ОСОБЛИВОСТІ ПРОМИСЛОВИХ БУДІВЕЛЬ ТА РОБІТ ІЗ ЇХ РЕКОНСТРУКЦІЇ ЗІ ЗМІНОЮ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Автор(и)

  • В. В. Ковальов Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Ukraine
  • А. П. Броневицький Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Ukraine
  • Є. І. Заяць Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Ukraine
  • Т. С. Кравчуновська Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Ukraine
  • А. Ф. Косолапов Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», , Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.290823.101.976

Ключові слова:

реконструкція, ревіталізація, інженерні споруди, організаційно-технологічне проєктування, ефективність

Анотація

Постановка проблеми. Процес урбанізації поступово зумовлює розширення меж міст за рахунок нового будівництва. Через забудову розташовані колись на околицях міст будівлі промислових підприємств поступово опинились у густо заселених районах. Таке місцерозташування стало обмежувати їх функціональну придатність. Це пов’язано зокрема з екологічними та санітарними нормами. Крім того, через зміни економічного способу виробництва багато підприємств перестали бути конкурентоспроможними. Витрачати ресурси на їх модернізацію через розташування в міській обмежувальній забудові не завжди раціонально. Тому велика частина промислових підприємств, розташованих у містах, закривається. З точки зору бізнесу, реконструкція промислових будівель зі зміною їх функціонального призначення (ревіталізація) – це ефективний інструмент управління нерухомістю, що дозволяє віднайти ефективні способи функціонування колишніх промислових підприємств шляхом залучення інвестицій. Мета статті – дослідження особливостей промислових будівель та робіт із їх реконструкції зі зміною функціонального призначення. Висновок. Інженерні комунікації та споруди технологічного й інженерного призначення підлягають частковому руйнуванню, заміні чи перенесенню. Конкретні рішення приймаються залежно від типу, призначення та технічного стану комунікацій чи споруд. Зважаючи на специфіку виконання робіт зі знесення чи модернізації технологічних та інженерних споруд під час реконструкції промислових будівель зі зміною їх функціонального призначення, необхідно провести подальші детальні дослідження технологічних особливостей таких процесів, що дозволить зменшити вплив комплексу робіт на ефективність процесу ревіталізації в цілому.

Біографії авторів

В. В. Ковальов , Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

Кафедра інженерної геології і геотехніки, докт. техн. наук, доц.

А. П. Броневицький , Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

Кафедра організації і управління будівництвом, канд. техн. наук

Є. І. Заяць , Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

Кафедра організації і управління будівництвом, докт. техн. наук, проф.

Т. С. Кравчуновська , Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

Кафедра організації і управління будівництвом, докт. техн. наук, проф.

А. Ф. Косолапов , Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»,

Кафедра геодезії, канд. техн. наук, доц.

Посилання

Гончаренко Д. Ф., Гудилин Р. И. Возведение торгово-развлекательного центра в условиях исторически сложившейся городской среды г. Харькова. Промислове будівництво та інженерні споруди. 2018. № 1. С. 23–25.

Гончаренко Д. Ф., Чибаров Д. В. Ремонт и восстановление фасадов исторических зданий города Харькова. Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту. 2017. Вип. 174. С. 60–70.

Іщенко О. С., Доненко В. І., Марченко М. П. Особливості формування вибору організаційно-технологічних рішень реконструкції діючих промислових підприємств. Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. 2019. № 5. С. 37–42.

Ковальов В. В. Дослідження впливу визначальних факторів на показники ефективності організаційно-технологічних рішень реконструкції промислових будівель. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. Серія: Технічні науки. 2020. Вип. 43. С. 23–31. DOI: https://doi.org/10.32347/2707-501x.2020.43.23-31.

Осипов А. Ф. Адаптивные динамически трансформирующиеся технологические системы. Методология проектирования организационно-технологических решений реконструкции зданий: монографія. Киев : ФОП Ямчинський О. В., 2022. 393 с. ISBN 978-617-8184-12-4.

Поколенко В. О., Рижакова Г. М., Приходько Д. О. Запровадження інструментарію вибору альтернатив реалізації будівельних проектів за функціонально-технічною надійністю організацій-виконавців. Управління розвитком складних систем. 2014. Вип. 19. С. 108–114.

Савйовський В. В., Броневицький А. П., Каржинерова А. Г. Ревіталізація – екологічна реконструкція міської забудови. Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. 2014. № 8. С. 47–52.

Тугай О. А., Шебек М. О., Дубинка О. В. Визначення нових та структурування наявних організаційно-технологічних підходів з управління циклом інженерної підготовки будівельно-інвестиційного проекту. Наука та інновації. 2019. № 15 (2). С. 105–114.

Шумаков И. В., Каржинерова Е. Г. Особенности производства строительно-монтажных работ в условиях реконструкции при ревитализации промышленных зданий. Науковий вісник будівництва. Харків : ХНУБА, ХОТВ АБУ, 2017. Т. 90, № 4. С. 80–86.

Ren L., Shih L., McKercher B. Revitalization of industrial buildings into hotels: anatomy of a policy failure. International Journal of Hospitality Management. 2014. Vol. 42. Рp. 32–38. URL: https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2014.06.007.

Zaiats Ye. I., Kovalov V. V., Kravchunovska Т. S., Kirnos O. V. Risk level assessment while organizational-managerial decision making in the condition of dynamic external environment. Naukovyi visnyk Natsionalnoho Hirnychogo Universytetu. 2018. № 2 (164). Рp. 123–129. DOI: 10.29202/nvngu/2018-2/24.

Zavadskas E. K., Antucheviciene J., Vilutiene T., Adeli H. Sustainable decision-making in civil engineering, construction and building technology. Sustainability. 2018. № 10 (1). Рp. 14. DOI: https://doi.org/10.3390/su10010014.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-08