ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЗАСОБІВ МЕХАНІЗАЦІЇ ДЕМОНТАЖУ ПЛИТ ПОКРИТТЯ ПІД ЧАС РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ У СТИСЛИХ УМОВАХ

Автор(и)

  • П. І. Несевря Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Ukraine
  • О. І. Голубченко Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Ukraine
  • І. М. Мацевич Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Ukraine
  • Р. М. Кроль Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.250423.55.932

Ключові слова:

реконструкція, промислове підприємство, плита покриття, демонтаж, технологія, мостовий кран, вантажопідйомне обладнання, пристрій для демонтажу

Анотація

Постановка проблеми. Реконструкція та поновлення промислових підприємств і споруд істотно відрізняються від нового будівництва, бо мають свої специфічні особливості виконання будівельно-монтажних робіт та застосування засобів механізації. При цьому одним із найбільш складних та трудоємких технологічних процесів постає демонтаж та заміна плит покриття, які втратили цілісність та мають критичні показники міцності. Для виконання таких робіт, особливо в стислих умовах, а також для збереження виробничого процесу, неможливе застосування традиційних вантажопідйомних машин. Потрібно розроблення та використання специфічних засобів механізації під певний об’єкт реконструкції. Тому зменшення витрат часу та матеріальних ресурсів на підготовку та проведення вказаних реконструкційних робіт бачиться актуальним. Мета статті – розроблення технології та засобів механізації для підвищення ефективності виконання робіт із демонтажу плит покриття в обмежених та стислих умовах діючих промислових підприємств при паралельному відновленні та збереженні виробничого процесу. Висновок. Запропоновані ефективні технологія та засоби механізації демонтажу плит покриття промислових підприємств дозволяють пристосувати крани прогінного типу, що обслуговують виробничий процес, до виконання реконструкційних робіт, збільшити їх продуктивність, забезпечити можливість безперервної роботи підприємства, зменшити металоємність засобів механізації та час на проведення підготовчих та допоміжних робіт.

Біографії авторів

П. І. Несевря, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

канд. техн. наук, доц., кафедра технології будівельного виробництва

О. І. Голубченко, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

канд. техн. наук, доц., кафедра будівельних і дорожних машин

І. М. Мацевич , Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

канд. техн. наук, доц., кафедра будівельних і дорожних машин

Р. М. Кроль , Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

канд. техн. наук, доц., кафедра будівельних і дорожних машин

Посилання

Несевря П. И. Обоснование выбора метода замены плит покрытия при реконструкции одноэтажных промзданий : дисс. на соиск. уч. степ. канд. техн. наук : 05.23.08. Днепропетровск, 1991. 122 с.

Давыдов В. А., Конторчик А. Я., Шевченко В. А. Монтаж конструкций реконструируемых промышленных предприятий. Москва : Стройиздат, 1987. 208 с.

Давыдов В. А., Диденко Л. М., Колесник Л. А. Монтажные работы при реконструкции промышленных предприятий. Киев : Будівельник, 1982. 172 с.

Кожевников Г. С., Пуртов В. А. Авторское свидетельство СССР № 835933, кл. 66С 23/02. Устройство для демонтажа плит. Заявл. 31.05.79 г., опубл. 07.06.81 г.; Бюл. № 21.

Мещеряков Н. С. Авторское свидетельство СССР № 1421843, кл. 04G 23/00. Способ реконструкции покрытия промышленного здания. Заявл. 26.01.87 г., опубл. 07.09.88 г.; Бюл. № 33.

Несевря П. І., Дмитренко І. С., Голубченко О. І., Мацевич І. М., Бальвас Я. В. Патент України на корисну модель № 144341, кл. B66C 17/04. Вантажопідйомне обладнання для демонтажу плит покриття. Заявл. 16.03.2020 р., опубл. 25.09.2020; Бюл. № 18/2020.

Несевря П. І., Дмитренко І. С., Голубченко О. І., Мацевич І. М., Бальвас Я. В. Заявка на винахід України № А202001843, кл. B66C 17/04. Пристрій для демонтажу плит покриття. Заявл. 16.03.2020, опубл. 22.09.2021; Бюл. № 38/2021.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-07