ЗАСТОСУВАННЯ МОБІЛЬНИХ ЖИТЛОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У МІСТОБУДІВНІЙ СТРУКТУРІ В КОНТЕКСТІ ЕКОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ (на прикладі м. Дніпро)

Автор(и)

  • T. А. Цимбалова Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.250423.94.936

Ключові слова:

мобільні житлові технології, трансформація містобудівного каркаса, комплексний екологічний підхід

Анотація

Постановка проблеми. У постіндустріальному суспільстві урбанізація залишається визначальною рисою численних архітектурно-планувальних моделей розвитку містобудування. Але, на відміну від епохи промислового розвитку, фокус пріоритетності архітектурно-містобудівної діяльності постіндустріального періоду націлений на застосування комплексного екологічного підходу. Екологічний стан антропогенно порушеної природно-ландшафтної системи – це один із головних показників безпеки міського середовища. Альтернативним варіантом вирішення проблеми міського планування в екологічному контексті стало застосування мобільних житлових технологій, конструкційні та функціональні характеристики яких передбачають їх тимчасову експлуатацію (та «архітектурну міграцію») у структурі планувального каркаса. В умовах сучасної України мобільність житлових осередків – доцільний засіб надання тимчасового укриття для постраждалих від воєнних дій. Мета дослідження – виявлення особливостей застосування мобільного житла, як трансформаційних елементів, у планувальній структурі великого міста (на прикладі м. Дніпро) із врахуванням вимог екологічної безпеки. Висновки. Дослідження мобільних житлових технологій  дозволяє комплексно розглядати проблему застосування пересувної форми проживання в умовах сучасного суспільства, зокрема, сприяє розвитку стратегії екологізації життєдіяльності та гармонізації антропогенних об’єктів із природним довкіллям. У м. Дніпро, в контексті екологічного підходу до містобудівного проєктування, з позиції мінімальної антропогенної дії на природні ландшафти,  для розміщення мобільних житлових структур можуть бути виділені території, насамперед, проблематичні для будівництва капітального багатоповерхового житла.

Біографія автора

T. А. Цимбалова , Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

канд. арх., доц., кафедра архітектурного проєктування та містобудування

Посилання

Авдєєва М. С. , Капліна А. Б. Особливості формування житла для вимушених переселенців зони АТО. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. 2015. Вип. 38. С. 187–193.

Алексич Ю., Михайлович В., Йованович Т. Аналіз співвідношення затрат та вигод при виробництві контейнерів, що використовуються як тимчасове укриття при надзвичайних ситуаціях : приклад Сербії. Актуальні проблеми економіки. 2014. № 8. С. 56–66.

Борейко В. С. Екологічна етика : навч. посіб. Харків : Право, 2015. 304 с.

Внесення змін до генерального плану розвитку міста Дніпро. Розділ «Охорона навколишнього природного середовища : звіт про стратегічну екологічну оцінку». Відп. за вип. І. Шпилевський. Київ : «ДІПРОМІСТО» ім. Ю. М. Білоконя, 2019. 64 с.

Воробйов В. В., Козак Я. Д. Кінематичні просторові структури у містобудуванні. Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. Дніпропетровськ, 2010. № 12. С. 38–43.

Земельний кодекс України. Ст. 58. Склад земель водного фонду. Чинний від 25 .10.2001.

Качуріна Л. Є. Нооетика як наукова галузь, її складові та історія становлення. Вісник Житомирського державного університету ім. І. Франка. Житомир, 2012. № 64. С 39–42.

Попова В. В. У Дніпропетровську створюють будинки для переселенців. Новини міста і региону. 2014. 9 грудня. URL: http://a.gorod.dp.ua

Тимошенко О. А., Савицький М. В. Аналіз і характеристика основних факторів, що впливають на екологічну безпеку приміщень житлових будівель. Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. 2015. № 1. С. 18–26.

Хвиля I. К. Особливості формування мобільного рекреаційного житла для умов України : автореф. … канд. арх. Москва, 1994. 22 с.

Цимбалова Т. А. Мобільне житло як функціонально-типологічний різновид сучасного житлового будівництва: автореф. … канд. арх. Харків, 2019. 22 с.

Cherniak I., Yaruchyk L. Some modern urban planning concepts on the example of the city of the Hague (Netherlands) at the turn of the 19th and 20th centuries. World Science. Warsaw : Scientific Educational Center, 2018. Vol. 1. Рp. 35–41.

Vernadsky W. I. The biosphere and noosphere. A quarterly publication of the society of the Sigma XI devoted to the encouragement of research in science. American scientist. New York, 1945. Vol. 33, № 1. Рp. 1–12.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-07