СУЧАСНИЙ СТАН І ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ЗАХИСТУ ЦИВІЛЬНОГО НАСЕЛЕННЯ

Автор(и)

  • Т. В. ЖИДКОВА Національний авіаційний університет, Ukraine
  • В. Ю. ГЛЕБА Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. Михайла Бойчука, Ukraine
  • С. М. ЧЕПУРНА Харківський національний університет міського господарства ім. О. В. Бекетова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.140723.72.957

Ключові слова:

Кодекс цивільного захисту України, захист цивільного населення, розрахункова місткість, антропологічні параметри людини, маломобільні групи населення

Анотація

Основний законодавчий документ, що регламентує заходи щодо захисту цивільного населення, – це Кодекс цивільного захисту України. Відповідно до вимог законодавства створено низку нормативних документів щодо захисту населення від дії надзвичайних засобів ураження, повітряної ударної хвилі. Чинні законодавство й будівельні норми щодо інженерно-технічних заходів цивільного захисту не передбачали реалій війни, не враховували потреб маломобільних груп населення. Переважна кількість наявних сховищ і протирадіаційних укриттів була збудована ще за радянських часів і за радянськими нормами. На сьогодні споруди відповідають вимогам середини XX століття щодо захисних властивостей, але зовсім не відповідають сучасним вимогам і реаліям війни. Зокрема, розрахункова місткість сховищ і протирадіаційних укриттів не відповідає антропологічним параметрам сучасної людини, зокрема, маломобільних груп населення. Аналіз нормативної документації країн світу показав, що зазначені в стандартах показники місткості у більшості є помилкою, яка сталася кілька десятиліть тому і повторювалася протягом цього часу. Проаналізовано можливість користування приміщеннями сховищ відповідно до схеми розміщення лав і ліжок за рекомендаціями ДСНС. Запропоновано необхідні параметри розміщення лав, ліжок і проходів у сховищах і протирадіаційних укриттях. Наведені приклади показують, що використання наявних сховищ і укриттів за нормами й рекомендаціями ДСНС не можуть бути прийнятними. Проте після низки заходів щодо перепланування й переобладнання зазначені споруди можуть бути використані як тимчасові сховища для захисту населення.

Біографії авторів

Т. В. ЖИДКОВА , Національний авіаційний університет

Кафедра комп’ютерних технологій дизайну і графіки, канд. техн. наук, доц.

В. Ю. ГЛЕБА , Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. Михайла Бойчука

Кафедра дизайну середовища, канд. наук держ. упр., доц.

С. М. ЧЕПУРНА , Харківський національний університет міського господарства ім. О. В. Бекетова

Кафедра міського будівництва, канд. техн. наук, доц.

Посилання

Кодекс цивільного захисту України. Документ 5403-VI. [Чинний, поточна редакція від 01.01.2023]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17#Text

ДБН В.1.2-4:2019. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони). [Чинний від 2019-08-01]. Київ : Мінрегіон, 2019. URL : https://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/1-1-0-754

ДБН В.2.2-5-97. Захисні споруди цивільної оборони. Будинки і споруди. [Чинний від 2019-01-01]. Київ : Мінрегіон, 2018. URL : https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2018/05/ZM3_DBN_V225.pdf

ДБН В.2.2-40-2018. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення. [Чинний від 2019–04–01]. Київ : Мінрегіон, 2018. 70 с. URL: https://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/dbn_v_2_2_40/1-1-0-1832

Методичні рекомендації щодо проектування та пристосування інженерних та інших споруд під протирадіаційні укриття. Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту. 2021. 114 с. URL : https://nizhynrada.gov.ua/files/2022-07-13/mCThtw9c06.pdf

Лещенко О. Я., Трунцев Г. В., Михайлов В. М., Андрієнко М. В., Коробкін В. Ф., Романюк Н. М., Калиненко Л. В. Організація укриття населення у фонді захисних споруд цивільного захисту. Впровадження інженерно-технічних заходів цивільного захисту : серія практичних порадників за заг. ред. П. Б. Волянського, С. А. Парталяна. Київ : ІДУ НД ЦЗ, 2021. Серія 9. 63 с. URL : https://radnuk.com.ua/pravova-baza/orhanizatsiia-ukryttia-naselennia-u-fondi-zakhysnykh-sporud-tsyvilnoho-zakhystu/

2020 ICC 500 ICC/NSSA. Standard for the Design and Construction of Storm Shelters. URL : https://nizhynrada.gov.ua/files/2022-07-13/mCThtw9c06.pdf; URL : https://codes.iccsafe.org/content/ICC5002020P1

ДБН В.2.2-16:2019. Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади. [Чинний від 2019–11–01]. Київ : Мінрегіон, 2019. 97 с. URL : https://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/1-1-0-9

Жидкова Т. В., Глеба В. Ю., Насібович А. О., Жлобніцький А. В. Програма заходів щодо сучасних засобів захисту цивільного населення. Український журнал будівництва та архітектури. 2022. № 3 (009). С. 52–58. URL : http://uajcea.pgasa.dp.ua/article/view/264065

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-25