ВИПАДКУ РОЗЛИТТЯ ХІМІЧНО НЕБЕЗПЕЧНОЇ РЕЧОВИНИ 2023-01-14T12:33:53+02:00 М. М. БІЛЯЄВ diit.hydro.eco@gmail.com В. В. БІЛЯЄВА water.supply.treatment@gmail.com О. В. БЕРЛОВ berlov.oleksandr@pdaba.edu.ua П. Б. МАШИХІНА gidro_eko@ukr.net З. М. ЯКУБОВСЬКА water.supply.treatment@gmail.com <p><strong><em>Постановка проблеми</em></strong><strong>.</strong><span style="font-weight: 400;"> Розглядається задача прогнозування&nbsp; областей хімічного забруднення на промисловому майданчику при інверсії в атмосфері та випарюванні хімічно небезпечної речовини від зони розлиття.</span> <strong><em>Мета роботи</em></strong><span style="font-weight: 400;"> − розроблення методу розрахунку інтенсивності, форми областей забруднення в атмосфері, що формуються в умовах інверсії. </span><strong><em>Методологія</em></strong><span style="font-weight: 400;">. Для розрахунку поширення хімічно небезпечних речовин в атмосфері в умовах інверсії використовується тривимірне рівняння переносу домішки сумісно з підходом М.&nbsp;Берлянда, щодо визначення величини вертикального коефіцієнта дифузії для такої несприятливої метеоумови. Чисельне інтегрування рівняння переносу домішки здійснюється за допомогою двох скінченнорізницевих схем. Обидві схеми базуються на використанні методу розщеплення. </span><strong><em>Результати</em></strong><span style="font-weight: 400;">. Запропонований ефективний метод розрахунку областей забруднення атмосфери, що формуються при випарюванні хімічно небезпечної речовини від зони розлиття. Розроблена комп’ютерна програма, дає можливість швидко визначати ці зони забруднення атмосфери в умовах інверсії. Наведено результати обчислювального експерименту. </span><strong><em>Наукова новизна</em></strong><span style="font-weight: 400;">. Розроблено метод, що дозволяє оцінювати розміри та інтенсивність зон хімічного забруднення, які формуються в атмосфері при інверсії та випарюванні речовини від зони розлиття. </span><strong><em>Практична цінність</em></strong><span style="font-weight: 400;">. На базі розробленого методу створено програму для проведення обчислювального експерименту з оцінювання зон забруднення атмосфери&nbsp; на промислових майданчиках при аварійних розливах хімічно небезпечних речовин.</span></p> 2023-01-14T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2023 http://uajcea.pgasa.dp.ua/article/view/271953 АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ МЕТОДОМ ЧИСЕЛЬНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 2023-01-14T12:49:39+02:00 М. М. БІЛЯЄВ water.supply.treatment@gmail.com О. В. БЕРЛОВ berlov.oleksandr@pdaba.edu.ua В. А. КОЗАЧИНА water.supply.treatment@gmail.com В. І. НОЧВАЙ nochvai@gmail.com Т. І. РУСАКОВА rusakovati1977@gmail.com <p><strong><em>Постановка проблеми. </em></strong><span style="font-weight: 400;">Розглядається задача оцінювання рівня хімічного забруднення атмосферного повітря при виникненні екстремальної ситуації, що приводить до розливу гептилу на території промислового об’єкту. Здійснено аналіз формування зон забруднення як на промислових майданчиках, так і в сельбищній зоні, що розташована поблизу промислового об’єкту. Для рішення такої задачі потрібно створення багатофакторних математичних моделей, які дозволяють оперативно визначати області забруднення, що формуються під час екстремальної ситуації. </span><strong><em>Мета роботи:</em></strong><span style="font-weight: 400;"> створити комп’ютерну модель для оперативного аналізу областей забруднення, що формуються під час аварійної емісії в атмосферу хімічно небезпечних речовин. </span><strong><em>Методика.</em></strong><span style="font-weight: 400;"> Комп’ютерну модель створено на базі чисельної моделі, що є різницевим аналогом багатофакторного кінематичного рівняння масопереносу домішки в атмосферному повітрі. Рівняння масопереносу враховує тривимірне поле швидкості вітру, атмосферну дифузію, інтенсивність викиду хімічно-небезпечної речовини в повітря. Для чисельного інтегрування тривимірного рівняння масоперносу використовується чотирикрокова кінцево-різницева схема розщеплення. Визначення концентрації хімічно-небезпечної речовини на кожному кроці розщеплення реалізується за явною формулою. Для розрахунку інтенсивності емісії хімічно-небезпечної речовини від зони аварійного розливу використовується емпірична залежність. </span><strong><em>Наукова новизна</em></strong><em><span style="font-weight: 400;">.</span></em><span style="font-weight: 400;"> Розроблено чисельну модель та здійснено її програмну реалізацію для оперативного аналізу формування областей аварійного забруднення в атмосфері. Модель враховує комплекс факторів, що впливають на процес поширення домішки в атмосфері. </span><strong><em>Практична значущість.</em></strong><span style="font-weight: 400;"> Розроблено програму для розрахунку динаміки забруднення атмосферного повітря на базі запропонованої чисельної моделі. Це дозволяє методом обчислювального експерименту аналізувати наслідки аварійних розливів на території хімічно-небезпечних об’єктів. </span><strong><em>Висновки.</em></strong> <span style="font-weight: 400;">Створено ефективний інструмент для оперативного аналізу рівня забруднення атмосферного повітря внаслідок емісії хімічно небезпечних речовин. Представлені результати обчислювального експерименту.</span></p> 2023-01-14T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2023 http://uajcea.pgasa.dp.ua/article/view/271954 АРХІТЕКТУРНО-МІСТОБУДІВНІ АСПЕКТИ МАНДАЛИ 2023-01-14T13:00:44+02:00 В. В. ВОРОБЙОВ vivavo151151@gmail.com О. С. ШИЛО olgashilo2016@gmail.com <p><strong><em>Постановка проблеми</em></strong><strong>.</strong><span style="font-weight: 400;"> В історії містобудування протягом недавніх 150−200 років зникла втрата наступності&nbsp; із досягненнями архітектурно-містобудівних знань, напрацьованих поколіннями архітекторів планети у минулі епохи. Будівлі та споруди стали створюватися як формально-«прагматичні» об'єкти, що протистоять об'єктивним законам астропланетарних обмінних зв'язків, просторово-часова матриця функціонування яких завжди була основою для будівництва різних об'єктів у культурі&nbsp; всіх без винятку народів та цивілізацій минулого. Енергоінформаційна поверхня материків виявилася зруйнованою. Під містами виник так званий «чорний шум» − провісник планетарних і регіональних природних катастроф, які з'являються в місцях руйнування силових ліній обмінних зв'язків між планетою Земля і Великою Космічною Сіткою − свого роду каркасом Всесвіту. Мережі міст ХХ століття обірвали ці лінії та відключили нашу планету від Світобудови. Чим це може завершитися далі – припустити не важко. Однак і сама планета Земля почала входити в нову область галактичного простору, неврахування зв'язків якого настільки ж небезпечні, як і руйнування сітчастих зв'язків між Землею і Космосом. У результаті насправді Світ землян опинився нині на порозі таких фізичних та енергетичних змін середовища, які за їх подальшого розвитку викличуть до трансформації континентів, народів, держав, економік, чисельності населення землян. Все це вимагає негайного пошуку виходу з низки небезпек, що насуваються. Як відомо, все нове – це добре забуте старе. Потрібно згадати стародавні вчення про архітектуру і містобудування, і адаптувати їх стосовно сучасних, до того ж умов, що продовжують змінюватися. Серед спадщини минулих епох, які потрібно відродити та переосмислити – вчення про Мандалу – унікальну багатовимірну&nbsp; структуру,&nbsp; основану на морфогенезі простору та часу Всесвіту, які й застосовувалися колись для створення будівель та населених місць. </span><strong><em>Мета статті</em></strong><span style="font-weight: 400;"> – розкрити архітектурно-містобудівні аспекти Мандал та показати, як вони можуть використовуватись у сучасних умовах.</span></p> 2023-01-14T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2023 http://uajcea.pgasa.dp.ua/article/view/271956 РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКА ВІЙНА 2022 РОКУ : ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ ТРАГЕДІЇ ТА УРОКИ ДЛЯ НАСТУПНИХ ПОКОЛІНЬ УКРАЇНЦІВ 2023-01-14T13:10:39+02:00 Г. П. ЄВСЄЄВА yevsieieva.halyna@pgasa.dp.ua Г. І. ЛИСЕНКО lysenko.halyna@pgasa.dp.ua С. П. ВОЛКОВА svitlana.volkova@pgasa.dp.ua <p><strong><em>Постановка проблеми.</em></strong><span style="font-weight: 400;"> Для багатьох наших співвітчизників широкомасштабний наступ російських військ на суверенну Україну 24 лютого 2022 року став цілковитою несподіванкою, неочікуваним проявом агресії з боку так званого «братнього народу». Російська Федерація розпочала повномасштабне вторгнення по всій довжині спільного кордону, а також із території Білорусі й тимчасово окупованого Криму, завдала ракетні удари по об’єктах військової та критичної цивільної інфраструктури в регіонах України й продовжує вести воєнні дії, знищуючи міста, села та цивільне населення, в т. ч. дітей, влаштовуючи геноцид українського народу. Але, якщо ретельно проаналізувати українсько-російські відносини впродовж багатьох століть нашого недобросусідства, тоді відкрито вороже ставлення сучасної російської владної верхівки й тієї частини російського суспільства, яка її підтримує, не викликає подиву. </span><strong><em>Мета статті</em></strong><em><span style="font-weight: 400;"> – </span></em><span style="font-weight: 400;">провести історичний аналіз витоків російської агресії проти українського народу, нації, держави, культури, українства в цілому впродовж Х−ХХІ століть та окреслити історичні перспективи взаємовідносин із російською державою заради збереження і стабільного розвитку наступних поколінь українців. </span><strong><em>Висновки.</em></strong> <span style="font-weight: 400;">Майбутнє російської держави цілком залежить від позиції цивілізованого світу. На думку провідних істориків, з якими ми цілком погоджуємось,</span> <span style="font-weight: 400;">руйнація сучасної Російської імперії може зумовити розвиток таких постімперських етносів як західносибірський, далекосхідний, козацький, Передкавказзя тощо. Водночас, можна погодитися із думкою британського прем’єр-міністра Бориса Джонсона щодо доцільності утворення коаліції найбільш зацікавлених у російському обеззброєнні країн, до якої можуть увійти Британія, Україна, Польща, Литва, Латвія, Естонія і, можливо, Туреччина. Такий альянс міг би стати могутнім важелем у протистоянні намірам відродити СРСР, який був «тюрмою народів» і наразі частково відродився, щоб примусити усі цивілізовані країни (особливо ті, що межують із Росією та Білоруссю), замислитися над подальшими кроками.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Отже, пам’ятаймо і постійно нагадуймо нашим дітям, що політика керівництва СРСР щодо України була окупаційною, так само, як і політика Російської імперії в ХІХ ст. та Російської Федерації зараз. Вона полягала в цілеспрямованих діях на знищення України та українського народу як носія національної самосвідомості, історії, культури та мови з метою навічного закріплення території України під владою Москви. </span><span style="font-weight: 400;">Сьогодні Україна змушена збройно захищати свій цивілізаційний європейський вибір і державний суверенітет від РФ. Необхідно пам’ятати і не допустити тих помилок та прорахунків, що спричинили поразку Української революції 1917−1921 років, головним з яких стали внутрішні незгоди в умовах зовнішньої агресії, що призвели до окупації території. Сьогодні ми маємо</span><span style="font-weight: 400;"> шанс завершити цю війну за суверенітет своєї держави, за життя людей в ній і остаточно поховати імперію зла.</span></p> 2023-01-14T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2023 http://uajcea.pgasa.dp.ua/article/view/271959 АНАЛІЗ РАДІОАКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ 2023-01-14T13:16:11+02:00 Г. С. КАЛДА kalda.galina@ukr.net В. В. ШЕВЕЛЯ valeriy.shevelya@gmail.com К. А. РИБАЛКА valeriy.shevelya@gmail.com Я. ЖИВЕЦЬ j.zywiec@prz.edu.pl <p><strong><em>Постановка проблеми</em></strong><span style="font-weight: 400;">. Розглянуто проблеми радіоактивного забруднення навколишнього середовища. Аналіз забрудення показано на дослідженнях грунту, води та повітря територій України та Польщі. Знання, пов’язані з радіоактивним випромінюванням, його впливом на живі організми та навколишнє середовище, а також із методами захисту від радіації, можуть допомогти зменшити небезпечний вплив на навколишнє природне середовище. Викладаючи студентам дисципліни, пов’язані з радіоактивним забрудненням навколишнього середовища та радіаційним захистом, потрібно розповідати про можливі загрози від радіації, методи та засоби щодо зменшення такого виду забруднень та про методи захисту як працівників, так і в цілому населення від радіоактивного опромінення. </span><strong><em>Мета статті −</em></strong><span style="font-weight: 400;"> аналіз радіоактивного забруднення грунту, повітря, поверхневих вод територій України та Польщі, вивчення причин забруднення різних регіонів цих країн, проведення моніторингу радіоактивного зараження регіонів, захисту населення від негативного впливу радіоактивного випромінювання. Це також потрібно для підготовки фахівців, які мають професійно вирішувати проблеми радіаційного забруднення територій, оцінювати ступінь ризику у випадку надходження радіонуклідів у природні об’єкти та визначати оптимальні шляхи зменшення негативного впливу радіації на природні об’єкти, а також населення. </span><strong><em>Висновок. </em></strong><span style="font-weight: 400;">Вивчення проблем, пов’язаних із забрудненням навколишнього середовища радіоактивними елементами, актуальне як для нашої країни, так і для всіх країн світу. Якщо ми аналізуємо цей вид забруднення в Україні, потрібно ретельно вивчати ситуацію з радіацією і щонайменше в сусідніх країнах, тому що для неї кордонів не існує. </span></p> 2023-01-14T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2023 http://uajcea.pgasa.dp.ua/article/view/271960 ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ ВИСОТНОГО КОРПУСУ ПДАБА 2023-01-14T13:28:43+02:00 Л. В. КОСЕНКО kosenko.leonid@365.pdaba.edu.ua О. О. КОВАЛЬ 13koval@gmail.com Є. Л. ЮРЧЕНКО yel@mail.pgasa.dp.ua О. А. ТИМОШЕНКО mitomdnipro1997@gmail.com <p><span style="font-weight: 400;">Дослідницька робота спрямована на поглиблення методологічних та організаційно-практичних засад в енергоефективності для подальшого застосування в </span><span style="font-weight: 400;">термомодернізації будівель навчальних корпусів.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Актуальність роботи спрямована на зменшення споживання енергоресурсів за рахунок підвищення енергоефективності будівель.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">На основі проведених розрахунків та досліджень отримані такі науково-практичні результати:&nbsp;</span></p> <ul> <li class="show" style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">проведено технічне обстеження системи опалення будівлі</span><span style="font-weight: 400;"> навчального корпусу;</span></li> <li class="show" style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">проведено тепловізійне дослідження та виявлено інфільтраційні теплові відмови системи опалення будівлі;</span></li> <li class="show" style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">визначено клас енергоефективності будівлі до термореновації;</span></li> <li class="show" style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">запропоновано та розраховано економічну доцільність заходів із термомодернізації системи опалення;</span></li> <li class="show" style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">визначено клас енергоефективності будівлі після термореновації.</span></li> </ul> <p><span style="font-weight: 400;">Отримано науково-практичні результати теплових відмов системи опалення, що свідчать про необхідність запровадження заходів зі зменшення кількості втрат теплової енергії, запропоновано заходи з термомодернізації системи опалення.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Отримані наукові та практичні значення дослідницької роботи можна використовувати в подальшому на схожих об’єктах як приклад для підвищення рівня енергоефективності.</span></p> 2023-01-14T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2023 http://uajcea.pgasa.dp.ua/article/view/271961 ОПТИМАЛЬНЕ ПРОЕКТУВАННЯ НАФТОВИХ РЕЗЕРВУАРІВ ЗА ЕКОНОМІЧНИМИ КРИТЕРІЯМИ З УРАХУВАННЯМ НАДІЙНОСТІ 2023-01-14T13:34:01+02:00 С. С. НАСОНОВА ms.nasonova.s@gmail.com <p><strong><em>Постановка проблеми.</em></strong> <span style="font-weight: 400;">Згідно з державними нормами, основним методом забезпечення надійності сталевих вертикальних резервуарів наземного типу для довгострокового зберігання нафти і нафтопродуктів (РВС) є метод граничних станів. Із застосуванням цього методу забезпечується надійність резервуарів в умовах і режимах роботи, які передбачені відповідними нормами.&nbsp; Однак питання, пов'язані із забезпеченням надійності резервуарів, термін служби яких перевищує нормативний, а також питання економічної ефективності проектних рішень вимагають подальшого наукового </span><span style="font-weight: 400;">опрацювання.</span><span style="font-weight: 400;"> У статті відповідно до нормативних документів, які регламентують проектування нафтових резервуарів, розглядається загальна методика оптимального проектування РВС за критерієм мінімуму повних очікуваних витрат при забезпеченні необхідного рівня надійності протягом заданого терміну експлуатації. У рамках даної методики сформульовано модель оптимального проектування РВС та запропоновано алгоритм її чисельної реалізації. Наведено отримані результати чисельних експериментів за цією моделлю. Досліджено залежність раціональних значень товщини конструктивних елементів резервуара об'ємом 5&nbsp;000 м</span><span style="font-weight: 400;">3</span><span style="font-weight: 400;"> від необхідного рівня надійності. </span><strong><em>Мета дослідження</em></strong><span style="font-weight: 400;"> – з урахуванням діючих норм проектування розробити метод прийняття економічно обґрунтованих проектних рішень, які забезпечують необхідний рівень надійності нафтових резервуарів протягом заданого терміну експлуатації. </span><strong><em>Висновки</em></strong><strong>.</strong><span style="font-weight: 400;"> У статті запропоновано модель оптимального проектування нафтових резервуарів, яка сформульована в термінах нелінійної задачі математичного програмування з цілочисловими змінними. За цією моделлю можна приймати раціональні проектні рішення за критерієм мінімуму повних очікуваних витрат при забезпеченні необхідного&nbsp; рівня&nbsp; надійності протягом заданого терміну експлуатації. Складовими даної моделі є розрахункові моделі оцінки надійності РВС, параметри яких визначаються за наявними результатами статистичної обробки даних натурних обстежень аналогічних об'єктів. Для чисельної реалізації запропонованої моделі оптимального проектування розроблено спеціальний «жадібний» алгоритм. Отримані результати показують, зокрема, що забезпечення надійності РВС пов'язане, головним чином, із забезпеченням міцності двох нижніх поясів стінки і герметичності днища. При цьому ключову роль відіграє міцність 1-го поясу. Все це добре узгоджується з наявними даними натурних обстежень і статистикою капітальних ремонтів РВС, що підтверджує достовірність отриманих результатів.&nbsp;</span></p> 2023-01-14T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2023 http://uajcea.pgasa.dp.ua/article/view/271962 ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНА БАЗА РЕГУЛЮВАННЯ КАДРОВИХ ПИТАНЬ У НАВЧАННІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 029 «ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА» 2023-01-14T13:38:37+02:00 К. А. ПРОКОФ’ЄВА doc_info@ukr.net О. М. РЕШЕТІЛОВА doc_info@ukr.net С. В. САВЧЕНКО doc_info@ukr.net <p><span style="font-weight: 400;">Навчання студентів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (за освітньою програмою «Документознавство та інформаційна діяльність») зумовлює розуміння документаційного забезпечення управління та охоплення кількох систем документації. Вони, розв’язуючи загальні питання, </span><span style="font-weight: 400;">відбивають закономірності та особливості тієї чи іншої сфери діяльності. Одна з таких систем − це кадрова документація. Виділення специфіки кадрового діловодства важливе для розуміння його місця в системі управління. У зв’язку з цим постає проблема</span><span style="font-weight: 400;"> визначення ролі кадрової документації в управлінських процесах організації, її аналізу з точки зору виконуваних функцій. Вивчення кадрового діловодства як окремої підсистеми в документаційному забезпеченні управлінських процесів покладено в основу цієї статті. Актуальність проблем, розглянутих у роботі, зумовлена сучасним розвитком економіки України. Сьогодні все більшого значення набувають питання організації ефективної системи роботи з персоналом на підприємствах, в установах та організаціях. У зв’язку з цим зростає роль кадрового ділов</span><span style="font-weight: 400;">одства й особливо актуальними стають аналіз та вдосконалення організації роботи кадрової служби.</span></p> 2023-01-14T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2023 http://uajcea.pgasa.dp.ua/article/view/271963 НАТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЧАТКОВИХ ОСІДАНЬ ПАЛЬ, ЯКІ НЕ З’ЄДНАНІ З ПЛИТОЮ, У СКЛАДІ КОМБІНОВАНОГО ПЛИТНО-ПАЛЬОВОГО ФУНДАМЕНТУ 2023-01-14T13:49:09+02:00 О. В. САМОРОДОВ osamorodov@ukr.net О. Є. ДИТЮК lexej098@gmail.com С. В. ТАБАЧНІКОВ s.v.tabachnikov@ukr.net <p><strong><em>Постановка проблеми</em></strong><strong>. </strong><span style="font-weight: 400;">Запатентовано корисну модель</span> <span style="font-weight: 400;">конструкції комбінованого плитно-пальового фундаменту (КППФ), що складається з плитної частини і паль, при цьому між плитною частиною і палями виконується зазор висотою </span><em><span style="font-weight: 400;">Δ</span></em><span style="font-weight: 400;">. Тобто передбачається розподіл осідань (опорів) основи під плитою, а потім під палями (після шарнірного з’єднання паль з плитою), виходячи з умови про неперевищення гранично допустимого осідання </span><em><span style="font-weight: 400;">s</span></em><em><span style="font-weight: 400;">u</span></em><span style="font-weight: 400;"> будівлі чи споруди. При цьому необхідно додатково враховувати початкове осідання паль, яке виникає від впливу довантажувальної сили тертя, що діє по їх бічній поверхні в межах стисливої товщі при початковому завантаженні основи плитною частиною тиском, для коригування величини зазору </span><em><span style="font-weight: 400;">Δ</span></em><span style="font-weight: 400;">. </span><strong><em>Мета статті − </em></strong><span style="font-weight: 400;">натурні дослідження початкових осідань паль від дії довантажувальних сил тертя, що діють уздовж їх бічної поверхні, у великорозмірному комбінованому плитно-пальовому фундаменті для виявлення нових залежностей та їх узагальнення. </span><strong><em>Висновки.</em></strong><span style="font-weight: 400;"> На підставі польових досліджень виявлено якісно нову залежність деформації палі від дії довантажувальних сил тертя ґрунту, яка показує «ефект прослизання палі уверх» унаслідок перевищення силами тертя сил опору по її бічній поверхні з проявом зворотних (пружних) деформацій грунтової основи палі.</span></p> 2023-01-14T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2023 http://uajcea.pgasa.dp.ua/article/view/271965 СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ 2023-01-14T13:59:30+02:00 Л. В. СОЛОД solod.leontina@pdaba.edu.ua Г. Г. БЕРЕЗЮК berezuik.hanna@pdaba.edu.ua О. В. АДЕГОВ adehov.oleksandr@pdaba.edu.ua В. В. ТКАЧОВА tkachova.valeriia@pdaba.edu.ua <p><strong><em>Постановка проблеми. </em></strong><span style="font-weight: 400;">Системи теплопостачання − одні з основних для життєзабезпечення споживачів. Виробництво та споживання</span> <span style="font-weight: 400;">теплоти потребує раціонального підходу, що передбачає забезпечення потреб за мінімальних витрат ресурсів. Таким чином, очевидна актуальність науково-технічного та практичного завдання підвищення енергоефективності систем теплопостачання для економіки країни, особливо під час повоєнного поновлення. Українські системи теплопостачання мають низку особливостей та проблем, тобто вирішення проблеми потребує аналізу сучасного стану систем теплопостачання країни. </span><strong><em>Мета статті </em></strong><span style="font-weight: 400;">– збирання та аналіз інформації про існуючі проблеми систем теплопостачання, виявлення найбільш актуальних проблем підвищення енергоефективності систем теплопостачання для подальшого пошуку їх оптимальних рішень. </span><strong><em>Висновок</em></strong><strong>. </strong><span style="font-weight: 400;">Сформульовано загальну проблему сучасного етапу розвитку систем теплопостачання в Україні як необхідність оптимального використання централізованих систем та розумної децентралізації теплопостачання. Актуальність такого формулювання не тільки для України підтверджено результатами інформаційного аналізу про напрямки розвитку систем теплопостачання інших країн. Запропоновано комплексну блок-схему існуючих проблем систем теплопостачання, яка може бути використана для забезпечення системного підходу до пошуку рішень цих проблем. Отримані результати аналізу доцільно використати для визначення напрямів дослідження та шляхів удосконалення систем теплопостачання з метою підвищення їх енергоефективності.</span></p> 2023-01-14T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2023 http://uajcea.pgasa.dp.ua/article/view/271968 ПОНЯТТЯ «АРХІТЕКТУРА» В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ВІРТУАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА (НА ПРИКЛАДІ ВІДЕОГРИ) 2023-01-14T14:20:56+02:00 М. С. УСПЕНСЬКИЙ uspenskyi.maksym@pdaba.edu.ua М. С. УСПЕНСЬКИЙ uspenskyi.maksym@pdaba.edu.ua В. В. НЕСТЕРЕНКО nesterenko.vitalii@kstuca.kharkov.ua <p><strong><em>Постановка проблеми</em></strong><span style="font-weight: 400;">. Актуальність статті зумовлена нещодавніми змінами, які відбулися у зв’язку з великою кількістю нових жанрів та видів сучасного мистецтва, які з’явилися за рахунок змішування, комбінування вже існуючих, спричинених появою нових технологій. Це викликало не лише кількісні зміни ситуації у загальній системній класифікації видів мистецтв, а й розмиття кордонів між традиційними видами мистецтв, і створило необхідність у пошуку конкретизації змісту кожного з мистецтв та архітектури, зокрема. Проблемою визначено відсутність певності щодо поняття «архітектура». </span><strong><em>Мета статті</em></strong><span style="font-weight: 400;">. Відповідно до цього, метою виступило перевизначення поняття «архітектура». </span><strong><em>Методика.</em></strong><span style="font-weight: 400;"> Як основний обрано метод семантичного аналізу, що дозволяє сформулювати визначення поняття «архітектура», базуючись на визначенні поняття відеогри. </span><strong><em>Висновок.</em></strong><span style="font-weight: 400;"> Для досягнення мети було вирішено такі завдання. У класифікації видів мистецтв за типом носія та за типом зміни в часі відібрано відеогру як вид мистецтва, що має найбільшу кількість спільних рис. Проведено зіставлення відеогри та архітектури на прикладах їх практичного спільного застосування. Наведено приклади впровадження ігрових технологій у програмні продукти, призначені для архітекторів, приклади непрямого впливу відеоігор на розвиток технічних засобів, приклади залучення інструментарію архітектури у створення ігор. Розглянуто ретроспективу визначення поняття «гра» з давніх часів до сьогодення. Проаналізовано дослідження, які стосуються визначення поняття «гра» в сучасному суспільстві. Виділено низку диференціальних ознак поняття «відеогра» та сформульовано визначення поняття «відеогра». На підставі визначення поняття «відеогра» сформульовано визначення поняття «архітектура». Можливість проведення таких паралелей між відеогрою та архітектурою створює необхідність подальших досліджень гри у контексті архітектури.</span></p> 2023-01-14T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2023