ЕКСТРЕМАЛЬНІ СИТУАЦІЇ НА ОБ’ЄКТАХ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ: ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКУ УРАЖЕННЯ ЛЮДИНИ

Автор(и)

  • М. М. Біляєв Український державний університет науки і технологій, Ukraine
  • О. В. Берлов Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Ukraine
  • В. В. Біляєва Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Ukraine
  • О. А. Тимошенко Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.290823.34.968

Ключові слова:

паливно-енергетичний комплекс, АЗС, пожежа, розліт уламків, ризик ураження, теплове забруднення

Анотація

Постановка проблеми. Розглядається задача оцінювання зон ураження людей у разі виникнення екстремальної ситуації на АЗС, розташованій в людному місці м. Дніпро. Здійснюється аналіз розмірів зон теплового забруднення повітря та зони можливого ураження людей у випадку розлітання уламків, через виникнення екстремальної ситуації на АЗС. Для розв’язання задач даного класу потрібна розробка спеціалізованих математичних моделей. Мета роботи – оцінювання ризику ураження людини від метальної дії уламків під час пожежі на АЗС у випадку виникнення екстремальної ситуації. Методика. Для аналізу зон ураження під час розльоту уламків використовується числова модель, що базується на інтегруванні другого закону Ньютона для руху матеріальної точки в повітрі. На базі даної числової моделі створено комп’ютерну програму. Для аналізу зон теплового забруднення під час пожежі на АЗС використовується числове інтегрування рівняння енергії, яке враховує швидкість руху повітряних мас, коефіцієнти температуропровідності, температуру повітря на місці пожежі. Наукова новизна. Розроблено ефективну числову модель для аналізу зон ураження від метальної дії уламків. Визначено зони ураження за можливої пожежі на АЗС в м. Дніпро. Практична значущість. Розроблено програму для розрахунку динаміки руху уламків у повітрі. Це дозволяє визначати зони ураження від метальної дії уламків різного розміру. Визначено зони теплового забруднення повітря, що дозволяють оцінювати ризик термічного ураження людей. Висновки. Розроблено ефективний інструмент аналізу ризику ураження людей уламками під час пожежі на АЗС. Наведено результати обчислювальних експериментів.

Біографії авторів

М. М. Біляєв, Український державний університет науки і технологій

Кафедра гідравліки, водопостачання та фізики, докт. техн. наук, проф.

О. В. Берлов, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

Кафедра безпеки життєдіяльності, канд. техн. наук, доц.

В. В. Біляєва, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Кафедра аерогідромеханіки та енергомасопереносу, докт. техн. наук, доц.

О. А. Тимошенко, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

Кафедра екології та охорони навколишнього середовища, канд. техн. наук, доц.

Посилання

Басманов А. Е., Говаленков С. С. Оценка концентрации опасных химических веществ в воздухе при непрерывной активности источника. Проблеми надзвичайних ситуацій. 2010. Вип. 12. С. 21–27.

Берлянд М. Е. Прогноз и регулирование загрязнения атмосферы. Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. 273 с.

Біляєв М. М., Берлов О. В., Біляєва В. В., Чередниченко Л. А. Оцінка ризику термічного ураження у випадку аварійного горіння. Вісник Придніпровької державної академії будівництва та архітектури. 2020. № 6. С. 54–60.

Біляєв М. М., Біляєва В. В., Берлов О. В., Козачина В. А. CFD-моделювання в аналізі ефективності систем захисту довкілля та працівників на робочих місцях : монографія. Дніпро : Журфонд, 2022. 268 с.

Бруяцкий Е. В. Теория атмосферной диффузии радиоактивных выбросов. Киев : Ин-т гидромеханики НАН Украины, 2000. 443 с.

Пшинько А. Н., Беляев Н. Н., Машихина П. Б. Моделирование загрязнения атмосферы при техногенных авариях. Днепропетровск : Нова ідеологія, 2011. 166 с.

Самарский А. А. Теория разностных схем. Москва : Наука, 1983. 616 с.

Згуровский М. З., Скопецкий В. В., Хрущ В. К., Беляев Н. Н. Численное моделирование распространения загрязнения в окружающей среде. Київ : Наукова думка, 1997. 368 с.

Anthony M.B. Mathematical Modeling and Decision Analysis for Terrorism Defense : Assessing Chlorine Truck Attack Consequence and Countermeasure Cost Effectivness : dissertation. Pittsburg, Pennsylvania, USA, 2009. 123 p.

Biliaiev M. Numerical Simulation of Indoor Air Pollution and Atmosphere Pollution for Regions Having Complex Topography. Air Pollution Modeling and its Application XXI (Springer). 2012. Pр. 87–91.

Ilic P., Ilic S., Stojanovic Bjelic L. Hazard modelling of accidental release chlorine gas using modern tool. ALOHA Software. Quality of Life. № 9. 2018. Pp. 38–45.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-08