ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗАХИСНИХ ЕКРАНІВ РІЗНОЇ ФОРМИ ДЛЯ ЗНИЖЕННЯ ЗАБРУДЕННЯ ПОВІТРЯ

Автор(и)

  • М. М. Біляєв Український державний університет науки і технологій, Ukraine
  • О. В. Берлов Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Ukraine
  • В. В. Біляєва Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара, Ukraine
  • В. А. Козачина Український державний університет науки і технологій, Ukraine
  • З. М. Якубовська Український державний хіміко-технологічний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.290823.27.967

Ключові слова:

забруднення повітря, захисний екран, числове моделювання, робоча зона

Анотація

Постановка проблеми. Розглядається задача оцінювання ефективності використання захисних екранів різної геометричної форми для зниження рівня забруднення повітря. Такі екрани дозволяють змінити аеродинаміку повітряного потоку та перенаправити рух забрудненого повітря від робочих зон в інший бік. Мета роботи − дослідження ефективності використання захисних екранів різної геометричної форми для зниження рівня забруднення, створення тривимірної числової моделі для аналізу ефективності використання захисних екранів. Методика. Для аналізу ефективності екранів різної геометричної форми застосовується метод фізичного експерименту в лабораторних умовах. Для математичного моделювання поширення домішки за наявності екранів використовуються тривимірні рівняння аеродинаміки та масопереносу. Розроблена числова модель дозволяє врахувати профіль швидкості повітряного потоку, атмосферну дифузію, інтенсивність емісії домішки, швидкість гравітаційного осадження домішки в повітрі. Для числового інтегрування моделювальних рівнянь аеродинаміки та масопереносу використовуються скінченнорізницеві схеми розщеплення. Наукова новизна. Експериментальним шляхом отримано дані щодо ефективності використання чотирьох захисних екранів, які відрізняються геометричною формою. Експериментальні дані дають можливість здійснити первинне оцінювання впливу різних екранів на зниження рівня забруднення в робочих зонах. Розроблена швидкорозрахункова 3D числова модель для розв’язання задач аеродинаміки та масопереносу стосовно проблеми оцінювання ефективності використання екранів у зонах, де має місце забруднення атмосферного повітря. Практична значимість. Експериментальні дані дають можливість обґрунтувати вибір захисного екрана біля автотраси або іншої ділянки на промисловому майданчику, де має місце емісія домішки. На базі розробленої математичної моделі створено комп’ютерний код, що дозволяє прогнозувати інтенсивність забруднення повітря за наявності перешкод, які змінюють аеродинаміку та напрям переносу домішки в атмосфері. Висновки. Результати фізичного експерименту дозволяють уявити закономірності формування областей забруднення біля захисних екранів різної геометричної форми. Розроблена математична модель дозволяє оцінювати забруднення повітря в областях, де є перешкоди на шляху руху домішки. Наведено результати фізичного та обчислювального експериментів.

Біографії авторів

М. М. Біляєв, Український державний університет науки і технологій

Кафедра гідравліки, водопостачання та фізики, докт. техн. наук, проф.

О. В. Берлов, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

Кафедра безпеки життєдіяльності, канд. техн. наук, доц.

В. В. Біляєва , Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара

Кафедра аерогідромеханіки та енергомасопереносу, докт. техн. наук, доц.

В. А. Козачина, Український державний університет науки і технологій

Кафедра гідравліки, водопостачання та фізики, канд. техн. наук, доц.

З. М. Якубовська , Український державний хіміко-технологічний університет

Кафедра енергетики, канд. техн. наук, доц.

Посилання

Біляєв М. М., Біляєва В. В., Берлов О. В., Козачина В. А. CFD-моделювання в аналізі ефективності систем захисту довкілля та працівників на робочих місцях : монографія. Дніпро : Журфонд, 2022. 268 с.

Згуровский М. З., Скопецкий В. В., Хрущ В. К., Беляев Н. Н. Численное моделирование распространения загрязнения в окружающей среде. Київ : Наукова думка, 1997. 368 с.

Самарский А. А. Теория разностных схем. Москва : Наука, 1983. 616 с.

Biliaiev M., Pshinko O., Rusakova T., Biliaieva V., Sladkowski A. Computer Model for Simulation of Pollutant Dispersion Near the Road with Solid Barriers. Transport Problems. Vol. 16 (2), part 1. 2021. Pp. 73–86. URL: https://doi.org/10.21307/tp-2021-024.

Brolin N. Development of Curved Noise and NOx Barrier. Digitala Vetenskapliga Arkivet. 2010. URL: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:444437/FULLTEXT01.pdf

Hagler G. S. W. Model evaluation of roadside barrier impact on near-road air pollution. Atmospheric Environment. 2011. Vol. 45 (15). Pp. 2522–2530. URL: https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2011.02.030.

Jeong S. J. Effect of Double Noise-Barrier on Air Pollution Dispersion around Road. Using CFD. Asian Journal of Atmospheric Environment. 2013. Vol. 8 (2). Pp. 81–88. URL: http://koreascience.or.kr/article/ JAKO201420947475958.pdf

Nico Schulte, Akula Venkatram. Effects of Sound Barriers on Dispersion from Roadways. DRAFT. Final Report. June 17, 2013. 100 p.

Wonsik C., Shishan Hu, Meilu He, Kozawa K. Spatial Heterogeneity of Roadway Pollutant in Los Angeles. URL: http://www.aqmd.gov/docs/default-source/technologyresearch/TechnologyForums/near-road-mitigationmeasures/ near _road_mitigation-agenda-presentations.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-08