ПРОГНОЗУВАННЯ ОБСЯГІВ НАКОПИЧЕНИХ ВІДХОДІВ

Автор(и)

  • Т. І. РУСАКОВА Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара, Ukraine
  • О. В. ДОЛЖЕНКОВА Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.140723.86.959

Ключові слова:

накопичені відходи, математична модель, колінеарність, кореляційні методи, регресійний аналіз

Анотація

Постановка проблеми. Розглядається задача оцінювання обсягів накопичених відходів на території Дніпропетровської області, які постійно збільшуються, займають більшу площу та завдають шкоди навколишньому середовищу. Для розв’язання даної прогнозної задачі необхідно створити регресійну математичну модель для проведення статистичного оцінення та аналізу впливу факторних змінних на загальні обсяги накопичених відходів. Мета роботи – створення математичної моделі для прогнозного оцінювання можливих обсягів накопичених відходів на території Дніпропетровської області шляхом коригування обсягів факторних змінних. Методика. Аналіз динаміки зміни обсягів утворених, утилізованих, спалених, видалених відходів та капітальних інвестицій і витрат на поводження з відходами та встановлення тенденцій їх зміни на основі описової статистики. Застосування методів кореляційного аналізу для встановлення найбільш статистично значимих зв’язків між факторними змінними і результативною ознакою. Застосування методів регресійного аналізу для отримання коефіцієнтів регресійної математичної моделі і статистичних показників, що пояснюють імовірність значущості цих коефіцієнтів. Наукова новизна. Розроблена множинна регресійна математична модель, враховує факторні змінні, що впливають на процес накопичення відходів на території Дніпропетровської області. Практична значущість. Регресійна математична модель дозволяє оцінити необхідні обсяги залучення інвестицій та передбачити обсяги поточних витрат для коригування загальних обсягів накопичених відходів. Висновки. Створено математичну модель для аналізу обсягів накопичених відходів на території Дніпропетровської області. За даною моделлю проведено розрахунки обсягів накопичених відходів. Середнє значення відносної похибки розрахункових даних складає 1.03 %, тоді як максимальне значення похибки дорівнює 1.97 %, що підтверджує адекватність розробленої математичної моделі.

 

Біографії авторів

Т. І. РУСАКОВА , Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара

Кафедра безпеки життєдіяльності, докт. техн. наук, проф.

О. В. ДОЛЖЕНКОВА , Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара

Кафедра безпеки життєдіяльності, канд. техн. наук, доц.

Посилання

Khan D., Kumar A., Samadder S. R. Impact of socioeconomic status on municipal solid waste generation rate. Waste Management. № 49. 2016. Рp. 15–25.

Trang P. T. T., Dong H. Q., Toan D. Q., Hanh N. T. X., Thu N. T. The effects of socio-economic factors on household solid waste generation and composition: a case study in Thu Dau Mot, Vietnam. Energy Procedia. № 107. 2017. Рp. 253–258.

Kolekar K. A., Hazra T., Chakrabarty S. N. A review on prediction of municipal solid waste generation models. Procedia Environmental Sciences. № 35. 2016. Рp. 238–244.

Parimala G. S., Arockiam J. S., Amjad A., Di G., Zengqiang Z. Waste treatment approaches for environmental sustainability. Microorganisms for Sustainable Environment and Health. 2020. Рp. 119–135. URL : https://doi.org/ 10.1016/B978-0-12-819001-2.00006-1

Shing W. S., Siti M. M., Nurul A. S., Mohd F. F. A., Hajar F. A. Evaluation of pre-treated healthcare wastes during COVID-19 pandemic reveals pathogenic microbiota, antibiotics residues, and antibiotic resistance genes against beta-lactams. Environmental Research. № 219. 2023. Рp. 115–139. URL : https://doi.org/10.1016/j.envres.2022.115139

Nishit S., Anushka S., Kimaya S., Lukhanyo M., Pankaj C., Soumya P. Microbial hydrogen production: fundamentals to application. Microorganisms for Sustainable Environment and Health. 2020. Рp. 343–365. URL : https://doi.org/ 10.1016/B978-0-12-819001-2.00017-6

Meenal G., Nishit S., Chetan P., Soumya P., Piyush K. G., Manu P., Santimoy K., Yogesh K., Daksh A., Remya R. N. and al. Use of biomass-derived biochar in wastewater treatment and power production : а promising solution for a sustainable environment. Science of The Total Environment. № 825. 2022. Рp. 153–892. URL : https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.153892

Vignesh K. S., Suriyaprakash R., Kantha D. A. Challenges, issues, and problems with zero-waste tools. Concepts of Advanced Zero Waste Tools. № 825. 2021. Рp. 69–90. URL : https://doi.org/10.1016/B978-0-12-822183-9.00004-0

Singh P. P., Ambika N. Solid waste management through the concept of zero waste. Emerging Trends to Approaching Zero Waste (Environmental and Social Perspectives). 2022. Рp. 293–318. URL : https://doi.org/10.1016/ B978-0-323-85403-0.00009-8

Artiola J. F. Industrial Waste and Municipal Solid Waste Treatment and Disposal. Environmental and Pollution Science (Third Edition). 2019. Pp. 377–391. URL : https://doi.org/10.1016/B978-0-12-814719-1.00021-5

Головне управління статистики у Дніпропетровській області. URL : http://www.dneprstat.gov.ua/ statinfo/ns/ (дата звернення: 30.02.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-25