СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

Автор(и)

  • Л. В. СОЛОД Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Ukraine
  • Г. Г. БЕРЕЗЮК Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Ukraine
  • О. В. АДЕГОВ Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Ukraine
  • В. В. ТКАЧОВА Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.271222.99.916

Ключові слова:

системний підхід; енергефективність; теплопостачання

Анотація

Постановка проблеми. Системи теплопостачання − одні з основних для життєзабезпечення споживачів. Виробництво та споживання теплоти потребує раціонального підходу, що передбачає забезпечення потреб за мінімальних витрат ресурсів. Таким чином, очевидна актуальність науково-технічного та практичного завдання підвищення енергоефективності систем теплопостачання для економіки країни, особливо під час повоєнного поновлення. Українські системи теплопостачання мають низку особливостей та проблем, тобто вирішення проблеми потребує аналізу сучасного стану систем теплопостачання країни. Мета статті – збирання та аналіз інформації про існуючі проблеми систем теплопостачання, виявлення найбільш актуальних проблем підвищення енергоефективності систем теплопостачання для подальшого пошуку їх оптимальних рішень. Висновок. Сформульовано загальну проблему сучасного етапу розвитку систем теплопостачання в Україні як необхідність оптимального використання централізованих систем та розумної децентралізації теплопостачання. Актуальність такого формулювання не тільки для України підтверджено результатами інформаційного аналізу про напрямки розвитку систем теплопостачання інших країн. Запропоновано комплексну блок-схему існуючих проблем систем теплопостачання, яка може бути використана для забезпечення системного підходу до пошуку рішень цих проблем. Отримані результати аналізу доцільно використати для визначення напрямів дослідження та шляхів удосконалення систем теплопостачання з метою підвищення їх енергоефективності.

Посилання

Pro teplopostachannia : Zakon Ukrainy vid 02.06.2005 r. № 2633-IV (v redaktsii vid 13.11.2021) [On labor protection : Law of Ukraine about heat supply no. 2633-IV (as amended from 13.11.2021]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2633-15#Text (accessed: 12 September 2022) (in Ukrainian).

DBN V.2.5-67:2013. Opalennia, ventyliatsiia ta kondytsiiuvannia [Heating, ventilation and air conditioning] 01 January 2013. Kyiv : Minrehion Ukrainy Publ., 141 p. (in Ukrainian).

Zarubizhnyi dosvid rozvytku system tsentralizovanoho ta avtonomnoho teplo ta elektropostachannia : zvit Vidokremlenoho pidrozdilu «Naukovo-proektnyi tsentr rozvytku obiednanoi enerhetychnoi systemy Ukrainy» DP «NEK «Ukrenerho» [Foreign experience in the development of centralized and autonomous heat and power supply systems : report of the Separate Unit “Scientific Project Center for the Development of the United Energy System of Ukraine”]. 2016. URL: https://ua.energy/wp-content/uploads/2018/01/5.-TSentralizovane-ta-avtonomne-teplozabezpechennya.pdf (accessed : 12 September 2022) (in Ukrainian).

Modern Residential Building Heating Systems : Opinions of International Experts. URL: https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=7271 (accessed : 25 December 2021).

Ocheretiana T.S., Solod L.V., Adehov O.V. and Bereziuk H.H. Analiz ta vyznachennia enerhoefektyvnykh rishen shchodo systemy teplopostachannia bahatopoverkhovoi tsyvilno-zhytlovoi budivli [Analysis and determination of energy-efficient solutions for the heat supply system of a multi-story residential building]. Materialy III naukovo-praktychnoi konferentsii studentiv Prydniprovskoi derzhavnoi akademii budivnytstva ta arkhitektury [Materials of the III scientific-practical conference of students of the Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture]. Dnipro : PDABA Publ., 2021, pp. 233–235. (in Ukrainian).

Enerhetychna stratehiia Ukrainy na period do 2035 roku «Bezpeka, enerhoefektyvnist, konkurentnospromozhnist» [Energy strategy of Ukraine for the period until 2035 “Security, Energy-Efficiency, Competitiveness”]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/605-2017-%D1%80#n2 (accessed : 25 October 2022).

(in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-14

Номер

Розділ

Статті