АКТУАЛІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЙ ГЕОМОНІТОРИНГУ ЯК ФАКТОРА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД

Автор(и)

  • С. В. Бєгічев Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Ukraine
  • Г. С. Ішутіна Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.290823.17.966

Ключові слова:

геомоніторинг, деформація будівель і споруд, наземне лазерне сканування, цифрова наземна фототеодолітна зйомка, тахеометри, крени, осідання, горизонтальні зміщення

Анотація

Отримання достовірних даних результатів геомоніторингу дозволяє своєчасно впровадити заходи щодо стабілізації деформацій будівель та споруд, виконати наукове обґрунтування розробки пропозицій для вжиття необхідних дій щодо підвищення стійкості споруд та захисту будівель у разі виявлення недопустимих деформацій. Серед причин виникнення деформацій можна виділити недосконалість конструкцій фундаментів та споруд, вплив природних умов (геологічні умови, зміна рівня ґрунтових вод, дія вітру та температури, сейсмічні явища) і антропогенний вплив (механічні навантаження). Мета роботи – дослідження існуючих методів геомоніторингу за деформаціями будівель та споруд особливо у щільній міській забудові, їх порівняльний аналіз та формування пропозицій щодо їх раціонального та обов'язкового використання. Методика. Аналіз нормативних та літературних джерел із геодезичного моніторингу будівель та споруд. Аналіз закордонного досвіду спостережень за вежами з використанням сучасних 3D-технологій лазерного сканування. Порівняльний аналіз точнісних параметрів та економічних характеристик методів моніторингу будівель та споруд. Наукова новизна. Рекомендовано в процесі проектування закладати у проекти будівлі та споруди геодезичні марки для моніторингової мережі, щоб не псувати на стадії експлуатації їх архітектурний вигляд за потреби проводити геодезичний мониторінг. Шляхом використання сучасних геодезичних методів моніторингу з інноваційними сучасними технологіями можна отримати об’ємну картину деформування будівель та споруд, задля вживання своєчасних заходів для боротьби з ними та розроблення заходів запобігання подальшому руйнуванню будівель. Практична значимість. У наш час із розвитком технологій та появою сучасного обладнання поширеного використання набув комбінований метод геомоніторингу, що включає поєднання тахеометричної зйомки з наземним лазерним скануванням та цифровою стереофотографічною зйомкою, що дозволяє отримати об’ємну 3D-картину деформацій всієї будівлі (як фундаментів, так і стін). Проте часто трапляються випадки, коли геодезичними спостереженнями за деформаціями основ і фундаментів споруд нехтують задля економії бюджету будівництва. Результати. Проаналізовано види та причини виникнення деформацій інженерних споруд. Розглянуто сучасні технології проведення геодезичного моніторингу, виявлено їх переваги та недоліки. Звертається увага на дотримання вимог нормативних документів і раціонального вибору економічно доцільної технології проведення геодезичного моніторингу з використанням надійних геодезичних пунктів. У великих містах із різною щільністю забудови та наявністю різних архітектурних ансамблів під час розвитку будівельних робіт необхідно мати надійну геодезичну основу, яка може бути сформована шляхом регулярного моніторингу існуючої міської геодезичної мережі.

Біографії авторів

С. В. Бєгічев, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

Кафедра автомобільних доріг, геодезії та землеустрою, канд. техн. наук, доц.

Г. С. Ішутіна, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

Кафедра автомобільних доріг, геодезії та землеустрою, канд. техн. наук, доц.

Посилання

Войтенко С. П. Інженерна геодезія : підруч. Київ : Знання, 2009. 557 с.

Пізанська вежа. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1% 81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B0

Історія освоєння мінеральних ресурсів Чилі. URL: http://surl.li/hxfnm

3D зйомка будівлі (лазерне сканування). URL: http://geodet.com.ua/services/3d-ziomka-lazerne-skanuvannya/

Bertacchini Eleonora, Bohi Emanuele, Cappa Alessandro, Castagnetti Cristina, Dubbini Marco. Terrestrial Laser Scanner for Surveying and Monitoring Middle Age Towers. FIG Congress. 2010. Facing the Challenges. Building the Capacity Sydney, Australia, 2010. Рp. 1–13. URL: http://www.fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/fig2010/ papers/ts04d%5Cts04d_capra_bertacchini_et_al_4445.pdf

Глотов В., Марусаж Х. Аналіз методів створення фронтальних планів лазерним наземним сканування та цифровим зніманням. Геодезія, картографія і аерофотознімання. Вип. 78. 2013. С. 30–37. URL: https://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2017/may/1471/gka78201305.pdf

ДБН В.1.3-2:2010. Геодезичні роботи у будівництві. URL: https://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/ dbn_v_1_3_2_2010_geodezichni_roboti_u_budivnictvi/1-1-0-787

Беля-Кемінь М. В., Ничвид М. Деформації історичних будівель та споруд, під техногенним навантаженням. URL : https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/9112/1/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82 %D1%82%D1%8F_2016-%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0% BD%D1%8C.pdf

Принцип лазерного сканування. URL: https://ngc.com.ua/ua/info/whats_hds.html

Антоненкова А. В., Ішутіна Г. С., Бєгічев С. В. Створення геодинамічного полігону на території м. Дніпро на базі існуючих пунктів полігонометрії. Молодь: наука та інновації : зб. матер. Х Міжнар. наук.-техн. конф. студ., аспір. та мол. вч. Дніпро : НТУ «ДП», 2022. С. 137–138.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-08