РОЛЬ ВИКЛАДАЧА БУДІВЕЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ФОРМУВАННІ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ СТУДЕНТІВ

Автор(и)

  • М. В. САВИЦЬКИЙ Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Ukraine
  • Г. П. ЄВСЄЄВА Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Ukraine
  • Г. І. ЛИСЕНКО Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.010721.137.776

Ключові слова:

академічна доброчесність; корпоративна культура академічної спільноти; професійно-педагогічна компетентність викладача ЗВО; гуманітарно-технічна еліта

Анотація

Постановка проблеми. Актуальність дослідження ролі викладачів технічних закладів вищої освіти у формуванні академічної доброчесності студентів визначається: світовими тенденціями в галузі освіти, які спрямовуються на підвищення стандартів академічної культури; Національною стратегією розвитку освіти в Україні; новою освітньою парадигмою, яка ґрунтується на впровадженні особистісно зорієнтованого та компетентнісного підходів до навчання, а також дотримання всіма учасниками освітнього процесу принципів академічної та наукової доброчесності. Мета статті – проаналізувати рівень розвитку професійно-педагогічної компетентності викладачів сучасних закладів вищої технічної освіти та визначити роль науково-педагогічних працівників у формуванні академічної доброчесності студентів із метою вдосконалення педагогічного процесу у вищій технічній школі України. Висновок. Принципи академічної доброчесності мають стати повсякденною нормою корпоративної культури сучасної академічної спільноти. Незважаючи на те, що вища освіта України має численні проблеми із дотриманням доброчесності, оскільки тільки нещодавно стала на шлях побудови доброчесного освітнього середовища, саме принципова позиція професорсько-викладацького складу може допомогти успішно запровадити норми академічної і наукової доброчесності в повсякденну практику педагогічного процесу, у тому числі у Придніпровській державній академії будівництва та архітектури.

Біографії авторів

М. В. САВИЦЬКИЙ, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

Кафедра залізобетонних та кам’яних конструкцій, докт. техн. наук, проф.

Г. П. ЄВСЄЄВА, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

Кафедра українознавства, документознавства та інформаційної діяльності, докт. наук з держ. упр., проф.

Г. І. ЛИСЕНКО, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

Кафедра українознавства, документознавства та інформаційної діяльності, канд. іст. наук, доц.

Посилання

Hnativ R.M. Problemy akademichnoi dobrochesnosti v suchasnii tekhnichnii osviti [Problems of academic integrity in modern technical education]. Akademichna dobrochesnist: vyklyky suchasnosti : zbirnyk naukovykh ese uchasnykiv dystantsiinoho etapu naukovoho stazhuvannia dlia osvitian [Academic Integrity: Challenges of the Present : Collection of Scientific Essays for Participants in the Distance Stage of Scientific Internships for Educators]. Respublika Polshcha, Varshava, 11.05–19.06.2020. Polsko-ukrainska fundatsiia “Instytut Mizhnarodnoi Akademichnoi ta Naukovoi Spivpratsi”, Dukhovna Akademiia Universytetu Kardynala Stefana Vyshynskoho, Fundatsiia ADD. Varshava, 2020, 92 p. (in Ukrainian).

Pro vyshchu osvitu : Zakon Ukrainy vid 01.07.2014 r. № 1556-18 [On higher education: Law of Ukraine of 01.07.2014 no. 1556-18]. URL : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text (date of access : 01.06.2021).

(in Ukrainian).

Pro osvitu : Zakon Ukrainy vid 05.09.2017 r. № 2145-VIII [On education : Law of Ukraine of 05.09.2017

no. 2145-VIII]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text (date of access : 01.06.2021). (in Ukrainian).

Slobodianiuk O.M. Rol naukovo-pedahohichnoho kolektyvu u formuvanni kultury akademichnoi dobrochesnosti studentiv [The role of the scientific and pedagogical team in the formation of a culture of academic integrity of students]. Visnyk Vinnytskoho politekhnichnoho instytutu [Bulletin of Vinnytsia Polytechnic Institute]. 2018, no. 6,

pp. 134−139. (in Ukrainian).

Riabova Z.V., Drach I.I. and Prykhodkina N.O. and oth. Teoretychni ta metodychni zasady upravlinnia pidhotovkoiu fakhivtsiv z pedahohiky vyshchoi shkoly na osnovi kompetentnisnoho pidkhodu v mezhakh yevropeiskoi kredytno-transfernoi systemy orhanizatsii navchalnoho protsesu : monohrafiia [Theoretical and methodical bases of management of preparation of experts in pedagogics of higher school on the basis of the competence approach within the limits of the European credit-transfer system of the organization of educational process : monograph]. Kyiv : TOV “Alfa-Reklama”, 2014, 338 p. (in Ukrainian).

Tovazhnianskyi L.L., Romanovskyi O.H. and Ponomarov O.S. Formuvannia i realizatsiia kontseptsii pidhotovky natsionalnoi humanitarno-tekhnichnoi elity v Natsionalnomu tekhnichnomu universyteti “Kharkivskyi politekhnichnyi instytut” [Formation and implementation of the concept training of the national humanitarian and technical elite at the National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute"]. Kharkiv : NTU “KhPI” Publ., 2002, 160 p. (inUkrainian).

Yaroshenko T. Akademichna nechesnist ta politychna kultura : porivnialnyi dosvid (Ukraina − SshA) [Academic dishonesty and political culture : comparative experience (Ukraine − USA)]. Kyiv : RIA Yanko Publ., 2005, 304 p.

(in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-19

Номер

Розділ

Статті