ФОРМУВАННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ БАЗИ ДАНИХ ДЛЯ ІНЖИНІРИНГОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ТЕХНОГЕННО ЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОРІЙ

Автор(и)

  • С. В. Бєгічев Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Ukraine
  • Г. С. Ішутіна Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Ukraine
  • Є. С. Ландо Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.250423.19.926

Ключові слова:

база даних, інтегральний умовний показник забруднення ґрунтів, геоінформаційні технології, цифрова модель техногенного забруднення ґрунтів, оцінка екологічного стану, TIN-поверхня

Анотація

Отримання достовірних даних за результатами аналізу моніторингу техногенного забруднення ґрунтів (ТЗҐ) як сільгоспугідь, так і в промислових регіонах та мегаполісах, дозволить повноцінно проводити раціональне землекористування. Впровадження статистичних методів для оцінювання екологічного стану земель дозволить підвищити надійність інформації та ефективно використовувати накопичену базу даних для застосування продуктивних ГІС-технологій, що відкриває змогу візуалізувати динаміку екологічного стану земель, які досліджуються, для використання отриманих даних у реальних інжинірингових проектах із поліпшення екологічного стану забруднених земель. Мета роботи – формування бази даних для проектів інжинірингового забезпечення екологізації територій на основі результатів оцінення екологічного стану ґрунтів на прикладі м. Дніпро шляхом використання статистичних методів та зонування території міста у вигляді
TIN-поверхні ТЗҐ за допомогою ГІС-технологій. Методика. Для оцінення техногенного стану земель м. Дніпро застосовано статистичні розрахунки інтегральних умовних показників забруднення ґрунтів та геоінформаційні технології (ПК «ArcView», «Surfer»). Створено ГІС-модель стану ТЗҐ м. Дніпро для зонування його території,
у вигляді TIN-поверхні, на якій умовно різними кольорами виділено зони «сильного», «середнього» та «слабкого» техногенного забруднення. Результати екологічних досліджень, виконаних громадською організацією «За право громадян на екологічну безпеку», представлені у вигляді створеної динамічної моделі екозабруднення ґрунтів у м. Дніпро з виділенням чотирьох категорій екологічної безпеки території: безпечна, помірно безпечна, небезпечна та надзвичайно небезпечна. Наукова новизна. Вперше запропоновано метод геометризації, який дозволяє графічно оконтурити на генпланах ділянки з високим рівнем техногенного забруднення ґрунтів на території м. Дніпро для їх винесення в натуру за потреби. Установлено, що для достовірної оцінки ситуації з екологічного забруднення земель кожен показник повинен бути врахований для отримання інтегрального умовного показника забруднення ґрунтів. Практична значимість. Виконана оцінка екологічного стану ґрунтів м. Дніпро дозволяє виділити та оконтурити ділянки міста з небезпечним рівнем техногенного забруднення, яких рекомендовано уникати під час відведення земельних ділянок під житлову забудову, створення парків відпочинку на цих землях. Земельні ділянки з високим рівнем техногенного забруднення шкідливі для перебування та проживання людей. Результати. Сформовано базу даних для проектів інжинірингового забезпечення екологізації території м. Дніпро. Засобами ГІС-технологій в ПК«ArcView» та «Surfer» створено у динаміці модель ТЗҐ з використанням даних екологічних досліджень та їх аналізу.

Біографії авторів

С. В. Бєгічев, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

канд. техн. наук, доц., кафедра автомобільних доріг, геодезії та землеустрою

Г. С. Ішутіна, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

канд. техн. наук, доц., кафедра автомобільних доріг, геодезії та землеустрою

Є. С. Ландо, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

канд. техн. наук, доц., кафедра автомобільних доріг, геодезії та землеустрою

Посилання

Антоненкова А. В., Ішутіна Г. С. Моделювання техногенного забруднення земель м. Дніпро. Молодь : наука та інновації : матер. IX Всеукр. наук.-техн. конф. студ., аспір. і молодих вчених. Дніпро : НТУ «Дніпровська політехніка», 2021. С. 147–148.

Басай Р. М. Правове регулювання техногенно забруднених земель в Україні. Держава і право. Київ, 2012. Вип. 56. С. 394–399.

Горбик В. М. Особливості екологізації в механізмі державного управління розвитком регіонів. Державне управління. 2018. № 1 (61). С. 55–60.

Горова А. І., Кулина С. Л. Екологічні проблеми стану довкілля Червоноградського гірничопромислового регіону. Екологічні проблеми техногенно-навантажених регіонів : міжнар. наук.-практ. конф. Дніпропетровськ, 2008. С. 111–112.

Горовая А. И. Научные основы экологического управления. Екологічні проблеми техногенно-навантажених регіонів : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. Дніпропетровськ, 2008. С. 86–90.

К чему приводит превышение предельно допустимых концентраций веществ и физических факторов в среде обитания человека. Общественное движение Украины «За право граждан на экологическую безопасность». URL: http://ecopravo.org.ua/2010/02/15/influence

Павличенко А. В., Коваленко А. А. Екологічна небезпека породних відвалів ліквідованих вугільних шахт. Геотехнічна механіка. 2013. Вип. 110. С. 116–123.

Ahmed A. Abdelhafez and Jianhua Li. Environmental Monitoring of Heavy Metal Status and Human Health Risk Assessment in the Agricultural Soils of the Jinxi River Area. China. Human and Ecological Risk Assessment: An International Journal. 2014. Vol. 21, іss. 4. Pр. 952–971. URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/ 10807039.2014.947851?scroll=top&needAccess=true

Wanida Nobuntou, Preeda Parkpian, Nguyen Thi Kim Oanh, Athapol Noomhorm R. D. Lead distribution and its potential risk to theenvironment : Lesson learned from environmentalmonitoring of abandon mine. Delaune and Aroon Jugsujinda. Journal of Environmental Science and Health, Part A. Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering. 2010. Vol. 45, iss. 13. Pр. 1702–1714. URL: https://doi.org/10.1080/10934529.2010.513232

Liu Lei, Zhang, Xiuying and Zhong, Taiyang. Pollution and health risk assessment of heavy metals in urban soil in China. Human and Ecological Risk Assessment: An International Journal. 2016. Vol. 22, iss. 2. Pp. 424–434. URL: https://doi.org/10.1080/10807039.2015.1078226

Soma Giri & Abhay Kumar Singh. Ecological and human health risk assessment of agricultural soils based on heavy metals in mining areas of Singhbhum copper belt, India. Human and Ecological Risk Assessment : аn International Journal. 2017. Vol. 23, iss. 5. Pр. 1008–1027. URL: https://doi.org/10.108010807039.2017.1295224

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-07