МАЛОВІДОМІ СТОРІНКИ ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ІВАНА МИХАЙЛОВИЧА ТРУБИ (1878–1950 рр. до 140-річчя з дня народження та 91-річчя заснування ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»)

* Стаття публікується в авторській редакції

Автор(и)

  • Я. М. МАТРОСОВ Дніпропетровська обласна організація Національної спілки краєзнавців України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.310821.98.794

Ключові слова:

І. М. Труба; письменник; викладач; будівельник; науковець; мистець

Анотація

Постановка проблеми. Висвітлено, маловідомі до цього часу, частки життєвого шляху,
викладацької та архітектурно-будівельної діяльності в КТК (Катеринославські Технічні Курси)
В. Х. Коробочкіна відомого українського громадського діяча І. М. Труби (1878–1950); додана історія створення
цих КУРСІВ, їх мета, особовий склад курсів, програма навчання, її зміна на протязі перших двох років із
прагненням наближення до програм аналогічних вищих Західноєвропейських країн, прізвища викладачів по
предметам. Короткі службові і творчі характеристики викладачів на весь період діяльності КУРСІВ. До речі, до
статті додана, збережена в архіві автора, унікальна світлина нової будівлі Катеринославських Технічних Курсів
В. Х. Коробочкіна, тільки но збудована під орудою І. М. Труби, за його ж проектом і кошторисом. Описан її
фасад. Надається значення Катеринославських Технічних Курсів В. Х. Коробочкіна за для всього
ПРИДНІПРОВ’Я, як зародок усіх технічних вищих, пізніше і Національного Університету, доводиться перевага
Курсів в цьому сенсі. Сказане доводиться документально. В еміграції І. М. Труба продовжує просвітянську,
педагогічну діяльність на користь Батьківщині – перекладає на українську мову, високо моральні, у виховному
значенні, казки європейських авторів, друкує їх і відправляє до Українських шкіл. Листується із своїми дітьми
до Дніпропетровська, дає наставлення. Як приклад своїх здібностей щодо малювання, в листах наводить
малюнки, олівцем в стилі 3D, хатніх куточків своїх помешкань в еміграції. Згадуються його вступні іспити у
Вищі в С-Пітербурзі, в тому числі і до Академії мистецтв. Іще працює: у Florinsdorfen Lokomоtivfabrik та на
архітектурно − будівельній фірмі «Hestia». З 1924 року, коли його запросили до Чехословаччини – працює
лектором в Українській Господарській Академії на Сільськогосподарському факультеті в містечку Подєбради,
читає курси деталі машин, та Опір матеріалів за власним підручником, який склав українською мовою і
надрукував при Академії. За рекомендацією інженера, доктора технічних наук, ректора Вищого Технічного
Університету в Празі, професора Зденека Бажанта [20], у 1929 році Івана Михайловича Трубу взяли на роботу
інженером-конструктором і загальним консультантом у мостобудівельне і залізо виробниче відділення до
Акціонерного Товариства «Шкодови Заводи» в місті Пільзень. Відповідно до Особистої Справи [20], яка
зберігається в Архіву Шкодового заводу в м. Пільзень. Документи свідчать про його висококваліфіковану
інженерну і творчу діяльність. Наводиться перелік видів конструктивних проектів виконаних І. М. Трубою на
підприємстві і втілених у життя . Уточнена хронологія на царині творчості, доби Центральної Ради та еміграції,
додані його наукові публікації та педагогічна і творча діяльність як науковця. Мета статті – поповнення до
упорядковуїмої монографії, присвяченій життю і діяльності І. М. Труби та його оточення. Висновки. Відомо,
що за часів більшовицької влади, на батьківщині Іван Михайлович вважався ворогом народу, (якого – не
уточнювалося), «як український буржуазний націоналіст». І тому, уся його діяльність була піддана політичній
анафемі. Досліджені і проаналізовані архівні матеріали, на підставі яких дається висновок − значність
І. М. Труби висвітлюється як особистість, громадянин – патріот, а саме: УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ. Діяльність
Івана Михайловича за часів його життя відзначилося своєю багатогранністю, а саме: педагогічністю,
просвітництвом, політичною, культурною і громадською діяльністю, національним патріотизмом,
письменством, архітектурним будівництвом та науковою творчістю.

Посилання

DADO (Derzhavnij arhіv Dnіpropetrovs'koї oblastі). Ves Ekaterinoslav: spravochnik [DADO (State Archives of

Dnipropetrovsk region). All Yekaterinoslav : directory]. L.I. Satanovskyi Publ., 1911, pp. 212–213. (in Russian).

GARF (Derzhavnij Arhіv Rosіjs'koї Federacії) F25, op. 4. Sprava 846. Mіnіsterstvo Torgіvlі і Promislovostі,

Uchbovij vіddіl; Tehnіchnі kursi V. H. Korobochkіna v Katerinoslavі. Osobistij sklad [GARF (State Archives of the

Russian Federation) F25, op. 4, case 846. Ministry of Trade and Industry, Education Department; Technical courses of

V. Kh. Korobochkin in Yekaterinoslav. Personnel]. (in Russian)

Starodubov A.F., Samodryha V.V. and Ivanov S.S. Pamjat Historii − m. Katerynoslav (Dnipropetrovsk) za

literaturoyu ta spomynamy [Memory of history − Katerynoslav (Dnipropetrovsk) by literature and memoirs].

Dnipropetrovsk : “Dnipro-VAL”, 2011, 212 p. (in Ukrainian)

GARF (Derzhavnij Arhіv Rosіjs'koї Federacії) F25, op. 1; Sprava1706 [GARF (State Archives of the Russian

Federation) F25, op. 1, Case 1 706]. (in Russian)

RNB (Rossiyskaya Natsionalnaya Biblioteka). Ves Ekaterinoslav : spravochnik [RNL (Russian National Library).

All Yekaterinoslav : directory]. L.I. Satanovskyi Publ., 1914, p. 194. (in Russian).

DADO (Derzhavnij arhіv Dnіpropetrovs'koї oblastі). Ves Ekaterinoslav : spravochnik [DADO (State Archives of

Dnipropetrovsk region). All Yekaterinoslav : directory]. L.I. Satanovskyi Publ., 1912, pp. 225–226. (in Russian)

Bol’shakov V.I., Kryvchyk G.G. and oth. Narisi іstorії Pridnіprovs'koї derzhavnoї akademії budіvnictva ta

arhіtekturi − 75 rokіv [Essays on the history of the Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and

Architecture − 75 years]. Publishing House of the Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture,

, 416 p. (in Ukrainian)

DADO (Derzhavnij arhіv Dnіpropetrovs'koї oblastі). Ves Ekaterinoslav : spravochnik [DADO (State Archives of

Dnipropetrovsk region). All Yekaterinoslav : directory]. L.I. Satanovskyi Publ., 1913, рр. 218–219. (in Russian)

Epіstolyarna spadschina Yavornic'kogo D. І. Vip. 2. Listi dіyachіv kul'turi do D. І. Yavornic'kogo [Epistolary

heritage of D.I. Yavornytskyi. Vol. 2. Letters of cultural figures to D.I. Yavornytskyi]. Edited by: S.V. Abrosimova and

oth.; Introd. art. of S.V. Abrosimova; gen. edit. by N.I. Kapustina; reviewer: Cand. Sc. (History) V.M. Beketova.

Dnipropetrovsk, 1999, 460 p. ISBN 966-7265-29-3. (in Ukrainian)

Starostin V.S. Stolycj stepovoho kraju. Narysy z historij mista [The capital of the steppe region. Essay on the

history of the city]. Dnipropetrovsk : OJSC “Dniproknyha” Publ., 2000, 280 p. (in Ukrainian)

DADO (Derzhavnij arhіv Dnіpropetrovs'koї oblastі). Ves Ekaterinoslav : spravochnik [DADO (State Archives

of Dnipropetrovsk region). All Yekaterinoslav : directory]. L.I. Satanovskyi Publ., 1915, pp. 186a–186b. (in Russian)

Український журнал будівництва та архітектури, № 4 (004), 2021, ISSN (Print) 2710-0367, ISSN (Online) 2710-0375 112

Ekaterinoslavskaya gazeta "Narodnaya Zhizn" [Yekaterinoslavskaya Newspaper "Narodnaya Zhizn"]. No. 217,

December 14, 1917. (in Russian)

Ekaterinoslavskaya gazeta "Narodnaya Zhizn" [Yekaterinoslavskaya Newspaper "Narodnaya Zhizn"]. No. 14,

January 23, 1918, p. 4. (in Russian)

Chaban M.P. Diyachi Sicheslavskoyi “Prosvity’(1905–1921). Truba I.M. [Truba Ivan Mihajlschvich. Figures of

the Sicheslav “Enlightenment” (1905−1921)]. Kyiv : Ukrainskyi Zhurnalist Publ., 2002, 535 p., pp. 445–451.

(in Ukrainian).

Ekaterinoslavskaya gazeta "Narodnaya Zhizn" [Yekaterinoslavskaya Newspaper "Narodnaya Zhizn"]. No. 30,

February 24, 1918; p. 4. (in Russian)

Ekaterinoslavskaya gazeta "Narodnaya Zhizn" [Yekaterinoslavskaya Newspaper "Narodnaya Zhizn"]. No. 14,

January 23, 1918, p. 4. (in Russian)

Matrosov Yar.M. Spodvignyk ukrainskoyi spravy na Katerynoslavshhyni Ivan Mixajlovich Truba (1878–1950)

[Supporter of the Ukrainian cause in the Ekaterinoslav region Ivan Mikhailovich Truba (1878−1950)]. Biographistica

ukrainica Nacional Academi Nauk Ukraine Nacional Bibliothek Ukrajne imeni V.I. Vernadskogo : zbirnyc naukovyx

prac Instytututu biographichnyx doslidgen-2015 [Ukrainian biography : collection of scientific works of the Institute of

Biographical Research-2015]. Iss. 12, Kyiv : Vernadskyi National Library of Ukraine, 2015, pp. 251–282.

(in Ukrainian)

GARF (Gosudarstvennyi arhiv Rossiyskoy Federatsii) F. 1293, op. 142. Sprava 49 [GARF (State Archives of

the Russian Federation) F1293, op. 142. Case 49]. Р. 7. (in Russian)

DADO (Derzhavnij arhіv Dnіpropetrovs'koї oblastі). F. 2065, op. 1. Sprava 1627 (kopії protokolіv zasіdan'

fakul'tetіv) [DADO (State Archives of the Dnipropetrovsk Region). F. 2065, op. 1. Case 1627 (copies of minutes of

faculty meetings)]. (in Russian)

Osobista sprava іnzh. Trubi Іvana Mihajlovicha № 11047. AT «Shkodovij zavod v Pіl'zenі». Proekt atestacії

№ čj-3786/7iJL/T-11047 vіd 20 lyutogo 1932 r.; Pіdtverdzhennya: čj-3736/XJ25/T-11047 vіd 31 bereznya 1932 r.

[Personal file of Eng. Truba Ivan Mikhailovich no. 11047 Joint-Stock Company former Skoda Plant in Pilsen.

Certification project no. čj -3786/7iJL/T-11047. February 20, 1932; Confirmation: čj-3736/XJ25/T-11047, March 31,

. (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-02-20

Номер

Розділ

Статті