ДОТРИМАННЯ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У ЗВО УКРАЇНИ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

Автор(и)

  • М. В. САВИЦЬКИЙ Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Ukraine
  • Г. П. ЄВСЄЄВА Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Ukraine
  • В. А. БАБЕНКО Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.270421.138.761

Ключові слова:

інтелектуальна власність; академічна доброчесність; принципи академічної доброчесності; вища освіта; освітні послуги; ЗВО України

Анотація

Постановка проблеми. Інтеграція України до європейського освітнього, соціального та культурного простору сьогодні, як ніколи, залежить не тільки від модернізації вищої освіти, відкриття нових освітніх програм, запровадження інноваційних методів навчання, але й від слідування закладами вищої освіти України запровадженим передовими університетами світу принципів академічної доброчесності, які мають бути запобіжником багатьох негативних явищ та мотиваційними стимулами для прогресивного розвитку науково-освітнього середовища Української держави. Науково-освітні заклади у сучасних умовах мають зробити вагомий внесок у наукові та соціальні інновації в державі, активно сприяти її інтелектуальному, інноваційному, інвестиційному іміджу на міжнародному рівні. Держава повинна створювати максимально сприятливі умови та стимулювати науковців до наукової творчості, до розкриття власного інтелектуального потенціалу, що сприятиме більш ефективному розвитку наукової сфери – умови дотримання права інтелектуальної власності, як важливого чиннику академічної доброчесності у ЗВО України. Мета. Метою роботи є дослідження щодо дотримання принципів академічної доброчесності в освітній сфері, як фактору створення та правомірного використання об’єктів права інтелектуальної власності, формування ментальної культури інтелектуальної власності в освітньому середовищі ЗВО України. Висновки. Без знання права інтелектуальної власності, його основних законодавчих норм, неможливо повною мірою дотримуватися принципів академічної доброчесності. Тому дотримання права інтелектуальної власності в системі вищої освіти є важливим фактором підготовки фахівців, розуміння ними цінності власних досягнень та вигод, які можна отримати через інновації та використання прав на результати власної творчості, фахівців, що будуть сприяти розбудові такого суспільства, де завдяки якісному забезпеченню захисту прав ІВ буде запроваджено і культуру академічної доброчесності. Категорія академічна доброчесність має розглядатися як взаємозв’язок важливих двох складових, які доповнюють одна одну, а саме: як система правових та морально-етичних принципів й правил у здобутті вищої освіти та наданні освітніх послуг, які забезпечують високу якість отриманих навчальних та наукових результатів та як система знань з права інтелектуальної власності, що формують креативний стиль мислення у молоді, здатність творити і ефективно розв'язувати складні міждисциплінарні завдання, непорушуючи моральних та законодавчих норм інтелектуальної власності.

Біографії авторів

М. В. САВИЦЬКИЙ, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

докт. техн. наук, проф.

Г. П. ЄВСЄЄВА, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

докт. наук з держ. упр., проф.

В. А. БАБЕНКО, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

канд. іст. наук, доц.

Посилання

Stupniker G.L. and Babenko V. A. Intelektualnyj potencial jak kljuchovyj chynnyk formuvannja intelektualnogo

kapitalu ZVO Ukrainy [Intellectual potential as a key factor in the formation of intellectual capital of the Free Economic

Zone of Ukraine]. Ekonomichnyj prostir [Economic space]. 2021, no. 165, pp. 91−96. (in Ukrainian).

Nacionalna strategija u sferi intelektualnoi vlasnosti na period 2020–2025 roky (proekt) [National strategy in

the field of intellectual property for the period 2020−2025 (project)]. URL: http://nipo.org.ua/activity/stvorennyaefektivnogo-navchalnogo-centru-u-sferi-intelektualnoi-vlasnosti-iv (in Ukrainian).

Pro osvitu. Zakon Ukrainy vid 05.09.2017 r. № 2145-VIII, stattja 42, chastyna 4 [About education. Law of

Ukraine of 05.09.2017 no. 2145-VIII, art. 42, p. 4]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

(in Ukrainian).

Pro avtorske pravo i sumizhni prava : Zakon Ukrainy vid 23.12.1993 № 3792-XII [On copyright and related

rights: Law of Ukraine of 23.12.1993 no. 3792-XII]. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/3792-12

(in Ukrainian).

Cyvilnyj kodeks Ukrainy : tekst vidpovidaje oficijnomu stanom na 1 kvitnja 2012 r. [Civil Code of Ukraine : the

text corresponds to the official state as of April 1, 2012]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1540-06#Text

(in Ukrainian).

Kodeks chesti DVNZ PDABA : sajt PDABA [Code of honor of SHEI PSACEA : PSACEA website].

URL: https://pgasa.dp.ua/wp-content/uploads/2018/04/z-vstavkami.pdf (in Ukrainian).

Babenko V.A. Realizacija prav intelektualnoi vlasnosti na sluzhbovi tvory u ZVO Ukrainy. Metodologija ocinky

vartosti majnovyh prav intelektualnoi vlasnosti ta praktychni aspekty ii zastosuvannja [Implementation of intellectual

property rights to official works in the higher education institutions of Ukraine. Methodology for assessing the value of

intellectual property rights and practical aspects of its application]. Vseukrainskyj seminar z problem ekonomiky

intelektualnoi vlasnosti : zbirnyk naukovyh prac III Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferencii (24 veresnja

r., m. Kyiv) [All-Ukrainian seminar on intellectual property economics : Proceedings of the III All-Ukrainian

scientific-practical conference (24 September 2020, Kyiv)]. 2020, pp. 58−66. (in Ukrainian).

Paladiy M.V., Myronenko N.M. and Zharov O.V. Pravo intelektualnoi vlasnosti : naukovo-praktychnyj

komentar do Cyvilnogo kodeksu Ukrainy [Intellectual property law : Scientific and practical commentary to the Civil

Code of Ukraine]. Kyiv: Parliament Publi., 2006, 432 p. (in Ukrainian).

Metodychni rekomendacii dlja zakladiv vyshhoi osvity iz pidtrymky pryncypiv akademichnoi dobrochesnosti;

Rozshyrenyj glosarij terminiv ta ponjat st. 42 “Akademichna dobrochesnist” Zakonu Ukrainy “Pro osvitu”. Lyst MON

vid 23.10.2018 r. № 1/9-650 [Guidelines for higher education institutions to support the principles of academic

integrity; extended glossary of terms and concepts of Art. 42 “Academic Integrity” of the Law of Ukraine “On

Education”. Letter from the Ministry of Education and Science dated October 23, 2018, no. 1/9-650].

URL: https://mon.gov.ua/ua/news/yak-pidtrimati-akademichnu-dobrochesnist-vuniversiteti-mon-rozrobilo-ta-nadislalona-zvo-rekomendaciyi-z-akademichnoyi-dobrochesnosti. (in Ukrainian)

Rekomendacii shhodo zapobigannja akademichnomu plagiatu ta jogo vyjavlennja v naukovyh robotah

(avtoreferatah, dysertacijah, monografijah, naukovyh dopovidjah, stattjah toshho). Lyst MON vid 15.08.2018 r.

№ 1/11-8681 [Recommendations for the prevention of academic plagiarism and its detection in scientific papers

(abstracts, dissertations, monographs, scientific reports, articles, etc.). Letter of the Ministry of Education and Science

dated 15.08.2018 no. 1/11-8681]. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/akredytatsiya/instrukt-list/1-11-8681-vid15082018-rekomendatsii-shchodozapobigannya-akademichnomu-plagiatu.pdf (in Ukrainian).

Analitychna zapyska “Zapobigannja okremyh problem i pomylok u praktykah zabezpechennja akademichnoi

dobrochesnosti”. Lyst MON vid 20.05.2020 r. № 1/9-263 “Do pytannja unyknennja problem i pomylok u praktykah

zabezpechennja akademichnoi dobrochesnosti” [Analytical note “Prevention of certain problems and errors in the

practice of academic integrity”. Letter of the Ministry of Education and Science dated 20.05.2020 no. 1/9-263 “On the

issue of avoiding problems and mistakes in the practices of ensuring academic integrity”].

URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/do-pitannya-uniknennya-problem-i-pomilok-u-praktikah-zabezpechennyaakademichnoyi-dobrochesnosti?fbclid=IwAR1VYIpSjhbTwD7PQkbqHJECgeq5WNV-3KH1ALgfZT4qL_1UK89j5Cv

_5XI (in Ukrainian).

Chumak O.V. Koncept kategorii akademichnoi dobrochesnosti u vyshhij osviti [The concept of the category of

academic integrity in higher education]. Teorija ta metodyka upravlinnja osvitoju [Theory and methods of education

management]. 2017, no. 2 (20). URL: http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/ metod_upr_osvit/v2_17/

%D0%A7%D1%83%D0%BC %D0%B0%D0%BA.pdf. (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-02-15

Номер

Розділ

Статті