ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК БАГАТОПОВЕРХОВОГО БУДИНКУ З ПОЛІМЕРБЕТОННИМ КАРКАСОМ

Автор(и)

  • А. М. Гайдар Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Ukraine
  • О. П. Мартиш Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Ukraine
  • О. О. Мартиш Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Ukraine
  • А. О. Руженський Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.290823.56.970

Ключові слова:

полімербетонні будівлі, динамічні характеристки, модальний аналіз, сейсмічні навантаження, зниження матеріаломісткості

Анотація

Постановка проблеми. Актуальна проблема будівництва – це розроблення та впровадження нових типів конструкційних матеріалів із поліпшеними характеристиками: високою міцністю, стійкістю до дії агресивних середовищ, морозостійкістю тощо. Одні з таких матеріалів – полімербетони. Полімербетони можна ефективно використовувати у сучасному будівництві для виготовлення монолітних елементів конструкцій, таких як стінові панелі, плити, колони каркасних будівель. Мета роботи полягає у дослідженні динамічних характеристик багатоповерхового будинку з полімербетонним каркасом за дії сейсмічних навантажень. Методика. Динамічні розрахунки виконувались за допомогою методу скінченних елементів у програмному комплексі ЛІРА−САПР. Наукова новизна. Одержано нові аналітичні формули, які дозволяють наближено оцінити розміри конструктивних елементів полімербетонних будівель. Визначено, як зміни властивостей матеріалу каркаса впливають на вагу будинку, частоти власних коливань та переміщення за дії сейсмічного навантаження. Практична значимість. Результати роботи дозволяють виконувати проектні розрахунки, пов’язані з динамічними властивостями багатоповерхових будівель із полімербетонним каркасом. Висновки. Застосування полімербетонів для зведення каркасів багатоповерхових будівель дозволяє зменшити розміри поперечних перерізів конструктивних елементів, вагу та матеріаломісткість споруд.

Біографії авторів

А. М. Гайдар , Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

Кафедра технологїї будівельного виробництва, канд. техн. наук, доц.

О. П. Мартиш , Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

Кафедра технологїї будівельного виробництва, канд. техн. наук, доц.

О. О. Мартиш , Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

Кафедра організації і управління будівництвом, канд. техн. наук, доц.

А. О. Руженський , Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

Кафедра технологїї будівельного виробництва, магістр

Посилання

Kim D.-H. Composite Structures for Civil and Architectural Engineering. London, New York : CRC Press, 1994. 512 p.

Афанасьев Н. Ф., Целуйко М. К. Добавки в бетоны и растворы. Київ : Будівельник, 1989. 110 с.

Березюк А. Н., Ганник Н. И., Гайдар А. Н и др. Влияние добавок поверхностно-активных веществ на химическую стойкость полимербетонов. Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. Дніпропетровськ : ПДАБА, 2011. № 3. С. 38–46.

Berezyuk A., Gannik N., Gaidar A. Features of polymer concrete under the influence of an aggressive environment. Theoretical Foundations of Civil Engineering. Poland : Warsaw University of Technology, 2013. Vol. 21. Pp. 435–440.

Кривенко П. В., Пушкарьова К. К., Барановський В. Б., Кочевих М. О., Гасан Ю. Г., Константинівський Б. Я., Ракша В. О. Будівельне матеріалознавство. За ред. П. В. Кривенко. Київ : Ліра-К, 2015. 624 с.

ДБН В.1.1-12-2014. Будівництво у сейсмічних районах України. Київ : Мінрегіон України, 2014. 110 с.

Danishevskyy V., Savytskyi V., Gaidar A. Rational design of lightweight earthquake resistant buildings with friction dampers using the particle swarm optimization. AIP Conference Proceedings. 2023. Vol. 2678. Pp. 020005-1–020005-9.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-08