АНАЛІЗ МЕТОДИКИ ПРОГНОЗУВАННЯ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ХІМІЧНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ОБ’ЄКТАХ НА ПРЕДМЕТ ЇЇ ПРАКТИЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ

Автор(и)

  • Н. Б. МІТІНА Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності, Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет», Ukraine
  • М. М. ПЛИС Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності, Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет», Ukraine
  • В. О. ГЕРАСИМЕНКО Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності, Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет», Ukraine
  • Н. В. МАЛИНОВСЬКА Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності, Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет», Ukraine
  • О. В. СМИРНОВА Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності, Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.251022.60.893

Ключові слова:

методика; прогнозування; аналіз; хімічно небезпечний об’єкт; небезпечна хімічна речовина; цивільний захист

Анотація

Постановка проблеми. Метою введення «Методики прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних речовин під час аварій на хімічно небезпечних об’єктах (ХНО) і транспорті» (далі – Методика), стало усунення розбіжностей між положеннями Кодексу цивільного захисту і діючою на той час методикою. Тому актуальним бачиться встановлення порядку оцінення хімічної обстановки шляхом прогнозування масштабів забруднення у разі виникнення аварії з виливом (викидом) небезпечних хімічних речовин (НХР) із технологічних ємностей на хімічно небезпечних об’єктах, автомобільному, річковому, залізничному та трубопровідному транспорті у відповідності з пунктом 18 частини другої статті 17 та пункту 9 частини першої статті 35 Кодексу цивільного захисту України. Мета роботи – вивчення та аналіз Методики на предмет її відповідності поставленій меті практичного використання за призначенням. Висновки. Введення в дію Методики випало на часи карантину, пов’язаного з пандемією (COVID-19), які ще більше ускладнилися воєнним станом. Враховуючи, що Методика не стала складовою практичної роботи суб’єктів господарювання та темою аналізу і оцінення у наукових колах, пропонуємо МВС призупинити її дію й оголосити ґрунтовне обговорення з залученням до нього практиків, науковців та всіх зацікавлених осіб у вирішенні питань хімічної безпеки в Україні. Автори статті провели розгорнутий аналіз із наданням пропозицій та рекомендацій з усунення розбіжностей, накладок, суперечних висловлювань Методики. В контексті вдосконалення формулювання матеріалу надано пояснення термінам Методики. Зазначено, що доцільно користуватися Методикою, яка б відповідала таким принципам: простота застосування; оперативність визначення основних параметрів; ефективність та відносна точність прогнозу.

Посилання

Metodyka prohnozuvannia naslidkiv vylyvu (vykydu) nebezpechnykh khimichnykh rechovyn pid chas avarii na khimichno nebezpechnykh obiektakh i transporti : nakaz MNS Ukrainy 29 lystopada 2019 roku № 1000 [Methodology for forecasting the consequences of the spill (emission) of hazardous chemicals during accidents at chemically hazardous facilities and transport : order of the Ministry of Emergency Situations of Ukraine of November 29, 2019,

no. 1000). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0440-20#Text (in Ukrainian).

Kodeks tsyvilnoho zakhystu Ukrainy [Code of Civil Protection of Ukraine]. No. 5403-VI dated 02.10.2012.

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17#Text (in Ukrainian).

Metodyka prohnozuvannia naslidkiv vylyvu (vykydu) nebezpechnykh khimichnykh rechovyn pry avariiakh na promyslovykh ob`iektakh i transporti : nakaz vid 27.03.2001 № 73/82/64/122 [Methodology for forecasting the consequences of the spill (emission) of hazardous chemicals during accidents at industrial facilities and transport : order of March 27, 2001 no. 73/82/64/122]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0440-20#Text (in Ukrainian).

Sylnodeistvuiushchye yadovytыe veshchestva y zashchyta ot nykh [Powerful poisonous substances and protection against them]. Edit. by Cand. Sc. (Tech.), Rear admiral V.A. Vladymyrov. Moscow : Voyennoye izdatelstvo Publ., 1989, 176 p. URL: http://risk-2005.narod.ru4 (in Russian).

RD 52.04.253-90. Metodyka prohnozuvannia masshtabiv zarazhennia sylnodiiuchymy otruinymy rechovynamy pry avariiakh (ruinuvanni) na khimichno nebezpechnykh obiektakh i transporti [RD 52.04.253-90. Methodology for forecasting the scale of contamination with potent poisonous substances during accidents (destruction) at chemically hazardous facilities and transport]. Tsyvilnyi zakhyst [Civil Protection]. No. 52.04.253-90 dated 03.23.90.

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0253400-90#top (in Ukrainian).

Mitina N.B., Plis M.M. and Malynovska N.V. Problemni pytannia metodyky prohnozuvannia naslidkiv avarii z nebezpechnymy khimichnymy rechovynamy [Problematic issues of the methodology of forecasting the consequences of an accident with dangerous chemical substances]. Bezpeka liudyny u suchasnykh umovakh : zbirnyk dopovidei XII Mizhnarodnoi naukovo-metodychnoi konferentsii ta 144 Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii Yevropeiskoi Asotsiatsii nauk z bezpeky (EAS) [Human safety in modern conditions : collection of reports of the XII International Scientific and Methodological Conference and the 144th International Scientific Conference of the European Association of Security Sciences (EAS)]. December 3−4, 2020, Kharkiv, 2020, 301 p. URL: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/50298/1/Conference_NTU_KhPI_2020_Bezpeka_liudyny.pdf (in Ukrainian).

Poriadok zabezpechennia naselennia i pratsivnykiv formuvan ta spetsializovanykh sluzhb tsyvilnoho zakhystu zasobamy indyvidualnoho zakhystu, pryladamy radiatsiinoi ta khimichnoi rozvidky, dozymetrychnoho i khimichnoho kontroliu : postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 19.08.2002 r. № 1200 [The procedure for providing the population and employees of formations and specialized civil protection services with personal protective equipment, devices for radiation and chemical intelligence, dosimetric and chemical control : resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated August 19, 2002, no. 1200]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1200-2002-%D0%BF#Text (in Ukrainian).

Metodyka sposterezhen shchodo otsinky radiatsiinoi ta khimichnoi obstanovky: nakaz MVS Ukrainy vid 27.11.2019 № 986 [Methodology of observations regarding the assessment of the radiation and chemical situation: order of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine dated November 27, 2019, no. 986]. (in Ukrainian).

Plis M.M., Mitina N.B., Muzyka I.A. and Sypko V.H. Metodyky prohnozuvannia naslidkiv vylyvu (vykydu) nebezpechnykh khimichnykh rechovyn pid chas avarii na khimichno nebezpechnomu obiekti i transporti : zauvazhennia ta propozytsii shchodo [Methodology for forecasting the consequences of a spill (release) of hazardous chemicals during an accident at a chemically hazardous facility and transport : remarks and suggestions regarding]. Suchasni problemy profesiinoi ta tsyvilnoi bezpeky : zbirnyk tez dopovidei II Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi internet-konferentsii [Modern Problems of Professional and Civil Safety : collection of abstracts of reports of the 2nd International scientific and practical Internet-conference]. April 28, Dnipro : DVNZ UDKhTU Publ., 2022, pp. 50−60. URL: https://udhtu.edu.ua/ftk/tortab/kafoptbj/ndoptbj (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-09

Номер

Розділ

Статті