ПРОЕКТУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ КОНСТРУКЦІЇ ОРТОТРОПНОЇ ОБОЛОНКИ 40.00-57 ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТЕЙ

Автор(и)

  • Д. Л. ВОЛЧОК Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Ukraine
  • В. В. ДАНІШЕВСЬКИЙ Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.140723.34.952

Ключові слова:

теорія нечітких множин, оптимізація, ортотропна оболонка, метод Монте-Карло

Анотація

Постановка проблеми. Особливістю проектування сучасних технічних систем полягає в тому, що домінують детерміністські підходи, в той час коли врахування невизначеності може надати більш адекватного відображення об’єкта дослідження у відповідній розрахунковій схемі, математичній моделі. Особливо актуальним урахування невизначеностей стає в моделюванні складних технічних систем, де невизначеностей може бути досить багато і самі невизначеності можуть бути різної природи, а саме стохастичної, неточної, нечіткої або навіть комбінованої.  Так, доцільно перевіряти, чи є система толерантною до невизначеностей. Стаття присвячена розробленню методів оптимального проектування нової гумокордної оболонки 40.00-57 в умовах нечіткого завдання початкових даних. Варіантне проектування показало свою недостатню ефективність для таких складних технічних систем. Мета дослідження − запропонувати модель та методи оптимального проектування ортотропних гумокордних надвеликогабаритних оболонок за умови реальних факторів невизначеної природи; провести апробацію методів та спроектувати нову конструкцію шини 40.00-57 цивільного та військового призначення. Висновок. Запропоновано моделі оптимального проектування ортотропних гумокордних оболонок за умови врахування нечітких даних. Проведено апробацію симбіозу методів Монте-Карло та методу локальних варіацій для знаходження оптимальної геометрії оболонки.

Біографії авторів

Д. Л. ВОЛЧОК , Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

Кафедра будівельної механіки та опору матеріалів, канд. техн. наук, доц.

В. В. ДАНІШЕВСЬКИЙ , Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

Кафедра будівельної механіки та опору матеріалів, докт. техн. наук, проф.

Посилання

Кваша Э. Н., Волчок Д. Л., Погасий Е, Шмидт Р., Вайхерт Д., Копыленко Е. Влияние конструктивных факторов на характеристики новой шины 40.00-57. Теоретичні основи будівництва. 2010. № 18. С. 199–202.

Кваша Э., Волчок Д., Погасий Е, Шмидт Р., Копыленко Е. Влияние качества дорожного покрытия на характеристики СКГШ 40.00-57. Теоретичні основи будівництва. 2011. № 19. С. 143–146.

Кваша Э. Н., Погасий Е. А., Волчок Д. Л. Влияние особенностей эксплуатации шин на их основные показатели. Теоретичні основи будівництва. 2008. № 16. С. 223–228.

Baranenko V., Volchok D. Application of various uncertainty measures in the problem of critical force searching for orthotropic shell in conditions of the carrying capacity. Strength of Materials and Theory of Structures. 2021. Vol. 106. Рр. 201–220.

Baranenko V., Volchok D. Evaluation de déplacement maximal d’un noeud constructif à condition de robustesse et ayant un volume imprécis. Revista Romana de Inginerie Civila. 2018. Vol. 9, № 3. Рр. 307–314.

Baranenko V., Volchok D. Evaluation of the maximum axial force on a cylindrical shell structure in terms of stability and strength using fuzzy quantities of chosen geometric parameters. Roads and Bridges-Drogi i Mosty. 2016. Vol. 15, № 1. Pp. 71–81.

Fishman G. S. Monte-Carlo : concepts, algorithms and applications. Springer. 1996. 722 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-25