АНАЛІЗ ПРОДУКТИВНОСТІ ІНФІЛЬТРАЦІЙНИХ ВОДОЗАБОРІВ

Автор(и)

  • В. В. ШАРКОВ Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Ukraine
  • О. В. НЕСТЕРОВА Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Ukraine
  • О. А. ЖУРАВЛЬОВА Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Ukraine
  • В. О. БОЖЕНКО Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.140723.122.963

Ключові слова:

водопостачання, підземні інфільтраційні водозабори

Анотація

Постановка проблеми. Будівництво нових та реконструкція існуючих систем водопостачання з метою збільшення витрат води передбачає пошук та аналіз нових джерел водопостачання та водозабірних споруд. Особливого значення це питання набуває для пошуку додаткових джерел живлення систем водопостачання з відносно невеликими витратами води. Для зменшення навантаження на очисні споруди, які обробляють води відкритих джерел, використовуються інфільтраційні водозабори, що забирають воду з підземних водоносних шарів, джерело живлення яких – відкрите джерело. Інфільтраційні водозабори можуть бути вертикальними та складатися із свердловин, об’єднаних збірними трубопроводами, або горизонтальними та мати підземну горизонтальну водоприймальну частину – дренажну трубу. Тому виникає задача визначення водозабору, який має найбільшу продуктивність за однакових місцевих умов. Методика. Продуктивність водозабірних споруд  характеризується впливом визначальних факторів на дебіт водозаборів за одностороннього живлення в безнапірному водоносному шарі. Як фактори впливу розглядалися умови розташування водоприймальних частин водозаборів у водоносному шарі та їх розміри. Результати. Проведено аналіз існуючих методик визначення продуктивності підземних інфільтраційних водозабірних споруд залежно від їх розташування, впливу джерел водопостачання та конструктивних особливостей. Визначено, що найбільший вплив на продуктивність водозаборів має величина зниження рівня води у водоносному шарі при відборі води, тобто положення динамічного рівня води відносно статичного. Також суттєво впливає відстань від водозабірної споруди до урізу води. Зменшення відстані між свердловинами та довжини дренажної труби, в межах умов дослідження, впливу на результати не мало. Встановлено, що, за прийнятих гідрогеологічних та технічних умов, більшим дебітом відрізняється горизонтальний підземний водозабір. Наукова новизна. Проведено аналіз факторів, що впливають на вибір інфільтраційних водозабірних споруд. Показано результати визначення продуктивності споруд за однакових початкових умов. Практична значимість. Використання результатів аналізу дозволяє найбільш оперативно та ефективно вирішувати питання вибору варіанта живлення систем водопостачання. Проведений аналіз визначив найбільш суттєві фактори впливу на продуктивність водозаборів та дає можливість варіювати ними для досягнення результату.

Біографії авторів

В. В. ШАРКОВ , Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

Кафедра водопостачання, водовідведення та гідравліки, канд. техн. наук, доц.

О. В. НЕСТЕРОВА , Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

Кафедра водопостачання, водовідведення та гідравліки, канд. техн. наук, доц.

О. А. ЖУРАВЛЬОВА , Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

Кафедра водопостачання, водовідведення та гідравліки, ст. викл.

В. О. БОЖЕНКО , Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

Кафедра водопостачання, водовідведення та гідравліки, студент

Посилання

Тугай А. М., Тугай Я. А. Водопостачання. Джерела та водозабірні споруди : посіб. Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу. 1998. 196 с.

Абрамов Н. Н. Водоснабжение. Москва : Стройиздат, 1982. 440 с.

Шарков В. В., Головачинская А. С. Анализ влияния определяющих факторов на продуктивность трубчатых колодцев. Строительство, материаловедение, машиностроение. 2015. Вип. 84. С. 207–211.

Шарков В. В., Семенов И. И., Журавлева Е. А., Франчук О. А. Анализ влияния несовершенства трубчатых колодцев на их продуктивность. Строительство, материаловедение, машиностроение. Вып. 92. 2016. С. 178–183.

Орлов В. О., Зощук А. М. Сільсько-господарське водопостачання та водовідведення : підруч. Рівне : УДУВГП, 2002. 203 с.

Журба М. Г., Соколов Л. И., Говорова Ж. М. Водоснабжение. Проектирование систем и сооружений : учеб. пособ.; изд. второе, перераб. и доп. Т. 3. Москва : АСВ, 2004. 256 с.

Петімко П. І., Прокопчук І. Т., Царик М. Ф. Налагодження роботи систем водопостачання. Київ: Урожай, 1995. 256 с.

Тугай А. М., Терновцев В. О., Тугай Я. А. Розрахунок і проектування споруд систем водопостачання : навч. посіб. Київ : КНУБА, 2001. 256 с.

ДБН В.2.5-74:2013. Зовнішні мережі та споруди. Київ : Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України, 2013. 24 c.

Рудик В. П., Петимко П. И., Семенюк В. Д., Сергеев Ю. С. Эксплуатация систем водоснабжения. Киев : Будівельник, 1993. 184 с.

Aller L. Handbook of suggested practices for the design and installation of ground-water monitoring wells. Dublin, Ohio : Nat. Water Well Ass., 1990. 221 p.

Roscoe Moss Company. Handbook of ground water development. New-York : Wiley, 1990. 493 p.

Punmia B. C., Kumar Jain А., Ashok Kr. J. Water Supply Engineering. Laxmi Publications Pvt Limited, 2012. 584 р.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-25