СУЧАСНА СИСТЕМА УКРАЇНСЬКОЇ КАДРОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Автор(и)

  • К. А. Прокоф’єва ННІ «Інститут промислових та бізнес технологій» Українського державного університету науки і технологій, Ukraine
  • О. М. Решетілова ННІ «Інститут промислових та бізнес технологій» Українського державного університету науки і технологій, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.290823.111.977

Ключові слова:

кадри, документ, кадровий документ, система документів, документознавство, кадрова робота, менеджмент персоналу

Анотація

Сучасна українська кадрова документаційна система включає в себе пов’язані інформаційною єдністю комплекси (підсистеми, групи) документів: законодавчі акти, нормативну та нормативно-довідкову документацію, планову документацію, організаційно-правову документацію, персональну документацію, договірну документацію, розпорядчу документацію, облікову документацію, звітну та звітно-довідкову документацію. Найбільш широкі за видами, змістом, формою та обсягами комплекси організаційної, розпорядчої, персональної, договірної, первинної облікової та звітно-довідкової документації забезпечують реалізацію функцій кадрової служби кожного підприємства чи установи зокрема та менеджмент персоналу на державному рівні загалом.

Біографії авторів

К. А. Прокоф’єва, ННІ «Інститут промислових та бізнес технологій» Українського державного університету науки і технологій

Кафедра документознавства та інформаційної діяльності, канд. філол. наук, доц.

О. М. Решетілова , ННІ «Інститут промислових та бізнес технологій» Українського державного університету науки і технологій

Кафедра документознавства та інформаційної діяльності, канд. пед. наук, доц.

Посилання

Блощинська В. А. Сучасне діловодство : навч. посіб. Київ : Центр навчальної літератури, 2005. 320 с.

Гончарова Н. І. Документаційне забезпечення менеджменту : навч. посіб. Київ : Центр навчальної літератури, 2006. 260 с.

Кірічок О. Г. Документування у менеджменті : підруч. Київ : Центр навчальної літератури, 2003. 216 с.

Козоріз В. П., Лаписька Н. І. Загальне і кадрове діловодство : навч. посіб. Київ : МАУП, 2002. 168 с.

Пашутинський Є. К. Зразки посадових інструкцій (Кадри підприємства). Київ : КНТ, 2004. 256 с.

Пашутинський Є. К. Правила внутрішнього трудового розпорядку (Кадри підприємства). Київ : КНТ, 2005. 268 с.

Помічник кадровика уклад. Н. Капустянська. Київ : Маркет Консалтінг, 2002. 320 с.

Україна. Закони. Кодекс законів про працю України : офіц. вид. Київ : Форум, 2008. 170 с.

Україна. Міністерство статистики України. Про затвердження типових форм первинного обліку : Наказ Міністерства статистики України. Офіційний вісник України : зб. норм.-прав. актів. № 45. Ст. 380. Міністерство юстиції України. Київ : Головне державне об’єднання правової інформації, 1995. 70 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-08