ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ АСПЕКТІВ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНИХ ОЧІКУВАНЬ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

Автор(и)

  • О. А. ТИМОШЕНКО Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Ukraine
  • К. В. СКРЯБІНА Дніпровський державний медичний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.261021.95.807

Ключові слова:

психологічні особливості; мотивація; кар’єрні очікування; ціннісні орієнтації; майбутня професія; професійне самовизначення

Анотація

Постановка проблеми. Викладачі ЗВО нерідко стикаються з тим фактом, що студенти, які навчаються за конкретною спеціальністю чотири або шість років, після закінчення навчання йдуть працювати за іншою спеціальністю або опановують іншу професію. Ця ситуація, а точніше проблема так званої «текучки кадрів», є особливо характерною для технічних спеціальностей. Причому не має значення, чи навчається студент за контрактом, чи він займає державне бюджетне місце, чи є студент успішним у навчанні, чи належить до тих, хто постійно відсутній на заняттях і має навчальні заборгованості. Дослідження причин такої проблематики, характерної для ЗВО в Україні, на наш погляд, є важливим і недостатньо вивченим завданням з теоретичної та практичної точок зору. Великий обсяг наукових психолого-педагогічних досліджень присвячений вивченню мотивів вибору спеціальності та майбутньої професії, темі мотивації сучасної молоді взагалі, вивченню професійних інтересів старшокласників, експериментальним дослідженням щодо профорієнтації абітурієнтів. Але дуже замало теоретичних та практичних робіт, які спрямовані на вивчення причин вибору професії, яка не відповідає освітній спеціальності. Мета статті − виконати аналіз проблеми вивчення професійних очікувань студентів, а також дослідити психологічні особливості молодої людини як суб’єкта навчання та фактори, які впливають на вибір молоддю спеціальності й майбутньої професії в процесі їх навчання в ЗВО. Висновки. Проаналізовано: психологічні особливості студентів як суб’єктів навчання; смислоутворюючий характер вибору студентами свого професійного шляху; фактори, які впливають на вибір молоддю спеціальності та майбутньої професії; психологічні особливості успішного оволодіння знаннями під час навчання в ЗВО; психологічні компоненти пізнавальної діяльності студента − мотиви, інтерес, увага, пам’ять, вольові та емоційні процеси; проблеми реалізації професійної кар’єри як елемента самореалізації та саморозвитку людини; складові емоційно-оціночного ставлення студентів до майбутньої професії; функції, які виконують професійні очікування в житті особистості; ознаки змісту професійних очікувань.

Посилання

Panchenko S.M. Psihologіchnі osoblivostі dorosloї lyudini yak sub'єkta navchannya [Psychological features of an adult as a subject of study]. Vіsnik Nacіonal'noї akademії Derzhavnoї prikordonnoї sluzhbi Ukraїni. Psihologіchnі nauki [Bulletin of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine. Psychological Sciences]. Iss. 3, 2018, pp. 24−37. (in Ukrainian)

Davydenko T.M. and Shaforostova Ye.N. Professionalizm i professional'nye kompetencii prepodavatelya v teorii pedagogiki [Professionalism and professional competencies of a teacher in the theory of pedagogy]. Vestnik VGU. Seriya «Problemy vysshego obrazovaniya» [Bulletin of VSU. Series: Problems of Higher Education]. 2016, no. 1,

pp. 46−50. (in Russian)

Chirkina S.Ye. Motivy uchebnoj deyatel'nosti kak faktor `effektivnosti obucheniya vzroslyh v period professional'noj perepodgotovki : avtoref. diss. na soisk. uch. step. kand. psih. nauk : spec. 19.00.07 − Vozrastnaya i pedagogicheskaya psihologiya [Motives of educational activity as a factor of efficiency of training of adults in the period of professional retraining : author's ref. diss. for the degree of Cand. Psych. Sc.: special. 19.00.07 − Age and Pedagogical Psychology]. Kazan, 2015, 18 p. (in Russian)

Zvonok O.S. Do pitannya spіvvіdnoshennya ponyat' doroslіst' і zrіlіst' u vіkovіj psihologії [On the question of the relationship between the concepts of adulthood and maturity in age psychology]. Vіsnik LNU іmenі Tarasa Shevchenka [Bulletin of Taras Shevchenko Lviv National University]. No. 7 (312), 2017, pp. 185−192. (in Ukrainian)

Myasoid P.A. Zagal'na psihologіya : navch. posіb. [General psychology: textbook. Way]. Kyiv : Higher School Publ., 2015, 487 p. (in Ukrainian)

Allport G. Stanovlenie lichnosti. Izbrannye trudy [Formation of personality. Selected Works]. Moscow : Smysl Publ., 2016, 63 p. URL: https://bookz.ru/authors/gordon-olport/stanovle_530/1-stanovle_ 530. html (Appeal date: 02.10.2021). (in Russian)

Klimov Ye.A. Psihologiya professional'nogo samoopredeleniya [Psychology of professional self-determination]. Moscow : Academy Publ., 2004, 98 p. (in Russian)

Rychenkov M.V., Rychenkova I.V. and Kireev V.S. Issledovanie faktorov, okazyvayuschih vliyanie na vybor vuza abiturientami, na razlichnyh `etapah processa postupleniya [Research of factors influencing the choice of a university by applicants at various stages of the admission process]. Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya [Modern Problems of Science and Education]. 2015, no. 6, pp. 46−53. (in Russian)

Leontiev A.N. Lekcii po obschej psihologii [Lectures on general psychology]. NPF "Smysl" Publ., 2007, 254 p. (in Russian)

Lomov B.F. Metodologicheskie i teoreticheskie problemy psihologii [Methodological and theoretical problems of psychology]. Moscow : Nauka Publ., 1984, 444 p. (in Russian)

Merlin V.S. Psihologiya individual'nosti [Psychology of individuality]. Voronezh − Moscow: MODEK; Institute of Practical Psychology, 1996, 448 p. (in Russian)

Lyakhovchenko N.V. and Petruk V.A. Analіz aktorіv, scho vplivayut' na vibіr majbutn'oї profesії starshoklasnikami [Analysis of actors influencing the choice of future profession by high school students]. Vіsnik Vіnnic'kogo polіtehnіchnogo іnstitutu [Bulletin of Vinnytsia Polytechnic Institute]. 2017, no. 4, pp. 125−128.

(in Ukrainian)

Zbanduto S.F. Psihologіchnі komponeti uspіshnogo zasvoєnnya znan' [Psychological components of successful knowledge acquisition]. 2018. URL: http://uastudent.com/psyhologichni-komponenty-uspishnogo-zasvojennja-znan/(Appeal date: 14.10.2021) (in Ukrainian)

Bordovskaya N.V. and Rean A.A. Pedagogika [Pedagogy]. Siant-Petersburg : Peter Publ., 2018, 304 p.

(in Russian)

Melnychuk I.M. Osoblivostі zastosuvannya іnteraktivnih іgor u vischomu navchal'nomu zakladі [Features of application of interactive games in higher educational institution]. Vіsnik Nacіonal'noї akademії Derzhavnoї prikordonnoї sluzhbi Ukraїni. Pedagogіchnі nauki [Bulletin of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine. Pedagogical Sciences]. No. 4, 2016, pp. 34−46. (in Ukrainian)

Chinniki efektivnostі navchannya [Factors of learning effectiveness] Education : website. URL: https://vseosvita.ua/library/cinniki-efektivnosti-navcanna-24999.html (Appeal date : 26.10.2021) (in Ukrainian)

Kovalkova T.O. Emocіjne stimulyuvannya yak metod aktivіzacії navchal'noї dіyal'nostі studentіv [Emotional stimulation as a method of activating students' educational activity]. URL: https://library.krok.edu.ua/media/ library/category/statti/kovalkova_0027.pdf (д Appeal date : 12.10.2021) (in Ukrainian)

Suryakova M.V. Tehnologіya kar'єri : navch. posіb. [Career technology : textbook. way]. Dnipro : NmetAU Publ., 2015, 70 p. (in Ukrainian).

Suryakova M.V. Rozvitok kar'єrnih ochіkuvan' majbutnіh fahіvcіv u VNZ [Development of career expectations of future specialists in universities]. Vіsnik Harkіvs'kogo nacіonal'nogo pedagogіchnogo unіversitetu іmenі

G. S. Skovorodi. Psihologіya [Bulletin of Kharkiv National Pedagogical University after G.S. Skovoroda. Psychology]. 2012, iss. 42 (2), pp. 165−173. URL: http://nbuv.gov. ua/UJRN/Vkhnpu_psykhol_2012_42%282%29__21 (in Ukrainian)

Shevchenko N.F. and Suryakova M.V. Kar'єrnі ochіkuvannya yak pokaznik rozvitku fahіvcya v procesі profesіjnogo stanovlennya [Career expectations as an indicator of specialist development in the process of professional development]. Aktual'nі problemi psihologії [Current Problems of Psychology]. 2019, vol. 7, iss. 6, pp. 193−197. (in Ukrainian)

Tymoshenko O.A. and Scriabina K.V. Schodo pitannya motivacії viboru specіal'nostі navchannya ta zakladu vischoї osvіti [Regarding the issue of motivation for choosing a specialty of study and higher education institution]. Suchasna vischa osvіta : perspektivnі ta prіoritetnі napryami naukovih doslіdzhen': mіzhnar. nauk.-prakt. konf. stud., aspіr. ta nauk : tezi dopovіdej [Modern higher education : promising and priority areas of research : Intern. sc.-pract. conf. of stud., postgrad. and scient. : abstracts]. Dnipro, March 19, 2020. Dnipro : Alfred Nobel University Publ., 2020, 236 p., pp. 207–210. (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-02-20

Номер

Розділ

Статті