ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ БАГАТОКВАРТИРНОГО ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ

Автор(и)

  • Л. М. ВІЛІНСЬКА Одеська державна академія будівництва та архітектури, Ukraine
  • Г. М. БУРЛАК Одеська державна академія будівництва та архітектури, Ukraine
  • А. В. ГУРСЬКА Одеська державна академія будівництва та архітектури, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.140723.28.951

Ключові слова:

енергоефективність, трансмісійні витрати, вентиляційні витрати, системи регулювання «Розумний будинок»

Анотація

Постановка проблеми. Підвищення енергоефективності багатоквартирних житлових будинків – один із пріоритетних напрямків енергетичної політики України. Зниження енергозатрат у процесі експлуатації багатоквартирних багатоповерхових житлових будинків досягається комплексом організаційних і технічних заходів. Перевага проектування енергоефективних будинків полягає у високому рівні комфорту, створенні сприятливого мікроклімату у житловому будинку, зниженні негативного впливу на довкілля, зменшенні шкідливих викидів в атмосферу, економії енергоресурсів. Однією з основних характеристик енергетичної ефективності будівель прийнято вважати питоме енергоспоживання під час опалення та охолодження приміщень на рік. Мета статті – проаналізувати розрахунок вартості витрат на енергоресурси по рядовій секції індустріального будинку з урахуванням застосованих енергоефективних рішень. Висновки. Проведено аналіз залежності витрат на енергоресурси багатоквартирного житлового будинку від рівня впровадження енергоефективних систем. Суттєве зниження трансмісійних витрат та витрат на функціонування системи вентиляції можливе тільки за рахунок використання автоматизованої системи управління всіма технічними пристроями в будівлі. Впровадження системи енергоефективних рішень і системи регулювання «Розумний будинок» у м. Одеса у будівництво житлових комплексів  дозволяє значно скоротити витрати на енергоресурси.

Біографії авторів

Л. М. ВІЛІНСЬКА , Одеська державна академія будівництва та архітектури

Кафедра фізики, канд. фіз.-мат. наук, доц.

Г. М. БУРЛАК , Одеська державна академія будівництва та архітектури

Кафедра фізики, канд. фіз.-мат. наук, доц.

А. В. ГУРСЬКА , Одеська державна академія будівництва та архітектури

Студентка

Посилання

Бахтін Д. Впровадження енергоефективних технологій при будівництві нової комерційної нерухомості в Україні. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія : Архітектура. 2020. № 2 (4). С. 8–18. URL : https://doi.org/10.23939/sa2020.02.008

Гагарин В. Г., Коркина Е. В., Шмаров И. А. Теплопоступления и теплопотери через стеклопакеты с повышенными теплозащитными свойствами. Строительные науки. 2017. № 2. С. 106–110.

Гетун Г., Кошева В., Гамоцький Р., Гончаренко А. Вплив повітрообміну в приміщеннях на енергоефективність багатоквартирних житлових будинків. Енергоефективність в будівництві та архітектурі. 2019. Вип. 13. С. 58–68. DOI: 10.32347/2310-0516.2019.13.58-68.

ДБН В.1.2-11:2021. Основні вимоги до будівель і споруд. Енергозбереження та енергоефективність. [Чинний від 01.09.2022]. URL : https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2022/06/dbn-v.1.2-11_2021.pdf

ДСТУ Б А.2.2-12:2015. Енергетична ефективність будівель. Метод розрахунку енергоспоживання при опаленні, охолодженні, вентиляції, освітленні та гарячому водопостачанні. [Чинний від 01.01.2016]. URL : https://www.znu.edu.ua/pidrozdily/atest_energoef/zakonodavcha/dstuba_2_2-122015.pdf

Косенко Л. В., Коваль О. О., Юрченко Є. Л., Тимошенко О. А. Енергоефективність системи опалення висотного корпусу ПДАБА. Український журнал будівництва та архітектури. 2022. № 6. С. 66–72. DOI: 10.30838/J.BPSACEA.2312.271222.66.912

Сергейчук О., Кожедуб С. Розробка критеріальної оцінки енергоефективності та екологічності будівельних об’єктів. Енергоефективність в будівництві та архітектурі. 2018. № 11. С. 61–68. DOI: 10.32347/2310-0516.2018.11.61-68

Сопільняк A. М., Колохов В. В., Ярова Т. П., Середа С. Ю., Сіренюк К. О., Дунда В. В. ВІМ- енергоаналіз будинку з подвійними вікнами. Український журнал будівництва та архітектури. 2021. № 3. С. 107–115. DOI: 10.30838/J.BPSACEA.2312.010721.107.773

Шовкалюк М. М., Зіменко С. В. Аналіз тепловтрат через огородження з урахуванням різних методів оцінки тепловтрат через огородження з урахуванням різних методів оцінки теплозахисних властивостей. Енергетика: економіка, технології, екологія. 2017. № 4. С. 73–83. URL : https://doi.org/10.20535/1813-5420.4.2017.127548

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-24