ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ОЗДОРОВЧОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ДІТЕЙ 5–12 РОКІВ НА БАЗІ ЗВО ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ

Автор(и)

  • С. В. Сологубова Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Ukraine
  • В. М. Шиян Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Ukraine
  • О. В. Шиян Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Ukraine
  • О. Г. Марусич Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Ukraine
  • Д. Д. Капленко Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.250423.84.935

Ключові слова:

навчально-оздоровче середовище, навчально-оздоровчі заняття, літній табір, воєнний стан, молодший шкільний вік

Анотація

Постановка проблеми. З початку 2020 року майже всі державні заклади освіти в м. Дніпро діють дистанційно, а гуртки та спортивні секції не працюють. З приводу постійної загрози авіаударів діти Дніпра майже не відвідують парки та спортивні майданчики, не бувають на природі. Усе це негативно відбивається на їх фізичному та психоемоційному стані. Мета статті ‒ дослідити особливості організації навчально-оздоровчого середовища для дітей 5‒12 років на базі закладу вищої освіти технічного профілю в умовах воєнного стану. Аналіз наукових публікацій підтвердив можливість організації навчально-оздоровчого процесу на базі закладу вищої освіти під час бойових дій в країні за умов дотримання усіх вимог безпеки. Організація дослідження ‒ дітей співробітників ПДАБА та внутрішньо переміщених осіб віком 5‒12 років, що виявили бажання відвідувати навчально-оздоровчі курси (60 осіб), розподіллено на три вікові підгрупи: 5‒6 років (15 осіб), 7‒9 років (20 осіб) та 10‒12 років (25 осіб); в кожній підгрупі навчально-оздоровчі заняття проводились з 9-ї до 16-ї години з понеділка по п’ятницю впродовж двох календарних місяців (червень ‒ липень 2023 р.) під керівництвом досвідчених педагогів (обраних зі штату науково-педагогічних працівників ПДАБА та волонтерів), з урахуванням вікових особливостей дітей, та включали: творчий, лінгвістичний, загальноосвітній, пізнавальний, музичний, танцювальний, психологічний, комунікативний та спортивний компоненти. Висновки. 1. В основу розроблення програми навчально-оздоровчих занять для дітей 5‒12 років лягли найбільш ефективні засоби зменшення стресу та поліпшення психоемоційного стану в умовах війни, вікові особливості дітей, кадровий склад науково-педагогічних працівників та можливості матеріально-технічної бази ПДАБА. 2. За результатами опитування слухачів (проведеного за допомогою додатка Microsoft Forms в кінці курсів) констатовано загальну задоволеність респондентів програмою навчально-оздоровчих занять та якістю освітнього процесу, а також зафіксовано бажання дітей продовжувати заняття в окремих секціях та гуртках. 3. Проведені дослідження підтвердили ефективність навчально-оздоровчих занять, організованих на базі закладу вищої освіти технічного профілю в умовах воєнного стану та спрямованих на поліпшення фізичного та психоемоційного стану дітей 5‒12 років, а також сприяли створенню дитячих секцій та гуртків на базі ПДАБА, які продовжили свою роботу після закінчення курсів за умов дотримання усіх вимог безпеки.

Біографії авторів

С. В. Сологубова , Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

канд. фіз. вих., доц., кафедра фізичного виховання та спорту

В. М. Шиян , Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

канд. фіз. вих., доц., кафедра фізичного виховання та спорту

О. В. Шиян , Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

канд. фіз. вих., доц., кафедра фізичного виховання та спорту

О. Г. Марусич , Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

канд. фіз. вих., доц., кафедра фізичного виховання та спорту

Д. Д. Капленко , Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

Студент, Архітектурний факультет

Посилання

Гнатюк О. В. Психологічні особливості організації навчання молодших школярів в умовах воєнного стану. Нова українська школа : психологічні проблеми. 2022. № 7. С. 7–11.

Дурмазоглу О. А. Організація шкільного навчально-освітнього процесу у надзвичайній ситуації війни : досвід Ізраїлю. 2022. С. 60–63. URL: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/38471.

Замрозевич-Шадріна С. Р. Організаційні та методичні особливості проведення рухливих ігор з молодшими школярами. Pedagogical sciences theoretical and science bases of actual tasks. 2022. С. 392–395.

Ілляшенко Л. О. Богініч О. Л. Використання оздоровчих технологій як засобу гармонійного розвитку особистості молодшого школяра. Розвиток особистості молодшого школяра : сучасні реалії та перспективи : матер. наук.-практ. інтернет-конф. мол. наук. та студ. 2020. № 7. С. 123–125.

Коломієць А., Громов Є., Жовнич О., Коломієць Д., Івашкевич Є. Актуалізація навичок педагога, що необхідні для організації освітнього процесу в умовах надзвичайних ситуацій. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми. 2022. С. 147–154.

Молотильнікова В. С. Алдабаєва О. П. Використання інноваційних технологій в організації фізкультурно-оздоровчої роботи у закладах загальної середньої освіти в умовах модернізації освіти. Pedagogy multidisciplinary scientific notes. theory, history and practice. 2022. С. 502–505.

Ображей О. Є. Технологія проєктування прискореного навчання плаванню молодших школярів в умовах літніх оздоровчих таборів. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. 2020. № 7. С. 140–145.

Себало Л. І., Рашковська І. В. Здоров’язбережувальні технології як складники оздоровлення учнів початкової школи під час воєнного стану : теоретичний аналіз. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова 2022. № 87. С. 88–92.

Челноков О. В. Сологубова С. В., Капленко Д. Д. Удосконалення профорієнтаційної роботи за спеціальністю «Архітектура та містобудування». Український журнал будівництва та архітектури. 2021. № 5 (005). С. 105–113.

Чернецька В., Гриньова М. В. Врахування вікових особливостей підлітків в процесі організації виховної роботи в літніх оздоровчих таборах. Біологічні, медичні та науково-педагогічні аспекти здоров’я людини : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. За заг. ред. проф. С. В. Пилипенка. Полтава : Астрая, 2020. С. 131–133.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-07