ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ СВІТЛОВОГО СЕРЕДОВИЩА НА ПРАЦІВНИКІВ ПІД ЧАС ПРОЄКТУВАННЯ ОБ`ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА

Автор(и)

  • О. В. РАБІЧ Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Ukraine
  • І. В. МЕЩЕРЯКОВА Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Ukraine
  • Л. О. ЧУМАК Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.140723.79.958

Ключові слова:

світлове середовище, працеспроможність, безпека праці

Анотація

Постановка проблеми. Розвиток і широке впровадження інформаційно-комунікаційних технологій зробили персональні комп’ютери стандартними робочими інструментами в робочих приміщеннях. Також змінились вимоги до якості світлового середовища. Збільшився зміст і обсяг інформації, яку людині треба сприйняти і переробити. Зменшився час роботи для прийняття рішення. Прямий вплив світлового середовища (рівень освітлення, його розподіл у приміщенні, колірна температура) на функціональний стан людини визначено в попередніх дослідженнях. Крім того, функції зорового аналізатора, як частини цілісної нервової системи людини, пов’язані з емоціями, когнітивними та виконавчими функціями, що відбивається на продуктивності праці. Мета дослідження – підвищення безпеки праці проектувальників та її ефективності з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій за рахунок якісного світлового середовища як основного фактора впливу на показники працеспроможності людини. Висновок. Проведеними дослідженнями визначено, що основними факторами впливу на ефективність роботи і безпомилковість прийняття рішення для напруженої розумової праці виступають фактори світлового середовища. Розроблено алгоритм дослідження вагомих факторів впливу світлового середовища у напруженій розумовій роботі з монітору комп’ютера із визначенням показників працеспроможності. Застосування розробленої методики надає змогу визначити зміну кількісних показників працеспроможності залежно від зміни параметрів світлового середовища.

Біографії авторів

О. В. РАБІЧ , Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

Кафедра безпеки життєдіяльності, канд. техн. наук, доц.

І. В. МЕЩЕРЯКОВА , Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

Кафедра безпеки життєдіяльності, докт. філософ.

Л. О. ЧУМАК , Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

Кафедра фундаментальних і природничих дисциплін, канд. техн. наук, доц.

Посилання

Hassan H. M. J. , Ehsan S. , and Arshad H. S. Frequency of computer vision syndrome & ergonomic practices among computer engineering students. International Journal of Science and Research (IJSR). 2015. Vol. 5, № 5. Рp. 121–125. DOI:10.21275/v5i5.nov163207.

Rodriguez R. G., Dumit C., Del Rosso R. M., Peterle A., Staneloni A., Pattini A. Field study on visual and cognitive stressors in visual display terminal office work. International Journal on Working Condition. 2014. Vol. 8. Pp. 128–148.

Meshcheriakova I., Rabich O., Chumak L., Troshyn M. Experimental studies of effects of the light environment parameters on the functional status of employees. The Scientific Heritage. Budapest, Hungary. № 89 (89). 2022. Рp. 130–141.

Boyce P. R. On measuring task performance. Color Technol. 2011. № 127. Pp. 101–113. DOI:10.1155/2019/3476490.

de Korte E. M, Spiekman M., Hoes-van Oeffelen L., van der Zande B., Vissenberg G., Huiskes G., Kuijt-Evers L.F.M. Personal environmental control: effects of pre-set conditions for heating and lighting on personal settings, task performance and comfort experience. Build Environ. 2015. № 86. Pp. 166–176. DOI:10.1016/j.buildenv.2015.01.002.

Chanjuan Sun, Zhiwei Lian and Li Lan. Work performance in relation to lighting environment in office buildings. Indoor and Built Environment. 2019. Vol. 28 (8). Pp. 1064–1082. DOI: 10.1177/1420326X18820089.

Kim I. T., Jang I. H., Choi AS and Sung M. Brightness perception of white LED lights with different correlated colour temperatures. Indoor Built Environ. 2015. № 24. Pp. 500–513. DOI:10.1177/1420326X14528732.

Ruzena K. and Emil W. Lighting quality, productivity, and human. Proceedings of the Health, Proceedings of the 27th DAAAM International Symposium. B. Katalinic, Ed., Vienna, Austria, October 2016. DOI:10.2507/27th.daaam.proceedings.010.

van Bommel W. J. M., van den Beld G. J. Report on lighting for work : visual and biological effects. Philips Lighting. The Netherlands. November 2018. DOI:10.1.1.132.2367&rep=rep1&type=pdf.

ДБН В.2.5-28:2018. Природне і штучне освітлення. Затверджено наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. 03.10.2018. № 264.

ДСНтаП Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу. Вид. офіц. Київ : Затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України. 08.04.2014. № 248.

ДСТУ EN 12464-1:2016. Світло та освітлення. Освітлення робочих місць. Ч. 1. Внутрішні робочі місця. Затверджено наказом Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «Укр НДНТс») від 28 грудня 2016 р. № 456.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-25