МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ОДНОПРОГІННИХ РАМ З УРАХУВАННЯМ СУМІСНОЇ РОБОТИ КОЛОН ТА ФОРМИ ЇХ ДЕФОРМУВАННЯ

Автор(и)

  • С. М. Яровий Харківський національний університет міського господарства ім. О. В. Бекетова, Україна
  • А. О. Титюк Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Україна
  • А. А. Титюк Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Україна
  • С. В. Богаченко Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Україна

DOI:

https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.250423.108.938

Ключові слова:

стійкість стискогнутих рам, нерівномірно навантажені колони, форма деформації, розрахункова довжина

Анотація

Постановка проблеми. Особливість сучасного розрахунку каркаса полягає в тому, що максимально вірогідним навантаженням може бути завантажена лише одна колона у складі рами. Якщо одна з колон (біля якої розташований візок крана з вантажем) підпадає під максимальний вплив повздовжньої сили та згинального моменту, протилежна колона тотожного перерізу зазнає впливу значно менших зусиль. У поперечному напрямку дві колони однопрогінного цеху зв’язані ригелем у рамну систему і колони не вільні у своєму переміщенні. Розвиток значних пластичних деформацій в одній з колон не викликає втрати стійкості колони, бо вона працює у складі рами. Зростаюче навантаження сприймає протилежна колона. Урахування сумісної роботи колон у складі рами дозволить більш раціонально проектувати за сучасними нормами. Форма деформування стисло-вигнутої рами стимулюється діючими навантаженнями, як правило, не збігається з першою власною формою, закладеною в нормах. Несна здатність залежить від співвідношення навантажень, що стимулюють різні власні форми і завжди вищі, ніж при викривленні за першою. Чим більшу частину складають вищі форми, тим менша деформативність і вища несна здатність системи, і це має експериментальне підтвердження. Розроблено наближену методика розрахунку на стійкість стисло-вигнутих колон стальних рам із крановими навантаженнями, що враховує сумісну роботу неоднаково навантажених колон у складі рами та форму деформування за дії активних сил. Розрахункові довжини колон, визначені для рам з крановими навантаженнями за запропонованою методикою, менші розрахункових довжин, визначених за нормативною методикою, на 8–20 %. 

Біографії авторів

С. М. Яровий , Харківський національний університет міського господарства ім. О. В. Бекетова

докт. техн. наук, проф., кафедра проектування конструкцій

А. О. Титюк , Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

канд. техн. наук, доц., кафедра залізобетонних та кам’яних конструкцій

А. А. Титюк , Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

канд. техн. наук, доц., кафедра нарисної геометрії та графіки

С. В. Богаченко , Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

Аспірант, кафедра будівельного виробництва

Посилання

Яровий С. М., Савицький М. В., Слободянюк С. О. Резерви несучої здатності сталевих колон у складі однопрогонового каркасу з крановими навантаженнями. Опір матеріалів та теорія споруд : зб. наук. пр. Вип. 108. Київ : КНУБА, 2022. С. 217–243.

Яровий С. М., Савицький М. В., Слободянюк С. О. Забезпечення надійності металевих димових і вентиляційних труб та їх несучих веж. Опір матеріалів та теорія споруд : зб. наук. пр. Вип. 106. Київ : КНУБА, 2021. С. 120–146.

Яровий С. М., Слободянюк С. О., Титюк А. О. Фізико-статистичний метод оцінки надійності елементів металевих димових труб і вентиляційних труб та їх несучих веж. Науковий вісник будівництва : зб. наук. пр. Вип. 2 (96). Харків : ХНУБА, ХОТВ АБУ, 2019. С. 264–269.

ДБН В.2.6-198:2014. Сталеві конструкції. Норми проектування. Київ : Мінрегіон України, 2014. 206 с.

Considere. Resistance des pieces comprime cong. Paris : Inst. des Constract Comptes Rendus, 1891. Рp. 37–43.

Euler. Sur la force des colones. Berlin. Mit. Acad. Pp. 1757–1759. 170 р.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-07