ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕВАГИ ПЕРЕХОДУ НА 3D-ДРУК БУДІВЕЛЬНИХ ОБ’ЄКТІВ У РУСЛІ INDUSTRY 4.0

Автор(и)

  • С. В. ШАТОВ Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Ukraine
  • О. М. МАЦЕНКО Сумський державний університет, Ukraine
  • Є. О. СКРИПКА Сумський державний університет, Ukraine
  • І. О. ДАНИЛЕНКО Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.230221.124.727

Ключові слова:

3D-друк, будівельна галузь, витрати, результативність, енергоефективність, Industry 4.0, технологія

Анотація

Постановка проблеми. Високий рівень витрат, енергоємності та ресурсомісткості у галузі будівництва зумовлює проведення досліджень, спрямованих на підвищення економічної, соціальної та екологічної результативності процесів будівництва з позиції сучасних трендів інноваційного розвитку в руслі Industry 4.0. Особливо актуальними вважаються дослідження, адаптовані до умов національної економіки. Мета статті – дослідження напрямів розвитку технологій у будівельній сфері, зокрема, технології 3D-друку, визначення еколого-економічних переваг переходу на 3D-друк будівельних об’єктів у руслі Industry 4.0. Результати. Проведено дослідження напрямів розвитку технології 3D-друку, представлено та охарактеризовано види 3D-принтерів. Зроблено акцент на необхідності та перевагах оцінки та сертифікації енергоефективності будівель. Розглянуто переваги 3D-друку, до яких можна віднести поліпшення таких параметрів як екологічність, швидкість та доступність будівництва. Проведено оцінювання прибутковості та строку окупності організації будівельного бізнесу, що використовує 3D-принтинг як основний засіб будівництва. Встановлено, що питомі витрати на 1м2 3D-будівництва в умовах України складуть близько
4 тис. грн, а строк окупності інноваційного будівельного бізнесу на основі 3D-принтингу складає менше року. Наукова новизна і практична значимість. Уперше здійснено економічне оцінювання організації будівельного бізнесу, що використовує 3D-принтинг як основний засіб будівництва, в умовах економіки України. Результати дослідження будуть корисними для представників бізнесу у сфері будівництва, а також можуть бути використані для підготовки фахівців для будівельної галузі.

 1Статтю було підготовлено в рамках науково-дослідної роботи «Фундаментальні основи фазового переходу до адитивної економіки: від проривних технологій до інституційної соціологізації рішень». Публікація містить результати досліджень, проведених в рамках грантів Жана Моне (рівень кафедри) «Законодавчий, екологічний та соціальний перехід ЄС до сестейнового суспільства в межах Індустрій 4.0 та 5.0» (619997-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CHAIR) та «Економічна політика ЄС та громадянське суспільство» (619878-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CHAIR).

Біографії авторів

С. В. ШАТОВ, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

Кафедра будівельних та дорожніх машин, докт. техн. наук, доц.

О. М. МАЦЕНКО, Сумський державний університет

 Кафедра економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування, канд. екон. наук, доц.

Є. О. СКРИПКА, Сумський державний університет

Навчально-науковий інститут фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького, студ.

І. О. ДАНИЛЕНКО, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

Факультет інформаційних технологій та механічної інженерії, студ.

Посилання

Tarkhov P.V., Matsenko A.M., Krugliak A.P. and Derkach Z.V. Provision of integrity and reliability in hygienic examination of investment projects for human capital development. Gigiena i sanitariia [Hygiene and sanitation]. 2012, 5, pp. 91–94. (in Russian). URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/74619

Melnyk L.H., Matsenko A.M., Dehtyarova I.B. and Kubatko A.V. Promyishlennyie revolyutsii [Industrial revolutions]. Textbook. Sumy : “Universitetskaya kniga”, 2017, 160 p. (in Russian). URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/ handle/123456789/74779

Melnyk L., Matsenko O., Dehtyarova I. and Derykolenko O. The formation of the digital society : social and humanitarian aspects. Digital economy and digital society. T. Nestorenko & M. Wierzbik-Strońska (Ed.). Katowice : Katowice School of Technology, 2019, pp. 71–77. URL: http://essuir.sumdu.edu.ua/ handle/123456789/74570

Melnyk L.H. ana oth. Pozytyvni efekty proryvnykh tekhnolohiy. Proryvni tekhnolohiyi v ekonomitsi i biznesi (dosvid YES ta praktyka Ukrayiny u svitli III, IV i V promyslovykh revolyutsiy) [Positive effects of breakthrough technologies. Breakthrough technologies in economics and business (EU experience and practice of Ukraine in the light of III, IV and V industrial revolutions)]. Textbook. Ed. by L.H. Melnyk and B.L. Kovalov. Sumy : Sumy State University, 2020, pp. 18–23. (in Ukrainian). URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/80619

Architekturno-constructivno-technologishna sistema 3D-druku budivelnich obektiv: Соlektivna monografiya [Architectural-constructive-technological system of 3D-printing of construction objects: collective monograph]. Edited by Savytskyi M.V. Dnіprо : FOP Udovichenko O. M., 2019, 233 p. (in Ukrainian)

Savytskyi N.V., Shatov S.V. and Ozhyshchenko O.A. 3D-printing of build objects. Visnyk Pridneprovskoy dergavnoy akademiy stroitelstva i architectury [Bulletin of Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture]. 2016, no. 3, pp. 18–26.

Derykolenko O.M., Matsenko O.M. and Skrypka Ye.O. Ekonomichni osnovy formuvannia menedzhmentu enerhoefektyvnosti zhytlovoho sektoru [Economic bases of energy efficiency management of the housing sector]. Suchasni trendy rozvytku urbanizovanykh terytorii [Current trends in the development of urban areas]. Materials intern. scientific-practical conf., May 22−24, 2019, Kharkiv : O.M. Beketov NUUE, 2019, pp. 93–94. (in Ukrainian). URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/80407

Rozvytok budivelnoi haluzi ta detinizatsiia rynku pratsi u budivnytstvi [Development of the construction industry and de-shadowing of the labor market in construction]. (in Ukrainian) URL: https://www.minregion.gov.ua/ press/news/rozvitok-budivelnoyi-galuzi-ta-detinizatsiya-rinku-pratsi-u-budivnitstvi

Derzhavna sluzhba statystyky [State Statistics Service of Ukraine]. URL: http://www.ukrstat.gov.ua

Melnyk L.H. and Matsenko O.M. Innovatsiinyi dosvid pidpryiemstv u sferi enerhozberezhennia: enerhetyka, budivnytstvo, transport, ahrovyrobnytstvo [Innovative experience of enterprises in the field of energy saving: energy, construction, transport, agricultural production]. Upravlinnia enerhospozhyvanniam : promyslovist i sotsialna sfera [Energy management : industry and social sphere]. Monograph. Ed. by O.M. Telizhenko and M.I. Sotnyk. Sumy : Publishing and Production Enterprise “Mriya-1”, 2018, pp. 106–140. (in Ukrainian). URL: https:// essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77293

Dai L., Cheng T., Duan C. and oth. 3D printing using plant-derived cellulose and its derivatives: а review. Elsevier Ltd, 2019, pp. 71–86. URL: https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2018.09.027

Andriichuk O.V. and Olasiuk P.Ya. Zastosuvannia Tekhnolohii 3D-Druku V Budivnytstvi [Application of 3D printing technology in construction]. Suchasni tekhnolohii ta metody rozrakhunku v budivnytstvi [Modern technologies and methods of calculation in construction]. 2015, iss. 3, pp. 11–18. (in Ukrainian).

Pro zastosuvannia 3D tekhnolohii u budivnytstvi [About application of 3D technologies in construction] (in Ukrainian). URL: http://www.n-zodchie.com/ua/articles/pro-zastosuvannya-3d-tehnologiy-u-budivnyitstvi.html

Levinskaya A. Stroyka 3D [Building 3D]. (in Russian). URL: https://www.rbc.ru/magazine/2017/ 06/592567559a7947e1bb4b7ea9

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-24

Номер

Розділ

Статті