ПРО ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАННЯ СВІТЛОТЕХНІКИ ДЛЯ СПЕЦІАЛІСТІВ ІЗ ЦИВІЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Автор(и)

  • Г. С. Калда Хмельницький національний університет, Ukraine
  • В. В. Шевеля Хмельницький національний університет, Ukraine
  • К. А. Рибалка Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Ukraine
  • I. Пєгдонь Жешувська політехніка, Poland

DOI:

https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.290823.85.974

Ключові слова:

освітлення, освітлювальні прилади, техніка безпеки, енергозбереження

Анотація

Постановка проблеми. Проведено аналіз стану освітлення виробничих приміщень, що відіграє важливу роль у попередженні виробничого травматизму. Розглянуто питання енергозбереження та енергоефективності, які для України на сьогодні важливіші, ніж будь-коли. Показано, що максимального потенціалу із заощадження енергоресурсів можна досягти шляхом нарощування темпів виробництва найбільш прогресивних різновидів світильників, припинення виготовлення морально та технічно застарілих типів освітлювальних приладів, а також завдяки банальному приверненню уваги населення до питання використання нових та економічних джерел світла. Також показано, що важливими перешкодами для інноваційного розвитку вітчизняних підприємств світлотехнічної галузі є проблеми технічного переоснащення виробництва, недосконалість традиційних підходів, методологічних та організаційних навичок інноваційної діяльності, а також такі технічні фактори, як зношеність основних фондів, відсутність методичного забезпечення планування технічного переоснащення виробництва. Потавлено основні задачі, які допоможуть вирішити проблеми нераціонального використання електроенергії. Мета. Забезпечення фундаментальної підготовки висококваліфікованих кадрів, які б набули глибоких знань для виконання професійних завдань та обов’язків інноваційного характеру в галузі світлотехніки, добору, проектування та розрахунків освітлення виробничих приміщень та знань техніки безпеки під час використання того чи іншого виду освітлювальних приладів у різного характеру приміщеннях. Висновок. Вивчаючи питання, пов’язані з підбором тих чи інших освітлювальних приладів для виробництва, потрібно знати основні вимоги щодо промислового освітлення. Щодо безпеки у використанні необхідно знати, що промислові світильники на світлодіодах забезпечуються ефективними системами відведення тепла, що робить їх пожежобезпечними.

Біографії авторів

Г. С. Калда, Хмельницький національний університет

Кафедра будівництва та цивільної безпеки, докт. техн. наук, проф.

В. В. Шевеля, Хмельницький національний університет

Кафедра будівництва та цивільної безпеки, докт. техн. наук, проф.

К. А. Рибалка, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

Кафедра безпеки життєдіяльності, канд. техн. наук, доц.

I. Пєгдонь, Жешувська політехніка

Кафедра водопостачання та водовідведення, канд. техн. наук

Посилання

Шевеля В. В., Калда Г. С., Ганзюк А. Л. Виробнича санітарія. Проектування освітлення приміщень. Хмельницький : ХНУ, 2022. 84 с.

Закон України «Про енергозбереження» від 01.07.1994 № 74/94-ВР. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ 74/94-%D0%B2%D1%80.

Енергозбереження в Україні : правові аспекти і практична реалізація. Рівне : видавець Зень О., 2011. 56 с. URL: http://ecoclubrivne.org/files/% D0%9A%D0%D0%B8%D0%B3%D0%B0.

Кошева Г. О. Державні механізми управління енергозбереженням : автореф. дис. канд. наук з держ. упр.: 25.00.02. Донецьк : Донецк. держ. ун-т упр., 2011. 19 с.

Литвин І. В., Жулінський М. В. Інноваційні технології енергоефективності на підприємствах світлотехнічної галузі в контексті реалізації регіональної економічної політики. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Вип. 5(109). 2014. С. 285–294.

Pawlak A. Wymagania i metoda oceny oświetlenia miejscowego. Technika Świetlna. Poradnik-Informator, pod redakcją Władysława Dybczyńskiego i Jana Grzonkowskiego. T. II. Polski Komitet Oświetleniowy SEP, Warszawa, 1998.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-08