МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В ПРОБЛЕМАХ ОЧИСТКИ ВОДИ

Автор(и)

  • М. М. БІЛЯЄВ Український державний університет науки і технологій, Ukraine
  • В. А. КОЗАЧИНА Український державний університет науки і технологій, Ukraine
  • П. Б. МАШИХІНА Український державний університет науки і технологій, Ukraine
  • В. В. ЦУРКАН Український державний університет науки і технологій, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.250822.13.872

Ключові слова:

очисні споруди водовідведення; очистка води, математичне моделювання; чисельні методи

Анотація

 Постановка проблеми. Аналіз ефективності роботи очисних споруд у системах водовідведення на етапі їх проєктування має велике значення. Також на етапі реконструкції споруд або налаштування їх роботи в умовах іншого навантаження потрібно знати ефективність очистки води на різних ділянках очисних споруд. Така інформація дає можливість раціонально експлуатувати споруди. Для розв’язання задач даного класу найбільш ефективний інструмент – це метод чисельного моделювання. В роботі розглянуто побудову комплексу чисельних моделей для розв’язання задач даного класу. Методологія. Для розв’язання задачі гідродинаміки – визначення поля швидкості потоку стічних вод в очисній споруді – використовуються дві фундаментальні моделі. Перша – модель безвихрового руху нестисливої рідини. Друга модель – рівняння Нав’є–Стокса, що записані у змінних Гельмгольца. Для визначення полів концентрації домішки в очисних спорудах використовується рівняння масопереносу, що враховує швидкість течії, дифузію, наявність джерел емісії домішки. Для розрахунку процесу біологічного очищення стічних вод використовуються рівняння матеріального балансу для субстрату та активного мулу. Для побудови чисельних моделей, що дозволяють розрахувати гідродинаміку потоку та розподіл концентрації домішки в споруді, використовуються скінченорізницеві схеми. Для чисельного розв’язання рівнянь матеріального балансу застосовується метод Ейлера. Результати. Побудовано чисельні моделі, що були використані для розробки комплексу комп’ютерних програм. Ці комп’ютерні програми дозволяють у режимі реального часу аналізувати ефективність очистки води у споруді. Новизна. Розроблено чисельні моделі, що дозволяють досліджувати процес очистки води в спорудах типу «відстійник» та в аеротенках, тобто для значного класу очисних споруд, що використовуються на практиці. Практична цінність. Час розрахунку поля швидкості та концентраційного поля домішки в очисній споруді, що має складну геометричну форму, складає декілька секунд. Це дозволяє використовувати розроблені чисельні моделі для серійних розрахунків у проектних організаціях у щоденній роботі.

Посилання

Biliaiev N.N. and Kozachina V.A. Modelirovaniye massoperenosa v gorizontalnykh otstoynikakh : monografiya [Mathematical modeling of mass transfer in horizontal settling tanks : monograph]. Dnipropetrovsk : Aktsent PP, 2015, 115 p. (in Russian).

DBN V.2.5-75-2013 Kanalizatsiia. Zovnishni merezhi ta sporudy. Osnovni polozhennia proektuvannia [DBN V.2.5-75:2013. Sewerage. External networks and structures. Basic provisions of design]. Effective from 2014-01-01. Kyiv : Ministry of the Region of Ukraine, 2013, 128 p. (in Ukrainian).

Zgurovskii M.Z., Skopetskii V.V., Khrutch V.K. and Biliaiev M.M. Chislennoe modelirovanie rasprostraneniya zagryazneniya v okruzhayuschey srede [Numerical simulation of the spread of pollution in the environment]. Кyiv : Naukova Dumka Publ., 1997, 368 p. (in Russian).

Oleynik O.Ya. and Airapetyan T.S. Modelyuvannya ochysnykh stichnykh vod vid orhanichnykh zabrudnenʹ v bioreaktorakh-aerotenkakh zi zvazhenym (vilʹno plavayuchym) i zakriplenym biotsenozom [The modeling of the clearance of waste waters from organic pollutions in bioreactors-aerotanks with suspended (free flow) and fixed biocenoses]. Dopovidʹ NAN Ukrayiny [Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine]. No. 5, 2015,

pp. 55–60. URL: https://doi.org/10.15407/dopovidi2015.05.055 (in Ukrainian).

Polyakov V.L. O modelirovanii udaleniya fil't rovaniyem rastvorennogo zheleza iz podzemnykh vod [On the modeling of a dissolved iron removal from underground water by filtration]. Dopovidʹ NAN Ukrayiny [Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine]. No. 12, 2018, pp. 37–45. URL: https://doi.org/10.15407/ dopovidi2018.12.037 (in Russian).

Epoyan S., Syrovatsky O., Haiduchok O. and Titov A. Effect of technological parameters on clarification lowconcentration suspension by dissolved air flotation. Innovative Technology in Architecture and Design (ITAD 2020). IOP Conf. Series : Materials Science and Engineering. No. 907, 2020, pp. 1–6. URL: https://doi.org/ 10.1088/1757-899X/907/1/012084

Nadezhdin I., Papasidero D., Goryunov A. and Manenti F. Optimisation of EDM process for water purification. Chemical Engineering Transactions. No. 52, 2016, pp. 325–330. URL: https://doi.org/10.3303/CET1652055.

Oleynik O., Airapetian T. and Kurganska S. Evaluation of the performance of aerotanks due to add-on attached biocenosis. Science and Transport Progress. No. 4 (82), 2019, pp. 37–46. URL: https://doi.org/10.15802/ stp2019/175883

Rezakazemi M., Ghafarinazari A., Shirazian S. and Khoshsima A. Numerical modeling and optimization of wastewater treatment using porous polymeric membranes. Polymer Engineering & Science. No. 53 (6), 2012,

pp. 1272–1278. URL: https://doi.org/10.1002/pen.23375

Viccione G. and Evangelista S. Experimental and numerical analysis of the hydraulic performance of filtering cartridges for water treatment. EPiC Series in Engineering. Vol. 3, 2018, pp. 2187–2195. URL: https://doi.org/ 10.29007/b26c

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-22

Номер

Розділ

Статті