МОДИФІКОВАНІ КОМПОЗИЦІЙНІ ЦЕМЕНТИ СИСТЕМИ СаО–Al2O3–SO3–H2O

Автор(и)

  • В. М. ДЕРЕВ’ЯНКО Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Ukraine
  • Г. М. ГРИШКО Дніпровський державний аграрно-економічний університет, Ukraine
  • О. В. ВАТАЖИШИН Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.140723.59.955

Ключові слова:

композиційне в’яжуче, поверхнево-активні речовини, поверхнева енергія, модифікація, етрингіт, стабілізація етрингіту, алюмінатні цементи, сульфоалюмінатні цементи

Анотація

Постановка проблеми. Одне з найважливіших питань сьогодення – це реконструкція, посилення будівель та споруд, а також створення новітніх будівельних матеріалів із необхідними фізико-механічними властивостями. Вирішення цього питання можливе через управління та регулювання властивостями вихідних компонентів бетонної суміші, збільшення кількості поверхневих компонентів на межі розділу фаз. Управляти властивостями будівельних матеріалів, а отже і одержувати цементний камінь із заданими фізико-механічними показниками можливо шляхом використання у складі цементного каменю різноманітних мінеральних та поверхнево-активних добавок. Розробка сульфоалюмінатних композицій на основі сульфатів кальцію, глиноземистого цементу та поверхнево-активних речовин дає можливість значно розширити сировину базу і сферу застосування. Мета дослідження – одержання композиційного в’яжучого,
з підвищеною щільністю, водостійкістю та поліпшеними технологічними факторами. Висновки. В роботі використано глиноземистий цемент Г-40, 50 і гіпс Г-5-II у кількості 30−70 %, основний мінерал якого – півводний гіпс. Проведено визначення їх властивостей і оптимального співвідношення компонентів для отримання заданого мінералогічного складу з максимальним вмістом хімічно зв’язаної води. Дослідженнями встановлено, що збільшення вмісту сульфату кальцію позитивно впливає на кількість утворення етрингіту й оптимальна величина становить 30–40 % від маси композиції. Точне співвідношення компонентів можна визначити за їх мінералогічними складами й умовами процесу гідратації. За співвідношення ГЦ-40/Г % – 70/30 % залишається досить значна кількість гідроалюмінатів кальцію, міцність на стиск і згин становлять відповідно 14 і 10 МПа. Дослідженями установлено вплив пластифікаторів на основні технологічні та фізико-механічні властивості композиційних в’яжучих: найбільший пластифікувальний ефект має добавка Sika Viscocrete G. Композиційні в’яжучі речовини, представлені вище, можна використовувати для виготовлення небезпечних споруд.

Біографії авторів

В. М. ДЕРЕВ’ЯНКО , Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

Кафедра технології будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, докт. техн. наук, проф.

Г. М. ГРИШКО , Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кафедра цивільної інженерії, технологій будівництва і захисту довкілля, канд. техн. наук, доц.

О. В. ВАТАЖИШИН, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

Кафедра технології будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, аспірант

Посилання

Рунова Р. Ф., Дворкін Л. Й., Дворкін О. Л., Носовський Ю. Л. В’яжучі речовини : підруч. Київ : Основа, 2012. 448 с.

Пащенко О. О. В’яжучі матеріали : підруч. Київ : Вища школа, 1995. 416 с.

Sanytsky M., Kropyvnytska T., Fischer H., Kondratieva N. Performance of low carbon modified composite gypsum binders with increased water resistance. Chemistry & Chemical Technology. 2019. Vol. 13, № 4. Рр. 495–502.

Sanytsky M., Usherov-Marshak A., Kropyvnytska T., Heviuk I. Performance of multicomponent Portland cements containing granulated blast furnace slag, zeolite and limestone. Cement Wapno Beton. 2020. № 25 (5). Pp. 416–427.

Plank J. Concrete Admixtures Where Are We Now and What Can We Expect in the Future? 19’Ibausil. Weimar. 2015. PV03. 18 p.

Roy D., Daimon M. Effect of Admixtures upon Electrokinetie phenomena durinq hydration of C3S. C3A and portland cement. 7th intern Congr. Chem. Cements. Paris, 1980. Vol. II. Pp. 242 – 246.

Кривенко П. В., Пушкарьова К. К., Барановський В. Б., Кочевих М. О., Хасан Є. Г., Константиновський Б. Я., Ракша В. O. Будівельне матеріалознавство : підруч. за ред. П. В. Кривенко. Київ : Ліра-К, 2015. 624 с.

Пушкарьова К. К., Кочевих М. О. Матеріалознавство для архітекторів та дизайнерів : навч. посіб. Київ : Ліра-К, 2019. 424 c.

Kondofesky-Mintova L., Plank J. Superplasticizers and oth. Chemical Admixtures in Concrete : Proceedings Tenth Internetional Conference (October 2012, Prague, Czech Republic). P. 423.

Sanytskyi M. A., Kondratieva N. V. III All-Ukrainian Science and Technology Conference “Modern Trends in the Development and Production of Silicate Materials”. (September 5-8). Lviv, 2016. P. 93.

Фізика і хімія поверхності. Кн. 1. За ред. М. Т. Картеля та В. В. Лобанова. Київ : Інститут хімії поверхні імені О. О. Чуйко НАН України − Інтерсервіс, 2015. 1085 c.

Shishkin A., Shishkina A., Vatin N. Low-shrinkage alcohol cement concrete. Applied Mechanics and Materials. 2014. Vol. 633–634. 2014. Pp. 917–921.

Shishkina A., Shishkin A. Study of the effect of micellar catalysis on the strength of alkaline reactive powder concrete. EEJET. 2018. Vol. 3/6 (93). Рp. 46–51.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-25