РЕАЛІЗАЦІЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ЗАСАД АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ У ПДАБА: ЗДОБУТКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Автор(и)

  • М. В. САВИЦЬКИЙ Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Ukraine
  • Г. П. ЄВСЄЄВА Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.230221.132.728

Ключові слова:

академічна доброчесність, Закон «Про освіту», нормативно-правове забезпечення, нормативно-правове регулювання

Анотація

Постановка проблеми. В умовах сучасного розвитку суспільства все частіше стає актуальною необхідність підвищення якості підготовки висококваліфікованих і конкурентоспроможних кадрів, що не тільки володіють глибокими фундаментальними знаннями, а й здатні самостійно і творчо виконувати професійні завдання, усвідомлювати особистісну і суспільну значимість професійної діяльності, можуть нести відповідальність за її результати та бути доброчесними у своїх діяннях. Запит українського суспільства на відповідального та доброчесного фахівця, якого готують (виховують) в освітянських закладах України, спричинив зміни українського  освітянського законодавства. Відповідно до ст. 42 Закону України «Про освіту», прийнятого у 2017 році, вперше в нормативно-правовий обіг держави введено поняття «академічна доброчесність». Актуальність досліджуваної теми полягає у тому, що інтеграційні зміни в суспільному житті України, викликані підписанням Угоди з ЄС, зумовили суттєві зміни в українському  законодавстві, яке стосується освіти. Новий Закон України «Про освіту», який містить нові вимоги до стандартів освіти, зокрема, у межах ст. 42 цього Закону. На нашу думку, цікавим видається аналіз поняття «академічна доброчесність» та нормативно-правові документи щодо реалізації цієї статті у ЗВО. Мета статті – проаналізувати нормативно-правові документи реалізації питань академічної доброчесності у закладах вищої освіти у Придніпровській академії будівництва та архітектури. Висновки. ЗВО, зокрема і ПДАБА, успішно прийняли нормативно-правові документи щодо академічної доброчесності відповідно до вимог українського законодавства та просуваються далі у напрямку реалізації основних принципів академічної доброчесності, розробляючи механізми впровадження.

Біографії авторів

М. В. САВИЦЬКИЙ, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

2 Кафедра залізобетонних та кам’яних конструкцій, докт. техн. наук, проф.

 

Г. П. ЄВСЄЄВА, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

Кафедра українознавства, документознавства та інформаційної діяльності, докт. наук з держ. упр., проф.

Посилання

Akademichna dobrochesnist : vyklyky suchasnosti [Academic integrity: the challenges of today]. Zbirnyk naukovykh ese uchasnykiv naukovoho stazhuvannia dlia osvitian [Collection of scientific essays of participants of scientific internship for educators]. Republic Poland, Varshava, 1−13.10.2018. Varshava, 2018, 162 p. (in Ukrainian)

Doichyk M. Postanovka y rozviazannia problemy hidnosti liudyny v Novochasnii yevropeiskii filosofii [Statement and solution of the problem of human dignity in Modern European philosophy]. Visnyk Prykarpatskoho universytetu. Filosofski i psykholohichni nauky [Bulletin of the Precarpathian University. Philosophical and psychological sciences]. 2013, vol. 17, pp. 20−25. (in Ukrainian)

Kodeks akademichnoi dobrochesnosti PDABA [Code of Academic Integrity of PSACEA]. (in Ukrainian)

Konstytutsiia Ukrainy. Dokument 254k/96-VR [Constitution of Ukraine. Document 254k/96-VR]. Current, current edition. Edited by 01.01.2020. (in Ukrainian)

Kryminalnyi kodeks Ukrainy. Dokument 2341-III [Criminal codex of Ukraine. Document 2341-III]. Current, current edition. Edited by 25.09.2020. (in Ukrainian)

Kulchytska O.O. and Doichyk M.V. Akademiia yak prostir svobody [Academy as a space of freedom]. Problemy rozvytku nauky ta osvity : teoriia i praktyka: mater. mizhnar. nauk.-prakt. konf. [Problems of development of science and education: theory and practice : mater. international scientific-practical conf.]. Kyiv, 29–30 April 2016. Kyiv : HO “Instytut osvitnoi ta molodizhnoi polityky”; Res. and dev. center for applied informatics of NAS of Ukraine, 2016, pp. 12–17. (in Ukrainian)

Melnyk R. Pro akademichnu dobrochesnist ta nebezpeky u borotbi za nei [nazva z ekranu] [On academic integrity and the dangers of fighting for it] [Title from the screen]. (in Ukrainian)

Polozhennia pro zapobihannia ta vyiavlennia plahiatu [Regulations on the prevention and detection of plagiarism]. (in Ukrainian)

Polozhennia pro komisiiu z pytan etyky ta akademichnoi dobrochesnosti PDABA [Regulations on the Ethics and Academic Integrity Commission of PSACEA]. (in Ukrainian)

Polozhennia pro orhanizatsiiu osvitnoho protsesu [Regulations on the organization of the educational process]. (in Ukrainian).

Polozhennia pro repozytarii PDABA [Regulations on the PSACEA repository]. (in Ukrainian)

Pro avtorske pravo i sumizhni prava. Zakon Ukrainy. Dokument 3792-XII [About copyright and related rights. Law of Ukraine. Document 3792-XII]. Current, current version. Edited by 04.11.2018. (in Ukrainian) Pro vydavnychu spravu. Zakon Ukrainy. Dokument 318/97-VR [About publishing. Law of Ukraine. Document 318/97-VR]. Current, current version. Edited by 16.07.2020. (in Ukrainian)

Pro vyshchu osvitu. Zakon Ukrainy. Dokument 1556-VII [About higher education. Law of Ukraine. Document 1556-VII]. Current, current version. Edited by 25.09.2020. (in Ukrainian)

Pro zapobihannia koruptsii. Zakon Ukrainy. Dokument 1700-VII [On the prevention of corruption. Law of Ukraine. Document 1700-VII]. Current, current version. Edited by 24.09.2020. (in Ukrainian)

Proekt spryiannia akademichnii dobrochesnosti v Ukraini [Academic Integrity Promotion Project in Ukraine]. Strengthening Academic Integrity in Ukraine Project − SAIUP. (in Ukrainian)

Pro zatverdzhennia Litsenziinykh umov provadzhennia osvitnoi diialnosti. Postanova KM Ukrainy vid

hrudnia 2015 r. № 1187. Dokument 1187-2015-p [About the statement of License conditions of carrying out educational activity. Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine from December 30, 2015 no. 1187. Document 1187-2015-p]. Current, current version. Edited by vid 04.05.2020. (in Ukrainian)

Pro naukovu ta naukovo-tekhnichnu diialnist. Zakon Ukrainy. Dokument 848-VIII [About scientific and scientific-technical activity. Law of Ukraine. Document 848-VIII]. Current, current version. Edited by 03.10.2020.

(in Ukrainian)

Pro Osvitu. Zakon Ukrainy. Dokument 2145-VIII [About Education. Law of Ukraine. Document 2145-VIII]. Current, current version. Edited by 24.06.2020. (in Ukrainian)

Satsyk V. Akademichna dobrochesnist: mifichna kontseptsiia chy diievyi instrument zabezpechennia yakosti vyshchoi osvity? [Academic Integrity: A Mythical Concept or an Effective Tool for Quality Assurance in Higher Education?]. (in Ukrainian)

Statut Derzhavnoho vyshchoho navchalnoho zakladu «Prydniprovska derzhavna akademiia budivnytstva ta arkhitektury [Charter of the State Higher Educational Institution "Dnieper State Academy of Civil Engineering and Architecture]. (in Ukrainian)

Ulianova H.O. Tsyvilno-pravovyi zakhyst prav intelektualnoi vlasnosti vid plahiatu [Civil law protection of intellectual property rights from plagiarism]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia : Pravo [Scientific Bulletin of Uzhhorod National University. Series: Right]. 2016, vol. 41 (1), pp. 136−139.

(in Ukrainian)

Kharytonova O.I. and Ulianova H.O. Poniattia y osoblyvosti akademichnoho plahiatu. Naukovi pratsi Natsionalnoho universytetu "Odeska yurydychna akademiia" [Concepts and features of academic plagiarism. Scientific works of the National University "Odessa Law Academy"]. 2014, vol. 14, pp. 146−153. (in Ukrainian)

Tsyvilnyi kodeks Ukrainy. Dokument 435-IV [The Civil Code of Ukraine. Document 435-IV]. Current, current version. Edited by 16.08.2020. (in Ukrainian)

Shchodo zabezpechennia akademichnoi dobrochesnosti v zakladakh vyshchoi osvity [Regarding ensuring academic integrity in higher education institutions]. Letter of MES of Ukraine, no. 1/9-565 by 24 October 2017.

(in Ukrainian)

Pro akademichnu dobrochesnist. Zakonoproiekt [About academic integrity. Bill]. (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-24

Номер

Розділ

Статті