МОДЕЛЮВАННЯ ГІДРОДИНАМІКИ ҐРУНТОВИХ ВОД НА ПІДТОПЛЕНИХ ТЕРИТОРІЯХ

Автор(и)

  • М. М. Біляєв Український державний університет науки і технологій, Ukraine
  • В. В. Козачина Український державний університет науки і технологій, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.250423.36.928

Ключові слова:

підтоплення території, локальний дренаж, рівняння фільтрації, чисельне моделювання

Анотація

Постановка проблеми. Розглядається задача розрахунку динаміки ґрунтових вод на підтопленій території за роботи локального дренажу. Складність розв’язання даної задачі полягає в тому, що за наявності забудови на підтопленій території неможливо використовувати існуючі нормативні методики для  розрахунку дренажу. Тому виникає потреба розроблення спеціалізованих математичних моделей для оцінювання зміни, з часом, рівня ґрунтових вод на підтопленій території. Мета роботи − розроблення чисельної багатопараметричної моделі та створення на її базі комп’ютерного коду для прогнозування зміни рівня ґрунтових вод та рівня забруднення підземного водоносного шару за роботи дренажу на підтопленій території. Методика. Для розрахунку динаміки ґрунтових вод за роботи водознижувальних свердловин використовується рівняння фільтрації для безнапірного підземного потоку. Для розрахунку концентрації домішки в ґрунтових водах за роботи дренажної системи використовується двовимірне рівняння масоперносу, що враховує конвективний перенос домішки та перенос домішки за рахунок дисперсії. Для чисельного інтегрування рівняння фільтрації безнапірних підземних вод використовується локально-одновимірна скінченорізницева схема розщеплення. Для чисельного інтегрування рівняння масопереносу домішки в ґрунтових водах за роботи дренажу використовується скінченорізницеві схеми розщеплення. Наукова новизна. Розроблена ефективна чисельна модель дозволяє прогнозувати зміну рівня ґрунтових вод під час роботи локального дренажу. Модель також дозволяє прогнозувати рівень забруднення ґрунтових вод за роботи дренажу. Практична значимість. На базі розробленої чисельної моделі розроблено комп’ютерний код, орієнтований на розв’язання комплексу прикладних задач, що пов’язані з проектуванням систем локального дренажу на підтоплених територіях. Висновки. Розроблені чисельна модель та комп’ютерний код дозволяють оцінювати динаміку зміни рівня ґрунтових вод та інтенсивність їх забруднення за роботи локального дренажу. Наведені результати обчислювального експерименту.

Біографії авторів

М. М. Біляєв , Український державний університет науки і технологій

докт. техн. наук, проф., кафедра гідравліки, водопостачання та фізики

В. В. Козачина , Український державний університет науки і технологій

Аспірант, кафедра гідравліки, водопостачання та фізики

Посилання

ДСТУ-Н Б В.1.1-38:2016. Настанова щодо інженерного захисту територій, будівель і споруд від підтоплення та затоплення. Київ : Держстандарт України, 2016.

Зайдельмана Ф. М. Руководство по дренажу. Москва : Колос, 1984. 247 с.

Нестиренко О. М. Статистичне моделювання впливу природних та антропогенних факторів на підтоплення території. Індуктивне моделювання складних систем. 2013. № 5. С. 212–219.

Пшинько А. Н., Беляев Н. Н., Калашников И. В. Эколого-гидрогеологическое обоснование природоохранных мероприятий при ликвидации последствий аварийных разливов : монография. Днепропетровск : Нова ідеологія, 2011. 173 с.

Щербак О. В., Яковлєв Є. О., Долін В. В. Моделювання гідрогеофільтраційного поля ґрунтових вод у зоні впливу металургійного виробництва. Мінеральні ресурси України. 2018. № 3. С. 19–25.

Amah Joseph Idu et. al. Mathematical Modelling of Groundwater Flow System of a Water Table Aquifer in Nsukka Area, Southeastern Nigeria. Journal of Natural Sciences Research. 2016. Vol. 6, № 10. Рp. 44–53.

Atangana A. Mathematical Analysis of Groundwater Flow Models. CRC Press, 2022. 634 p.

Nasrin Koohestani, Mehdi Meftah Halaghi, Amir Ahmad Dehghani. Numerical Simulation of Groundwater Level Using MODFLOW Software (a Case Study: Narmab Watershed, Golestan Province). International Journal of Advanced Biological and Biomedical Research. 2013. № 8. Pp. 858–873.

Teshale D. Mathematical Modelling and Simulation on Groundwater Flow : The study of groundwater flow with computer aided mathematical methods. LAMBERT Academic Publishing, 2013. 112 p.

MODFLOW-2005. The U. S. Geological Survey Modular Ground-Water Model − the Ground-Water Flow Process. U.S. Geological Survey. 2005. 253 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-07