НАВЧАННЯ ДИСЦИПЛІН СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА» В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • А. А. НЕСТЕР Хмельницький національний університет, Ukraine
  • О. В. РОМАНІШИНА Хмельницький національний університет, Ukraine
  • Л. О. МІТЮК КПІ ім. І.Сікорського, Ukraine
  • О. О. НІКІТІН Хмельницький національний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.050722.68.866

Ключові слова:

цивільна безпека; невиробнича сфера; охорона праці; компетентнісний підхід

Анотація

Постановка проблеми. Стаття спрямована на визначення характеристик спеціальності при вивченні предметів, передбачених освітньою програмою. Мета статті − висвітлити основні проблеми в навчанні, пов'язані з процесом оволодіння професією та її відгалуженням. Оскільки спеціальність через cукупність проблем досить широка, у викладачів та студентів відсутні необхідні матеріали. Підготовка майбутніх фахівців у сучасних умовах, що змінюються, особливо з розширенням невиробничої сфери ставлять нові задачі перед викладачами профільних Вузів. Стаття відповідає вимогам Міністерства освіти і науки України до наукових статей. Мета статті. Спеціальність (цивільна безпека) та її складова частина охорона праці є складовою частиною освітніх програм підготовки фахівців на бакалаврському рівні вищої освіти. Мета статті та спеціальності – визначити можливості надання компетенцій, потрібних для забезпечення ефективного управління цивільної безпеки та охороною праці в організації, створення у студентів почуття відповідальності за особисту та колективну безпеку, усвідомлення важливості виконання заходів щодо створення нормативних умов праці на робочих місцях виробничої та невиробничої сфери. Висновки. Вивчення дисциплін полягає у набутті студентами знань, умінь і здатностей для ефективного вирішення професійних завдань з урахуванням вимог цивільної безпеки та охорони праці, гарантуванням збереження життя, здоров’я та працездатності працівників у різних сферах професійної діяльності, в тому числі невиробничої сфери, шляхом управління цивільної безпеки та охороною праці. Для виконання поставлених задач при викладанні повинні використовуватись компетентнісний підхід в освітній програмі бакалавра цивільної безпеки та використання сучасних методологічних підходів до професійної підготовки.

Посилання

Pistun I.P., Katrenko L.A. and Kit Yu.V. Okhorona pratsi. Navchalnyy posibnyk z praktykumom [Occupational safety : textbook with a workshop]. Universitetska Knyga, 2020, 540 p. (in Ukrainian).

Chatchenko T.V. Rynok pratsi v nevyrobnychiy sferi [The labor market in the non-productive sphere]. Prychornomorski ekonomichni studii [Black Sea Economic Studies]. No. 11, 2016, pp. 121–125. (in Ukrainian).

Polukarov Yu.O., Polukarov O.I., Prakhovnik N.A., Demchuk G.V., Mitiuk L.O. and Kachynska N.F. Konceptualni zasady kategorii "bezpeka" v umovakh zagostrennya technogennykh zagroz [Conceptual principles of the category "security" in the conditions of aggravation of technogenic threats]. Ekonomika ta derzhava [Economy and the State]. 2020, no. 6, pp. 169–174. (in Ukrainian).

Krystopchuk T.E. Modernizatsiya vyshchoyi pedahohichnoyi osvity v Ukrayini [Modernization of higher pedagogical education in Ukraine]. Nauka i osvita v suchasnomu universyteti v konteksti mizhnarodnogo spivrobitnytsva : materialy mizhnarod. nauk.-prakt. konf., 23–25 travnya 2011 r. [Science and education in a modern university in the context of international cooperation : Materials intern. sc.-pract. conf., May 23–25, 2011]. Mariupol : Mariupolskiy Derzhavniy Universitet Publ., 2011, pp. 289–290. (in Ukrainian).

Vlasenko O.M. Praktychne zastosuvannya systemnogo pidkhodu v modelyuvanni naukovo-doslidnoi roboty studentiv [Practical application of a systematic approach in modeling students' research work]. Profesiyna pedagogichna osvita : systemni doslidzhennya : monografiya [Professional pedagogical education : systematic research: monograph]. Edition by O.A. Dubasenyuk. Zhytomyr : ZHDU named I.Franko, 2015, pp. 268–278. (in Ukrainian).

Gedzyk A.M., Kobernyk O.M., Tkachuk S.I., Yaschuk S.M. and oth. Kompetentnisnyy pidkhid u profesiyniy pidgotovtsi maybutnikh uchyteliv tekhnologiy : kolektyvna monogr. [Competence approach in the training of future teachers of technology: a collective monograph]. Uman : Vydavets Sochinskyy M.M., 2017, 280 p. (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-06

Номер

Розділ

Статті