Про журнал

Галузь та проблематика

«Український журнал будівництва та архітектури» є рецензованим фаховим науковим періодичним виданням з питань будівництва та архітектури та суміжних галузей науки і техніки. Видання публікує наукові статті з метою їх поширення серед науковців України та за її межами. Сфера розповсюдження: загальнодержавна. Категорія читачів: науковці, аспіранти, магістри, бакалаври, спеціалісти, студенти.

Місія Видання полягає в наданні представникам наукової спільноти рівних можливостей для публікації результатів своїх досліджень та їх вільного поширення.

Редакційна політика Видання заснована на таких принципах:

– об’єктивність та неупередженість у відборі статей з метою їх публікації;

– високий рівень вимог до представлення результатів наукових досліджень;

– колегіальність у прийнятті рішень щодо публікації статей;

– доступність та оперативність у роботі з авторами;

– суворе дотримання авторських та суміжних прав;

– дотримання графіку виходу наукового збірника та представлення інформації на сайті Видання.

 ISSN 2710-0367 (Print)

ISSN 2710-0375 (Onlin)

Періодичність публікації

Виходить 6 разів на рік.

Політика відкритого доступу

Редакція підтримує ініціативу відкритого доступу і забезпечує безпосередній відкритий доступ до свого контенту.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована за Міжнародна ліцензія Creative Commons Attribution 4.0