НАТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСІДАНЬ ПЛИТНИХ ФУНДАМЕНТІВ ДВОСЕКЦІЙНОЇ БАГАТОПОВЕРХОВОЇ БУДІВЛІ НА СЛАБКИХ ВОДОНАСИЧЕНИХ ҐРУНТАХ

Автор(и)

  • О. В. САМОРОДОВ Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова,, Ukraine
  • С. В. ТАБАЧНІКОВ Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова, Ukraine
  • С. В. ЄСАКОВА Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова, Ukraine
  • С. В. КРОТОВ Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.140723.94.960

Ключові слова:

ґрунтова основа, секційна будівля, плитний фундамент, моделювання, модуль деформації, натурні спостереження, осідання, крен

Анотація

Постановка проблеми. У галузі будівництва багатоповерхових і висотних будівель при значних навантаженнях на основу, особливо за наявності зверху слабких водонасичених ґрунтів, як правило, застосовують пальово-плитні фундаменти для виконання вимог нормативного документа [1] за гранично допустимими деформаціями. Можливість застосування у цьому випадку плитних фундаментів повинна бути підтверджена розрахунками з науково-технічним обґрунтуванням прийнятої моделі ґрунтової основи та її параметрів. Мета статті – обґрунтування застосування моделі ґрунтової основи у вигляді лінійно-деформованого шару скінченної ширини та її параметрів на підставі спостережень за осіданнями поряд розташованих багатоповерхових будівель на плитних фундаментах у процесі будівництва та порівняння фактичних значень деформацій фундаментів із розрахунковими. Висновки. Результати досліджень підтвердили можливість застосування моделі ґрунтової основи у вигляді лінійно-деформованого шару скінченної ширини для прогнозування деформацій рівноповерхових секційних будівель на великорозмірних плитних фундаментах, в основі яких із поверхні залягають слабкі водонасичені піщані ґрунти. Слід зазначити, що у даному випадку перевищення фактичних осідань будівель над розрахунковими пов’язане з недоврахуванням процесів фільтраційної консолідації та механічної суфозії піщаних частинок в шар щебеневої подушки, що надалі може бути враховано зниженням модулів деформації ґрунтів у даній моделі ґрунтової основи.

Біографії авторів

О. В. САМОРОДОВ , Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова,

Кафедра геотехніки, підземних споруд та гідротехнічного будівництва, докт. техн. наук, проф.

С. В. ТАБАЧНІКОВ , Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова

Кафедра геотехніки, підземних споруд та гідротехнічного будівництва, канд. техн. наук, доц.

С. В. ЄСАКОВА , Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова

Кафедра геотехніки, підземних споруд та гідротехнічного будівництва, канд. техн. наук, доц.

С. В. КРОТОВ , Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова

Кафедра геотехніки, підземних споруд та гідротехнічного будівництва, канд. техн. наук, доц.

Посилання

ДБН В.2.1-10:2018. Основи і фундаменти будівель та споруд. Основні положення. Київ : Мінрегіон України, ДП «Укрархбудінформ, 2018. 36 с.

Лучковский И. Я. Взаимодействие конструкций с основанием. Харкiв : ХДАГХ (Бiблiотека журналу IТЕ), 2000. Т. 3. 264 с.

Самородов А. В. Проектирование эффективных комбинированных свайных и плитных фундаментов многоэтажных зданий : монография. Харьков : Типография «Мадрид», 2017. 204 с.

Тер-Мартиросян З. Г. Механика грунтов. Москва : АСВ, 2009. 309 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-25