ПІДВИЩЕННЯ НЕСУЧОЇ ЗДАТНОСТІ СЛАБКИХ ВОДОНАСИЧЕНИХ ГЛИНИСТИХ ОСНОВ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ

Автор(и)

  • Ю. Б. Балашова Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Україна
  • В. В. Дем’яненко Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Україна
  • О. Ю. Усиченко Національний транспортний університет, Україна
  • П. А. Тиквенко Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Україна
  • А. О. Балашов Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Україна

DOI:

https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.290823.7.965

Ключові слова:

слабкі водонасичені глинисті грунти, основа земляного полотна, автомобільні дороги, біополімери, ксантанова камедь, вапно, несуча здатність, деформації, показник текучості грунту

Анотація

Постановка проблеми. Для відновлення і розвитку інфраструктури України, ліквідації наслідків руйнувань, пов’язаних із бойовими діями, і в повоєнній відбудові країни, у першу чергу, необхідне відновлення мережі автомобільних доріг і аеродромів України, а також цивільних і промислових об’єктів. Для безперебійної роботи інфраструктурних об’єктів, які перебувають у складних інженерно-геологічних умовах, необхідне підвищення несучої здатності основ, на яких планується відбудова, реконструкція, будівництво або капітальний ремонт цих об’єктів. Підвищення несучої здатності слабких водонасичених глинистих грунтів виконується такими традиційними методами як застосування геосинтетичних матеріалів або вапна, а також новими альтернативними методами − додаванням біополімерів. Мета статті − аналіз зарубіжного досвіду застосування ефективних і екологічних матеріалів для закріплення і підвищення несучої здатності слабких водонасичених глинистих ґрунтів та обґрунтування доцільності їх використання в умовах України на основі виконаних лабораторних досліджень ґрунтів із додаванням вапна і біополімеру – ксантанової камеді. Висновок. Виконано аналіз зарубіжних методик щодо застосування вапна і біополімерів для закріплення і підвищення несучої здатності слабких водонасичених глинистих ґрунтів. Проаналізовано дослідження щодо підбору концентрації вапна і біополімерів у грунтовій суміші. Виконано лабораторні експериментальні дослідження зі слабкими водонасиченими глинистими грунтами з різним показником текучості грунту і вмістом вапна 2−4 % та ксантанової камеді 2−4 %. Результати досліджень показали значне зменшення деформацій слабких грунтів у разі закріплення їх біополімером.

Біографії авторів

Ю. Б. Балашова, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

Кафедра автомобільних доріг, геодезії та землеустрою, канд. техн. наук, доц.

В. В. Дем’яненко, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

Кафедра автомобільних доріг, геодезії та землеустрою, канд. техн. наук, доц.

О. Ю. Усиченко, Національний транспортний університет

Кафедра транспортного будівництва та управління майном, канд. техн. наук, доц.

П. А. Тиквенко , Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

Кафедра автомобільних доріг, геодезії та землеустрою, магістр

А. О. Балашов , Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

Кафедра автомобільних доріг, геодезії та землеустрою, студент

Посилання

Проект Плану відновлення України : матер. роб. гр. «Відновлення та розбудова інфраструктури». Національна рада з відновлення України від наслідків війни. 2022. 178 с. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/recoveryrada/ua/restoration-and-development-of-infrastructure.pdf

Yuliia Balashova, Viktor Demianenko, Nataliia Tkach, Hennadii Karasev. Ensuring the sustainability of the roadbeds in the zones of the underground mine works. Scopus, ISSN: 25550403. DOI: 10.1051/e3sconf/201912301041. Vol. 123. EDP Sciences, 2019. Рр. 01041. 13 р. URL: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId= 57211522441&eid=2-s2.0-85074287353

Солодкий С. Й., Топилко Н. І., Турба Ю. В., Гримак О. Я., Новицький Ю. Л. Оптимізація складу цементогрунту з метою підвищення його фізико-механічних показників. Вісник НУ «Львівська політехніка». 2018. С. 199− 205. URL: https://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2018/may/12259/31165.pdf

Bell F. G. Lime stabilization of clay minerals and soils. ELSEVIER : Engineering Geology. Vol. 42. 1996. Рр. 223−237. URL: https://www.academia.edu/2006280/Lime_stabilization_of_clay_minerals_and_soils

Sudhakar M. R., Shivananda P. Compressibility behaviour of lime-stabilized clay. Geoechnical and Geological Engineering. 2005. Vol. 23 (3). Pp. 309−319. URL: http://dx.doi.org/10.1007/s10706-004-1608-2 URL: https://www.researchgate.net/publication/227226920_Compressibility_behaviour_of_lime-stabilized_clay

Russell L. Buhler, Amy B. Cerato. Stabilization of Oklahoma expansive soils using lime and class c fly ash. GeoDenver : New Peaks in Geotechnics. GSP 162 : Problematic Soils and Rocks and In Situ Characterization. Denver. CO. Feb. 18−21, 2007. CD Proceedings. URL: https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi =10.1.1.561.6106 &rep=rep1&type=pdf

Yunus N. Z. M, Wanatowski D. Shear strength and compressibility behaviour of lime-treated organic clay. KSCE Journal of Civil Engineering. 2016. Vol. 20 (5). Pp. 1721−1727. ISSN 1226-7988. URL: https://doi.org/10.1007/s12205-015-0438-5; URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s12205-015-0438-5

Manoharan A. K., Kulanthaivel P. Strength Behaviour of Clay Soil Stabilized With Lime. IOP Conference Series Materials Science and Engineering. 2020. Vol. 961 (1). Pp. 012003. DOI: 10.1088/1757-899X/961/1/012003. URL: https://www.researchgate.net/publication/346802448_Strength_Behaviour_of_Clay_Soil_Stabilized_With_Lime

Vivek Kumar. Xanthan gum: introduction, structure, applications and production. January 3, 2021. URL: https://microbiologynotes.org/xanthan-gum-introduction-structure-applications-and-production/

Chandravanshi G., Jain S. K. Application of xanthan gum biopolymer for treatment of expansive soil : a review. International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET). E-ISSN: 2395-0056. Vol. 08, iss. 07. July 2021. URL: www.irjet.net p-ISSN: 2395-0072; URL: https://www.irjet.net/archives/V8/i7/IRJET-V8I7472.pdf

Chang I., Im J., Prasidhi A. K., Cho G-C. Effects of Xanthan gum biopolymer on soil strengthening. ELSEVIER: Construction and Building Materials. Vol. 74. 2015. Pp. 65−72. URL: https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat. 2014.10.026; URL: https://www.sciencedirect.com/science/ article/abs/pii/S0950061814011702

Ayeldeen M., Negm A., El-Sawwaf M., Kitazume M. Enhancing mechanical behaviors of collapsible soil using two biopolymers. Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering. Vol. 9. 2017. Pp. 329−339. Elsevier: URL: https://doi.org/10.1016/j.jrmge.2016.11.007; URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/ S1674775516302736?via%3Dihub

Lee S., Chung M., Park H. M., Song K., Chang I. Xanthan Gum Biopolymer as Soil-Stabilization Binder for Road Construction Using Local Soil in Sri Lanka. August 2019. Journal of Materials in Civil Engineering. Vol. 31 (11). Pp. 06019012-1. DOI:10.1061/(ASCE)MT.1943-5533.0002909. URL: https://www.researchgate.net/ publication/335393440_Xanthan_Gum_Biopolymer_as_Soil-Stabilization_Binder_for_Road_Construction_Using_ Local_Soil_in_ Sri_Lanka

Soldo A., Miletić M., Auad M. L. Biopolymers as a sustainable solution for the enhancement of soil mechanical properties. Scientific Reports. Vol. 10. Article number: 267. 2020. URL: https://doi.org/10.1038/s41598-019-57135-x; URL: https://www.nature.com/articles/s41598-019-57135-x#citeas

ASTM D6276-19. 2019. Standard Test Method for Using pH to Estimate the Soil-Lime Proportion Requirement for Soil Stabilization. URL: https://www.astm.org/d6276-19.html

NF EN 459-1. 2015. Norme Envigueur Chaux de construction. Partie 1 : définitions, spécifications et critères de conformité. URL: https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/nf-en-4591/chaux-de-construction-partie-1-definitions-specifications-et-criteres-de-co/fa183246/45742

S. P. Singh and R. Das. 2019. Geoengineering properties of expansive soil treated with Xanthan Gum biopolymer. Geomechnics and Geoengineering. Vol. 15. Pp. 107−122. URL: https://doi.org/10.1080/ 17486025.2019.1632495

Chang I., Lee M., Tran A. T. P., Lee S., Kwon Y-M., Im J., Cho G-C. Review on biopolymer-based soil treatment (BPST) technology ingeotechnical engineering practices. ELSEVIER : Transportation Geotechnics. Vol. 24. 2020. Pp. 100385. URL: http://dx.doi.org/10.1016/j.trgeo.2020.100385; URL: https://www.researchgate.net/ publication/342073899_Review_on_biopolymer-based_soil_treatment_BPST_technology_in_geotechnical_ engineering_practices

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-08