КОНЦЕПЦІЯ БЕЗПЕКИ ТА ЕНЕРГОРЕСУРСОЕФЕКТИВНОСТІ НАФТОГАЗОВОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • З. М. МАЦУК Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.310821.46.789

Ключові слова:

безпека; енергоресурсоефективність; концепція

Анотація

Постановка проблеми. Враховуючи світовий досвід, найбільш ефективним постає таке
управління ризиками, яке ґрунтується на досягненні певного рівня безпеки, балансу вигод і витрат в межах
окремого об’єкта, території, галузі і держави в цілому. Наразі механізми управління ризиками, спрямовані на
зменшення їх значень, не набули широкого практичного застосування у нафтогазовій галузі України. Так,
кількісна оцінка ризиків використовується лише відносно працівників галузі під час виконання робіт, а якісна
оцінка ризиків відносно машин, механізмів, устаткування не використовується взагалі, в тому числі не
прогнозується ймовірність позитивного-компенсаційного впливу запобіжних заходів протидії загрозам безпеки,
а також технічний стан і безпека об’єктів, у першу чергу тих, які експлуатуються з дефектами. Разом з цим,
недосконалість нормативно-правових актів та неузгодженість на рівні держави і галузевому рівні методів
управління ризиками не надають галузі змоги досягти рівнів ризиків, що відповідають рівням економічно
розвинутих держав. Необхідність упровадження концептуальних засад забезпечення безпеки галузі (управління
ризиками виникнення аварій) невід’ємно від охорони праці, виробничої, цивільної, техногенної, екологічної
безпеки та енергоресурсоефективності, викликана наявністю у галузі значної кількості небезпечних чинників
організаційного та техногенного характеру, великою кількістю та лінійною протяжністю об’єктів галузі на
території держави, в тому числі, складними умовами прокладання магістральних трубопроводів, значною
кількістю транскордонних переходів магістральних трубопроводів, необхідністю диверсифікації потоків
товарної продукції магістрального транспорту, значною кількістю небезпечних речовин, що зберігаються,
транспортуються, синтезуються, використовуються у технологічних процесах галузі, високим рівнем ризику
виникнення аварійних ситуацій техногенного характеру, зумовленим значним ступенем зношеності основних
виробничих фондів галузі, невідповідністю чисельності працівників (відповідної кваліфікації) галузі вимогам
охорони праці, виробничої безпеки та обсягам виконання робіт із діагностування, технічного обслуговування та
ремонту об’єктів, порівняно низьким рівнем матеріально-технічного забезпечення робіт із діагностики,
технічного обслуговування та ремонту об’єктів галузі, невизнанням низького рівня енергоресурсоефективності
об’єктів видобутку (синтезу), транспорту, зберігання вуглеводнів (водню), негативним чинником техногенного
характеру, який впливає на безпеку галузі, недосконалістю нормативно-правової бази з питань визначення
залишкового ресурсу обладнання (устаткування) галузі та продовження терміну його подальшої безпечної
експлуатації, інше. Мета статті – підвищити рівень національної безпеки України шляхом розроблення та
впровадження «Концепції безпеки та енергоресурсоефективності нафтогазової галузі України». Висновок.
Реалізація положень розробленої Концепції дозволить значно підвищити рівень національної безпеки України,
а також безпеки та енергоресурсоефективності підприємств нафтогазової галузі України.

Посилання

Pro shvalennya Koncepcії upravlіnnya rizikami viniknennya nadzvichajnih situacіj tehnogennogo ta

prirodnogo harakteru :rozporyadzhennya KMU vіd 22.01.2014 za № 37-r [Order of the Cabinet of Ministers of

Ukraine about approval of the Concept of management of risks of emergence of emergencies of technogenic and natural

character no. 37-r : web-site]. 2014, January 22. Cabinet of Ministers of Ukraine, 2014. (Date of access : 13.09.2021).

URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/37-2014-%D1%80#Text/ (in Ukrainian)

Pro shvalennya Koncepcії reformuvannya sistemi upravlіnnya ohoronoyu pracі v Ukraїnі ta zatverdzhennya

planu zahodіv schodo її realіzacії : rozporyadzhennya KMU vіd 12.12.2018 za № 989-r [Order of the Cabinet of

Український журнал будівництва та архітектури, № 4 (004), 2021, ISSN (Print) 2710-0367, ISSN (Online) 2710-0375 56

Ministers of Ukraine on approval of the Concept of reforming the labor protection management system in Ukraine and

approval of the action plan for its implementation no. 989-r :web-site]. 2018, December 12. Cabinet of Ministers of

Ukraine, 2018. (Date of access : 13.09.2021). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/989-2018-%D1%80#Text/

(in Ukrainian)

Pro zatverdzhennya Poryadku provedennya oglyadu, viprobuvannya ta ekspertnogo obstezhennya (tehnіchnogo

dіagnostuvannya) mashin, mehanіzmіv, ustatkovannya pіdvischenoї nebezpeki: Postanova KMU vіd 26.05.2006 za

№ 687 [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine about the statement of the Order of carrying out inspection,

testing and expert inspection (technical diagnosing) of cars, mechanisms, the equipment of the increased danger no.

. 2006, May 26. Cabinet of Ministers of Ukraine, 2018. (Date of access : 13.09.2021). URL : https://zakon.rada.

gov.ua/ laws/show/687-2004-п#Text/ (in Ukrainian).

Reglament provedennya іdentifіkacії nebezpek ta ocіnyuvannya rizikіv u sferі ohoroni pracі ta promislovoї

bezpeki v «Grupі Naftogaz»; zatverdzheno rіshennyam pravlіnnya akcіonernogo tovaristva «Nacіonal'na akcіonerna

kompanіya «Naftogaz Ukraїni»» vіd 19.08.2020 r. [Decision of the board of the joint-stock company “National jointstock company “Naftogaz of Ukraine” on approval of regulations conducting hazard identification and risk assessment

in the field of labor protection and industrial safety in the “Naftogaz Group” from 19.08.2020]. 2002, August 19. Prot.

no. 59. (in Ukrainian)

Pro zatverdzhennya Metodiki viznachennya rizikіv ta їh prijnyatnih rіvnіv dlya deklaruvannya bezpeki ob'єktіv

pіdvischenoї nebezpeki : Nakaz Mіnіsterstva socіal'noї polіtiki Ukraїni vіd 04.12.2002 za № 637 [Order of the Ministry

of Social Policy of Ukraine on approval of the Methodology for determining risks and their acceptable levels for

declaring the safety of high-risk facilities no. 637 : web-site]. 2002, December 04. Ministry of Social Policy of Ukraine,

(Date of access : 13.09.2021). URL : https://zakon.rada. gov.ua/rada/show/v0637203-02#Text/ (in Ukrainian)

Reznikova O.O., Voitovsky K.Ye. and Lepikhov A.V. Natsionalʹni systemy otsinyuvannya ryzykiv i zahroz :

krashchi svitovi praktyky, novi mozhlyvosti dlya Ukrayiny [National systems of risk and threat assessment : best world

practices, new opportunities for Ukraine]. Drogobich : PE “KOLO”, 2020, 6 p. (in Ukrainian).

DSTU ISO 31000:2018. Risk management. Principles and guidelines (ISO 31000:2018, IDT) [Risk management.

Principles and guidelines]. Valid from 29th November, 2018. View. ofits. Kyiv : UkrNDNC, 2018, 19 p. (National

Standard of Ukraine). (Date of access: 13.09.2021). URL : http://online.budstandart.com/ua/catalog/docpage.html?id_doc=80322/ (in Ukrainian)

DSTU ISO 31010:2013. Keruvannya rizikom. Metodi zagal'nogo ocіnyuvannya riziku [Risk management.

Methods of general risk assessment]. Valid from 2013-12-11. View. ofits. Kyiv : Ministry of Economic Development of

Ukraine, 2013, 80 p. (State Standard of Ukraine). (Date of access : 13.09.2021). URL : https://www.google.ru/

url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwirprj2t_zyAhUx8bsIHUtiCoEQFnoE

CAIQAQ&url=https%3A%2F%2Fkhoda.gov.ua%2Fimage%2Fcatalog%2Ffiles%2Fdstu%252031010.pdf&usg=AOvV

aw1lKAYYOZFnwyYFFOYah1wm/ (in Ukrainian)

DSTU-Н Б В.2.3-21:2008. Magіstral'nі truboprovodi. Nastanova. Viznachennya zalishkovoї mіcnostі

magіstral'nih truboprovodіv z defektami [Trunk pipelines. Attitude. Determination of residual strength of main pipelines

with defects]. Valid from 2008-08-20. View. ofits. Kyiv : Ministry of Regional Development of Ukraine, 2008, 61 p.

(State Standard of Ukraine) (Date of access : 13.09.2021). URL :http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_

doc=45882 (in Ukrainian)

Pro rіshennya Radi nacіonal'noї bezpeki і oboroni Ukraїni vіd 14 veresnya 2020 roku «Pro Strategіyu

nacіonal'noї bezpeki Ukraїni» : Ukaz Prezidenta Ukraїni vіd 14.09.2020 za № 392/2020 [Decree of the President of

Ukraine on the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine of September 14, 2020 “On the

National Security Strategy of Ukraine” no. 392/2020]. 2020, September 14. Date of access : 13.09.2021. URL :

https://www.president.gov.ua/documents/3922020-35037/ (in Ukrainian)

Korotaev A.V., Malkov A.S. and Khalturina D.A. Zakony istorii. Matematicheskoye modelirovaniye razvitiya

Mir-Sistemy. Demografiya, ekonomika, kul'tura [The laws of history. Mathematical modeling of the development of the

World System. Demography, economics, culture]. Moscow, 2007.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-02-20

Номер

Розділ

Статті